12

پاور تلویزیون مهمترین بخش از سیستم کنترلی دستگاه میباشد. بوسیله این برد ولتاژدر مقادیر مختلف  برای دیگربردهای داخلی دستگاه ایجاد میشود.وهمچنین علاوه بر ولتاژ مقدار جریان داخلی قسمتهای دیگر برد در داخل دستگاه تلویزیون را فراهم میآورد. سیستم داخلی برد پاور براساس یک ورودی وتعدادی از پورتهای خروجی با ولتاژ وجریانهای مختلف ایجاد شده است.نمایندگی تعمیرات در تعمیر تلویزیون بایستی به این نکته توجه کند که نوسانات ولتاژی ویا جریانی که برروی برد ایجاد میشود به المانهای زیادی بستگی دارد .وجود خازنهایی با نشتی وحالت سولفاته وهمچنین وجود لحیم سردی برروی پایه های برد- شل بودن قطعات ترانزیستوری بروی هیت سینک وشل بودن پایه های سوکت تغذیه ورودی وخروجی وبسیاری از عوامل دیگر میتواند به دستگاه تلویزیون آسیب برساند.معمولاً در قسمت ورودی تغذیه جهت تعمیر تلویزیون از یک فیوز با آمپر مشخص استفاده میشود که احیا ناً جریانهای لحظه ای وشک ونوسانات برقی را تا حدودی میتواند کنترل کند استفاده از سیستم حفاطتی دیگری مثل وریستور در تعمیر تلویزیون نیز میتواند به افزایش حرارت وکاهش جریانهای لحظه ای کمک شایانی میکند. نمایندگی تعمیرات در تعمیر تلویزیون یشنهاد میکند در قسمت تغذیه ورودی استفاده از مقاوتهای PTC ,NTC  در مناطق مخصوص برای کاهش ولتاژهای لحظه ای میتواند در سلامت برد تغذیه کمک زیادی کند.البته در بردهای تلویزیون میتوان اصلاحاتی را انجام داد تا وضعیت وکیفیت کار را بهبود بخشید.از جمله این تغییرات تقویت کردن برد تغذیه در قسمت خروجی برای افزایش جریانهای بالا که بصورت اتفاقی ایجاد میشود.

برروی برد تغذیه یا پاور استفاده از اپتی کوپلرهایی برا ایزوله کردن ولتاژ جهت حفاظت از آیسی های مهم برروی برد استفاده شده است زیرا استفاده از ولتاژ مستقیم از آیسی برروی قطعات قدرت برروی برد میتواند در صورت خرابی قطعه ای مثل ترانزیستور قدرت برروی برد به مدار قبلی که عملیات سویچ با استفاده از آیسی های خاصی انجام میشود بصورت جدی آسیب وارد کند به همین خاطر استفاده از اپتی کوپلرهای جدا کننده میتواند از آسیب جدی به قسمتهای کنترلی دستگاه جلوگیری بعمل آید.