تعمیرات تلفن

تعمیرات تلفن مرکز رسمی تعمیرات ایران سرویس بصورت تخصصی تعمیرات انواع تلفن های ثابت وبیسیم را انجام میدهد.

این مرکز با استفاده از کارشناسان خبره وباتجربه وهمچنین با استفاده از قطعات اورجینال واصلی  شرکت کلیه تعمیرات تلفن ها را بابالاترین کیفیت خدمات دهی انجام میدهد.این مرکز در زمینه تلفن های بلوتوث دار نیز خدمات ویژه ای به هموطنان ارايه میکند. مرکز تعمیرات تلفن ایران سرویس در زمینه تعمیرات سخت افزاری ونرم افزاری  وعیب یابی از تجهیزات کاملی برخوردار است وقادر است کلیه تلفنهای ثابت وبیسیم بابردهای بالارا نیز خدمات دهی وتعمیر کند.

 

خرابی های متداول در تلفنهای ثابت  وبیسیم و تعمیرات تلفن :

1-تلفن زمانیکه به برق شهری متصل میشود معمولا: ورودی تلفن که شامل وریستور ودیود زینر میباشد آسیب می بیند.

2-از ایرادات رایج نداشتن بوق در تلفن میباشد  که ابتدا بایستی از سالم بودن خط تلفن اطمینان حاصل شود. در صورت سالم بودن خط تلفن بایستی از سالم بودن قطعات داخلی تلفن که شامل ترانزیستور-دیود –خازن -آیسی  میباشد را بررسی وچک کنیم.

3- یکی دیگر از اشکالات رایج  در تلفن داشتن صدا (بوق) اما تلفن شماره گیری نمیشود که بایستی سراغ آیسی شماره گیر والمانهای کناری  آن برویم وقطعات را تست کنیم.

4- اشکال شماره گیری تلفن ثابت اما صدا نداریم که بایستی قسمت بلندگوها وترانزیستورها کنترل گردد.

5-انتقال صدا بصورت خفیف یا ضعیف است که در این صورت بایستی میکروفون خازنی  را چک ودر صورت خرابی آنرا تعویض کنیم.

 

6- صدا بصورت ضعیف شنیده میشود که بایستی بلندگوها وترانزیستورهای تقویت صدا چک شود.

7-از ایرادات شماره گیر تلفن ثابت مشکل در شماره گیری میباشد که بایستی صفحه پلاستیکی را تمییز کنیم ودرصورت عدم درست شدن بایستی صفحه را تعویض کنیم.

8-  از ایرادات دیگر در تلفن ثابت عدم شماره گرفتن بعضی از اعداد میباشد که بایستی آیسی شماره گیر تعویض شود.

9-یکی دیگر از ایرادات در تلفن های ثابت عدم شماره گیری صفر در تلفن ثابت میباشد که بایستی آیسی صفر بند تعویض گردد.

10-  شماره گیری خودکار بدون تماس دست با تلفن که در اینصورت بایستی خازن الکترونیکی  در مسیر ایسی شماره گیر تعویض گردد وبرد نیز شستشو وتمییز گردد.

11- از خرابی های تلفن ثابت  انجام شماره گیری ولیدر انتها هیچ صدای بوقی شنیده نمیشود.که بایستی کلیه ترانزیستورها چک وکنترل گردد.

12-علت دیگر خرابی تلفن در هنگام شماره گیری صدای خش خش شنیده میشود که بایستی دیودهای مسیر مواز گوشی تعویض گردد.

تعمیرات تلفن بیسیم و ثابت

13- قطع وصل صدا درگوشیها از ایرادات رایج میباشد که بایستی مسیر کلید زیر جا گوشی کثیف شده باشد ویا بلندگوها خراب باشد. که بایستی با اسپری مخصوص شستشو شود. وبلندگوها را نیز تست اهمی ودر صورت خرابی  آنرا تعویض کنیم.

14-با تکان دادن تلفن صدای خش خش شنیده میشود که بایستی ابتدا سیم ورودی به تلفن را کنترل کنیم ویا کلید زیر گوشی را تمییز کنیم.

15- با برداشتن گوشی صدای بوق با تاخیر شنیده میشود که بایستی کلید زیر جای گوشی چک وکنترل گردد.ودر صورت خراب بودن انرا تعویض کنیم.

16-از ایرادات رایج در تلفن کم وزیاد شدن صدای تلفن ویا قطع ووصل پی در پی صدا که بایستی مجددا” کلید زیر جای گوشی تعویض ویا با الکل تمییز شود.

 

17-از ایرادات دیگر تلفن صدای مزاحم روی خط میباشد که بایستی موارد ذیل چک گردد

الف) در صورت استفاده از سانترال بایستی از یک فیلتر استفاده گردد بدین صورت که خط تلفن ورودی وارد فیلتر شود واز خروجی فیلتر به دستگاه سانترال  متصل شود.

ب) در صورت استفاده از مودم ADSL در صورت شنیده شدن صدای مزاحم بایستی سیم کشی داخلی ساختمان چک وکنترل شود.

ج) استفاده از وسایل  جانبی    که باعث شنیده شدن صدای مزاحم در تلفن میشود که بایستی یکی یکی وسایل جانبی از مدار خارج گردد تا ایراد  مشخص گردد.

د) در صورت شنیده شدن صدای مزاحم میتوان برروی پریزهای دیگر این موارد را چک کنیم در صورت نداشتن صدای مزاحم روی بعضی از پریزها میتوان از باکس فیلتر این مشکل را برطرف کرد.

تعمیرات تلفن

تعمیرات تلفن

 

از امکانات تعمیرات تلفن  شرکت ایران سرویس سیستم یکپارچه ثبت و پیگیری خرابی این امکان را در اختیار تعمیرات تلفن شرکت قرار می دهد تا با استفاده از اطلاعات داشبورد مدیریتی، بتواند وضعیت خرابی و زمان رسیدگی و رفع آن را بصورت متمرکز رصد کند. وبا بالاترین کیفیت خدمات دهی خدمات را به مشتریان ارایه کند.کلیه تعمیرات تلفن  به همراه با گارانتی وضمانت میباشد.

ضمنا: میتوان به این شیوه موارد خرابی را پیگیری کرد تا در نهایت با کاهش مدت زمان تعمیر تلفن  ، رضایت مشتریان حاصل شود.