تعمیر باتری موبایل

مهمترین وسیله ارتباطی مردم در این روزها تلفن همراه آن هاست و احتمال دارد با ضربه ای برای همیشه خاموش شود و ممکن است به مرور زمان باتری آن خراب شود. خرابی گوشی روند روزمره خیلی از افراد رو مختل می کند.

باتری اصلی

از سلول های سری تشكیل شده اند و مواد شیمیایی داخل آن ها می تواند مشكلاتی زیر را پدید آورند.

تخلیه سریع باتری

ولتاژ خود را از باتری گرفته و زمانی كه آی سی معیوب شود. باتری سریع خالی می شود.احتمال دارد مشکل از خازن آنتالیوم مدار TX نیز باشد.

خواب الكتریكی

باتری نیاز به شوک دارد كه از دستگاه منبع تغذیه استفاده می شود كه باید از روش خاصی انجام شود.

تقسیمات دستگاه منبع تغذیه
  1. ولتاژ
  2. جریان
شوک دادن به باتری شارژ مستقیم باتری

جهت شوک دادن، سیم منفی را بر روی سیم پلیت منفی ثابت نگه داشته و سیم مثبت را به صورت ضربه ای به باتری می زنیم.
در كار شارژ مستقیم، ولتاژ را یک ولت اضافه کرده و در ارتباط با قطعی در مدارباتری، اگر در داخل باتری سولفاتگی باشد و یا ارتباط داخلی آن قطع شود آن را عوض کرده ؛ ولی باید بدانیم كه در حالت قطعی مدار قرار داریم. در دستگاه منبع تغذیه بر اساس دو پارامتر ولتاژ و جریان میشود كارهای ویژه انجام داد. اگر باتری را به دستگاه منبع تغذیه متصل كنیم و جریانی را نشان ندهد، در نتیجه قطعی نداریم. به همین سبب باتری باید تعویض شود. در خواب الكتریكی حالتی اتفاق می افتد كه جریانی برابر با شش دهم ۶/۰ آمپر، مشاهده می كنیم و به باتری شوك وارد می شود.

باتری backup

خاموش شدن گوشی،هنگ كردنِ گوشی و یا تخلیه سریع گوشی، از بین رفتن تنظیم تاریخ، ساعت و یا مواردی همچون هنگ كردن گوشی در حین مكالمه مشکل باتری محسوب می شود.
اولین کار جهت عیب یابی، پلیت های مثبت و منفی است. برای مشخص کردن مثبت و منفی آن به وسیله تست بارز یا بوق می توان تشخیص داد ، آن پلیتی كه با منفی اتصال داشته باشد پلیت منفی و دیگری مثبت است.این كار توسط دستگاه مولتی مترصورت می گیرد.

0/5 (0 Reviews)