تعمیر تلویزیون

برای مشکلات دستگاه تلویزیون، راهکار های زیر مناسب است ولی در صورت جدی بودن مشکل باید تعمیر تلویزیون خود را به متخصصین این کار بسپارید.

تصویر تلویزیون

زمانی که تصویر بهم می خورد؛ ابتدا آنتن و مسیر سیم آن و فیش پشت دستگاه را چک کرده و بعد کانال یابی مجدد انجام شود.

اتصال کیس به تلویزیون

اگر پس از اتصال کیس به تلویزیون،تصویر نباشه، باید در کیس وضوح تصویر 768 *1024 باشد، یا باید با وضوح مختلف کامپیوتر امتحان شود، در غیر اینصورت کابل مشکل دارد.

داغ شدن پشت دستگاه

بعضی قطعات حرارت زا حتی درزمانیکه دستگاه تازه خاموش شده به ویژه وقت هایی که احساس بوی سوختگی از دستگاه می کنید که این مشکل فقط با تماس با متخصصین تعمیر برطرف میشه.

دستگاه را در هنگام استفاده در محیط بسته محبوس نکنید تا باعث افزایش دمای دستگاه نگردد.

دکمه های کنترل

هردکمه ای در کنترل کار مخصوصی انجام می دهدو بعضی از دکمه ها کار مشترک دارند. بعضی از دکمه ها مربوط به دستگاه جانبی است.ممکن است دیسک قابلیت دکمه زده شده را نداشته باشد و یادرحالت خاصی عمل کند . کنترل کنید هیچکدام از دکمه های کنترل گیر نکرده باشد.

بوی سوختگی یا سیم سوخته

اگر دستگاه تازه خریداری شده ممکن است بوی تازه بودن دستگاه باشد ولی اگر مطمئنا شدید که بوی سیم سوخته و یا سوختگی از دستگاه می اید باید دستگاه را از برق کشیده و با تعمیرگاه تماس بگیرید.

tv-repair-led-lcd-_-plasma

بهم خوردن کانال های تلویزیون

باید کانال یابی و ویرایش مجدد انجام شود یا از طریق کانال یابی دستی راهنمایی شود. (در قسمت ویرایش برنامه با زدن دکمه زرد رنگ پایین کنترل بر روی هر کانال می توانیم آن کانال را انتخاب کرده و با دکمه بالا و پایین کانال را جابجا کرده و بعد از قرار دادن در جای مناسب دوباره همان دکمه زرد رنگ را زده تا جای آن تثبیت شده و بعد از جابه جایی همه ی کانال ها دکمه OK روی کنترل را زده تا تنظیمات ذخیره شود.

فرم و ابعاد تصویر

آیا مشتری دکمه ARC روی کنترل را فعال کرده است؟ دکمه ARC را فشار دهید تا غیر فعال شود و یا در تنظیمات تصویر گزینه نسبت ابعاد تصویر یکی از گزینه ها را انتخاب کند. و در LCD, PDP در تنظیمات تصویر گزینه ابعاد تصویر یا گزینه نسبت زیبایی تصویر با انتخاب گزینه های مختلف می توان ابعاد را عوض کرد و درصورت برطرف نشدن رسید شود.
نکته: در صورت پخش تصاویر تلویزونی در حالت 16/99 تصویر به حالت پهن و کشیده پخش می شود که یک امر طبیعی است.

هدفون

اگر صدا ندارد و یا کار نمی کند هنگام اتصال به TV ، در بعضی از مدلها صدا با دکمه ولوم کنترل کم و زیاد می شود و در بعضی دیگر باید وارد منوی TV شده و بلندی و درصد صدا را تنظیم کرد. هنگام اتصال به ضبط ، صدا فقط با ولوم روی ضبط کنار فیش هدفون کم و زیاد می شود . در غیر اینصورت رسید صادر گردد .

0/5 (0 Reviews)