نرم افزار موبایل

تعمیر گوشی

مهمترین وسیله ارتباطی مردم در این روزها تلفن همراه آن هاست و احتمال دارد با ضربه ای برای همیشه خاموش شود و یا ال سی دی آن بشکند. خرابی گوشی روند روزمره خیلی از افراد رو مختل می کند.

باتری اصلی

از سلول های سری تشكیل شده اند و مواد شیمیایی داخل آن ها می تواند مشكلاتی زیر را به وجود آورند.

تخلیه سریع باتری

ولتاژ خود را از باتری گرفته و هنگامی كه آی سی معیوب شود. باتری سریع خالی می شود.

  • اشكال درخازن آنتالیوم مدار TX
  • اشكال در خود باتری Backup است.

خواب الكتریكی

باتری نیاز به شوك دادن دارد كه از دستگاه منبع تغذیه استفاده می شود كه باید از طریق خاصی انجام شود.

تقسیمات دستگاه منبع تغذیه
  1.  ولتاژ
  2.  جریان
شوك دادن به باتری شارژ مستقیم باتری

۲/۷=۲×۶/۳

۶۰۰ma

برای شوک سیم منفی را بر روی سیم پلیت منفی ثابت نگه داشته و سیم مثبت را به صورت ضربه ای به باتری می زنیم.
در كار شارژ مستقیم ما ولتاژ مستقیم را یك ولت اضافه می كنیم در ارتباط با قطعی در مدارباتری، اگر در داخل باتری سولفاتگی باشد و یا ارتباط داخلی قطع شود آن را تعویض می كنیم؛ ولی باید بدانیم كه در حالت قطعی مدار قرار داریم. در دستگاه منبع تغذیه بر پایه دو پارامتر ولتاژ و جریان می توان كارهای خاصی را انجام داد. اگر باتری را به دستگاه منبع تغذیه باتری را وصل می كنیم و جریانی را نشان ندهد بنابراین قطعی نداریم. به همین علت باتری می بایست تعویض گردد. در خواب الكتریكی حالتی به وجود می آید كه جریانی معادل شش دهم ۶/۰ آمپر یا ششصد میلی آمپر را مشاهده می كنیم و می توان به باتری شوك وارد كرد.

باتری backup

خاموش شدن خود به خود و ناگهانی گوشی، هنگ كردن گوشی و یا به سرعت شارژ خالی کردن گوشی، از بین رفتن تنظیمات تاریخ، ساعت و یا مواردی مانند هنگ كردن گوشی درحین مكالمه ازمشکلات باتری به شمار می آید.

پلیت های مثبت و منفی؛ اولین حرکت عیب یابی

  1.  پلیت و حرارت سنج
  2.  پلیت BSI

برای تشخیص مثبت و منفی آن به وسیله تست بارز یا بوق می توان تشخیص داد آن پلیتی كه با منفی اتصال داشته باشد پلیت منفی و دیگری مثبت است.
این كار به وسیله دستگاه مولتی متر این كار انجام می شود . وقتی ارتباط برقرار شد بوق دستگاه بلند می گردد.
برای بررسی عمل نكردن ال سی دی گوشی باید آی سی های آن را بررسی نمود.
اگر هیت گرفتن روی گوشی کارساز نبود، قطعه باید تعویض شود.

0/5 (0 Reviews)