تعویض ال سی دی

تعویض ال سی دی (LCD) HP 5660

تعویض ال سی دی

مرحله 1- LCD

مرحله 1- LCD

  • اسکنر را بلند کنید تا منطقه دسترسی به کارتریج پرینتر باز شود.
مرحله 2

مرحله 2

  • دو پیچ 12 میلیمتری را با مته T10 باز کنید.
مرحله 3

مرحله 3

  • با استفاده از اسپادگر فلزی، پنل جلو را بلند کنید.
  • ابتدا از اطراف پنل جلویی کار کنید.
  • کاور را به دقت بچرخانید تا مادربرد دیده شود.

به هنگام جدا کردن کاور از مابقی پرینتر، صدای بلندی شنیده می شود.

مرحله 4

مرحله 4

  • چهار پیچ 4.5 میلیمتری را با مته T6 از مادربرد بردارید.
  • مادربرد را از بالای LCD به آرامی بردارید، و مطمئن شوید که کابل های نواری هنوز متصل هستند.

کابل نواری سفید ممکن است آسیب ببیند.

مرحله 5

مرحله 5

  • چهار پیچ 5 میلیمتری را با مته T6 بردارید تا اینکه LCD از کاور جدا شود.
مرحله 6

مرحله 6

  • اسپادگر فلزی را زیر LCD قرار دهید و به آرامی بلند کنید تا LCD جدا شود.
0/5 (0 Reviews)