باتری HP 17-3070NR CMOS

تعویض باتری HP 17-3070NR CMOS

باتری HP 17-3070NR CMOS

مرحله 1- کاور پشت

مرحله 1- کاور پشت

قبل از شروع کامپیوتر، مطمئن شوید که کامپیوتر کاملا خاموش است.

  • چفت آزاد سازی را از نزدیکترین بله پایین بکشید.
  • کاور پشت را از کامپیوتر به بیرون حرکت دهید.
مرحله 2

مرحله 2

  • 6 پیچ فیلیپس 3.7 میایمتری را بردارید.
  • کاور پشت را حرکت دهید تا اینکه صدا دهد، سپس آن را به صورت مستقیم بلند کنید.
مرحله 3- باتری CMOS

مرحله 3- باتری CMOS

  • باتری CMOS را از قسمت کابل آن به آرامی به بالا بکشید تا قطع شود.
0/5 (0 Reviews)