دوپلکسر C310a پریمیوم HP

تعویض دوپلکسر C310a پریمیوم HP

 دوپلکسر C310a پریمیوم HP

مرحله 1- دوپلکسر

مرحله 1- دوپلکسر

دوپلکسر را از پشت بگیرید و به سمت چپ فشار دهید.

مرحله 2

مرحله 2

  • دوپلکسر را از پرینتر بیرون بکشید.
مرحله 3

مرحله 3

  • اکنون دوپلکسر از پرینتر جدا شده است.
0/5 (0 Reviews)