این قسمت در باره نحوه تعویض قطعه کانکتور برق آیفون 6توضیحات کاملی را به نمایش میگذارد.

در صورت نیاز به تعمیر گوشی آیفون خود، می توانید از مشاوره رایگان مجموعه بهره بگیرید.

مرحله 1: پیچ های پنج سو

قبل از جدا کردن قطعات آیفون، باتری باید زیر 25% تخلیه شود. یون لیتیوم باتری می تواند باعث آتش سوزی و یا انفجار شود اگر که به صورت اتفاقی سوراخ شود.

 • قبل از جدا کردن قطعات، آیفون را خاموش کنید.
 • دو پیچ پنج سو 3.6 میلیمتری که در کنار کانکتور برق است باید برداشته شوند.

مرحله 2:روش باز کردن iSclack

سه مرحله بعد استفاده از iSclack، ابزاری برای باز کردن ایمن آیفون 6 را نشان می دهند که برای هر کسی که بیش از یک تعمیر را انجام می دهد توصیه می شود. اگر شما از iSclack استفاده نمی کنید، یک روش جایگزین دیگر به جای این سه مرحله مطرح می شود.

 • اگر عمق سنج پلاستیکی به مرکز iSclack وصل باشد، باید این دستگاه برداشته باشد- زیرا برای گوشیهای بزرگ مانند آیفون 6 نیاز نمی باشد.
 • دسته روی iSclack را ببندید، و گیره های فنجان مکشی را باز کنید.

مرحله 3:

 • انتهای آیفون را بین فنجانهای مکشی قرار دهید.

مرحله 4:

 • آیفون را محکم نگهدارید و دسته iSclack را برای جدا کردن فنجانهای مکشی ببندید، پنل جلویی را از روکش عقبی به بالا بکشید.
 • iSclack برای باز کردن آیفون و جدا کردن قطعات طراحی شده است، هر چند به کابلهای نمایشگر صدمه ای وارد نمی کند.
 • دو فنجان مکشی از آیفون جدا می شوند.
 • سه مرحله بعد را نادیده گرفته و به مرحله 8 بروید.

مرحله5: روش باز کردن دستی

 • اگر iSclack ندارید، از یک فنجان مکشی تک برای برداشتن پنل جلویی استفاده کنید.
 • فنجان مکشی را روی نمایشگر، درست بالای دکمه home فشار دهید.

مطمئن شوید که فنجان بر روی نمایشگر محکم شده باشد.

مرحله 6:

 • در حالیکه با یک دست بر روی آیفون فشار وارد کنید، فنجان مکشی را به آرامی بالا بکشید تا پنل جلویی از روکش عقبی جدا شود.

برای این کار عجله نکنید و زمان زیادی صرف کنید، زیرا نمایشگر نسبت به سایر قطعات بسیار محکم است.

 • با استفاده از یک ابزار دارای دهانه پلاستیکی، روکش عقبی را به آرامی بلند کرده تا از قطعه نمایشگر جدا شود، در حالیکه فنجان مکشی را نیز به بالا می کشید.

از چندین گیره برای نگهداشتن پنل جلویی در روکش عقبی استفاده شده است، بنابراین ممکن است از ترکیب فنجان مکشی و ابزار دهانه پلاستیکی برای آزاد کردن قطعه پنل جلویی استفاده شود.

مرحله 7:

 • برآمدگی پلاستیکی را بکشید تا خلاء روی فنجان مکشی آزاد شود.
 • فنجان پلاستیکی را از نمایشگر بردارید.

مرحله 8:

 • با چرخاندن دکمه home در انتهای قطعه پنل جلویی و با استفاده از یک لولا در بالای آیفون، آیفون را باز کنید.

چندین گیره در امتداد لبه بالایی پنل جلویی یک لولای جزئی را تشکیل می دهند.

درطول جدا کردن قطعات، گیره ها باید درست زیر لبه بالایی روکش عقبی تنظیم شوند. سپس، پنل جلویی را به بالا بکشید تا اینکه لبه بالایی آن  با روکش عقبی همتراز باشد.

مرحله 9:

 • نمایشگر با با زاویه 90 درجه باز کنید، و آنرا به چیزی تکیه دهید تا در زمان کار کردن با گوشی محکم باشد.
 • یک نوار لاستیکی را برای محکم شدن نمایشگر وصل کنید. این نوار از فشار بی مورد بر روی کابلهای نمایشگر جلوگیری می کند.

مرحله 10: برداشتن پیچ های قلاب کانکتور باتری

 • پیچ های فیلیپس باید از قلاب کانکتور باتری برداشته شوند:
 • یک پیچ 2.2 میلیمتری
 • یک پیچ 3.2 میلیمتری

مرحله 11:

قلاب فلزی کانکتور باتری را از آیفون جدا کنید.

مرحله12: قطع کانکتور باتری

 • با استفاده از یک ابزار دهانه پلاستیکی، کانکتور باتری را از سوکت خود بر روی برد منطقی بلند کنید.

مراقب باشید که فقط کانکتور باتری باید شود، نه سوکت روی برد منطقی. اگر سوکت برد منطقی بلند شد، ممکن است کانکتور کاملا شکسته شود.

مرحله 13: برداشتن پیچ های قلاب کابل قطعه پنل جلویی

 • 5 پیچ فیلیپس که قلاب کابل قطعه پنل جلویی را محکم کرده اند باید برداشته شوند:
 • سه پیچ 1.2 میلیمتری
 • یک پیچ 1.7 میلیمتری
 • یک پیچ 3.1 میلیمتری

 قرار دادن نامناسب این پیچ ها در طول مونتاژ مجدد موجب صدمه دائمی به برد منطقی آیفون می شود.

مرحله 14:

 • قلاب کابل قطعه پنل جلویی را از برد منطقی بردارید.

مرحله 15:

در 4 مرحله بعد، مراقب باشید که فقط کانکتورهای کابل بلند شوند، نه سوکتهای آنها بر روی برد منطقی.

 • از اسپادگر یا ناخن برای قطع کردن کانکتور کابل سنسور و دوربین جلو استفاده کنید.

مرحله 16:

 • از اسپادگر یا ناخن برای قطع کردن کانکتور کابل دکمه home استفاده کنید.

مرحله 17:

مطمئن شوید که باتری قطع باشد قبل از آنکه کابل را در این مرحله قطع یا وصل می کنید.

 • از اسپادگر یا ناخن برای قطع کردن کانکتور کابل داده های نمایشگر استفاده کنید.

در زمان مونتاژ مجدد گوشی، کابل داده های نمایشگر ممکن است کانکتور خود را قطع کند. در اینصورت خطوط سفید یا نمایشگر مشکی در زمان روشن کردن گوشی ظاهر می شوند. اگر این اتفاق افتاد، کابل و چرخه برق گوشی را مجددا وصل کنید. بهترین راه برای چرخه برق گوشی اینست که کانکتور باتری را قطع و وصل کنید.

مرحله 18:

 • از انتهای صاف اسپادگر برای قطع کانکتور کابل دیجیتایزر استفاده کنید.

در زمان اتصال مجدد کابل دیجیتایزر، مرکز کانکتور را فشار ندهید. ابتدا یک طرف کانکتور و سپس طرف دیگر را فشار دهید. فشار بر روی مرکز کانکتور می تواند قطعه را خم کند و به دیجیتایزر آسیب می رسد.

مرحله 19:جدا کردن قطعه پنل جلویی و روکش عقبی

 • قطعه پنل چلویی از روکش عقبی برداشته می شود.

مرحله 20: اسپیکر

 • از انتهای صاف اسپادگر برای قطع کابل قطعه کانکتور برق استفاده کنید و آن را از اسیپکر جدا کنید.

مرحله 21:

 • از نوک ساپادگر برای بلند کردن کانکتور کابل از سوکت آن در برد منطقی استفاده کنید.

مرحله 22:

 • 4 پیچ فیلیپس که به اسپیکر وصل است را بردارید.
 • دو پیچ 2.9 میلمتری
 • دو پیچ 2.3 میلیمتری

مرحله 23:

 • از نوک اسپادگر برای فشار دادن کابل قطع آنتن استفاده کنید تا از محفظه اسپیکر جدا شود.

مرحله 24:

 • از نوک اسپادگر برای بلند کردن اسپیکر و خارج نمودن آن از روکش عقب استفاده کنید.
 • اسپیکر را از آیفون بردارید.

مرحله 25: قطعه کانکتور برق

 • دو پیچ 1.6 میلیمتری فیلیپس را که ویبراتور را به روکش عقب متصل کرده است را بردارید.

مرحله 26:

 • ویبراتور را از آیفون بردارید.

مرحله 27:

دو پیچی 3.1 میلیمتری فیلیپس را که قلاب نگهدارنده پورت برق را وصل کرده است، بردارید

مرحله 28:

 • قلاب نگهدارنده پورت برق را بردارید.

مرحله 29:

یک پیچ 3.6 میلیمتری فیلیپس را از بست میکروفون بردارید

مرحله 30:

 • بست میکروفون را از آیفون جدا کنید.

مرحله31:

 • 6 پیچ باقیمانده را از قطعه کانکتور برق بردارید:
 • دو پیچ 3.1 میلیمتری
 • دو پیچ 1.7 میلیمتری
 • دو پیچ 1.5 میلیمتری

مرحله 32:

 • از انتهای صاف اسپادگر برای جدا کردن قطعه کانکتور برق از روکش عقب استفاده کنید.

مرحله 33:

قطعه کانکتور برق را به دقت به بالا بکشید تا از ویبراتور و محفظه پیچ اسپیکر جدا شود

مرحله 34:

 • از انتهای صاف اسپاگر برای بلند کردن زیر قسمت کانکتور برق استفاده کنید تا چسب آن آزاد شود.

مرحله 35:

از نوک اسپادگر برای فشار بر روی قسمت میکروفون قطعه کانکتور برق استفاده کرده تا عقب آن در روکش عقب خارج شود.

مرحله 36:

 • نوک اسپادگر را به دقت زیر قطعه­ی بین کانکتور برق و جک هدفون قرار دهید تا از آخرین چسب خود جدا شود.

مرحله 37:

 • از نوک اسپادگر برای خارج کردن عقب جک هدفون در روکش عقب استفاده کنید.
 • قطعه کانکتور برق را از آیفون جدا کنید.

قبل از نصب یا تعویض قطعه کانکتور برق:

 • از یک ابزار پلاستیکی برای تمیز کردن چسبهای باقیمانده از روکش عقبی در پشت کابل استفاده کنید.
 • دقت کنید که قطعه تعویضی مطابق با کابل اصلی باشد. قطعه تعویضی کانکتور برق ممکن است فاقد اجزای اصلی باشد که باید از قطعه اصلی منتقل شوند.
 • اجزایی که باید منتقل شوند شامل جک هدفون، کاور پلاستیکی میکروفون، و گیره قطعه آنتن هستند.

مرکزرسمی تعمیر گوشی آیفون

0/5 (0 Reviews)