تعویض مادربرد

تعویض مادربرد HP Pro 8620

تعویض مادربرد 

مرحله 1- پنل چپ

مرحله 1- پنل چپ

 • پرینتر را خاموش و کابل برق را بکشید.
 • دو پیچ T9 13 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 بردارید. پیچ ها را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا اینکه آزاد شوند.
مرحله 2

مرحله 2

 • انگشت خود را روی شیار موردنظر در سمت چپ پرینتر قرار دهید و درب جلو را به پایین بکشید تا باز شود.

در این نقطه، دو پیچ 13 میلیمتری تروکس T9 دیده می شود که برای آزاد شدن پنل باید برداشته شوند.

مرحله 3

مرحله 3

 • دو پیچ 13 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 با چرخاندن آنها خلاف عقربه های ساعت (سمت چپ) باز کنید.
مرحله 4

مرحله 4

 • کف دست خود را در مقابل سطح پنل سمت چپ قرار داده و ان را به آرامی به پایین بکشید.
مرحله 5- مادربرد

مرحله 5- مادربرد

کابل برق را به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی به خود و دستگاه قطع کنید.

 • تمام کانکتورهای متصل به محفظه پلاستیکی را بیگرید و آنها را به آرامی به بیرون بکشید تا اینکه قطع شوند.
مرحله 6

مرحله 6

 • کانکتورهای روی محفظه پلاستیکی را به آرامی قطع کنید تا اینکه از مادربرد آزاد شوند.
 • کانکتورهای نواری را به آرامی از پایین و بالا بگیرید تا خم نشوند و آنها را اندکی بکشید تا اینکه از مادربرد آزاد شوند.
مرحله 7

مرحله 7

 • 4 پیچ 8 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا اینکه آزاد شوند.
 • کانکتور نواری واقع در مرکز مادربرد را پس از آنکه آخرین پیچ برداشته شد بلند کنید.
 • قطعه پلاستیکی را قبل از برداشتن آن از مادربرد حرکت دهید.
مرحله 8

مرحله 8

 • کانکتورهای باقیمانده را از مادربرد به آرامی بکشید تا اینکه آزاد شوند.
 • مادربرد را بردارید.

هر کانکتور را علامت بزنید و یا اینکه موقعیت آنها را به خاطر بسپارید تا از هر گونه صدمه به قطعات اجتناب شود. اگر کانکنور به آسانی قطع نمی شد، به آنها فشار ندهید.

0/5 (0 Reviews)