تعویض نمایشگر HP Pro MFP M277dw

تعویض نمایشگر

مرحله 1- نمایشگر

مرحله 1- نمایشگر

  • بالای پرینتر را بکشید و آن را بلند کنید.
مرحله 2

مرحله 2

  • پیچ 12 میلیمتری #2 فیلیپس را بردارید.
  • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، بالای قطعه نمایشگر را بردارید.
  • کابل متصل کننده نمایشگر به مادربرد باید دیده شود.
مرحله 3

مرحله 3

  • پنل پشت را به پایین بکشید.
  • پیچ 10 میلیمتری #2 فیلیپس را بردارید.
  • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، پنل چپ را بردارید.

پرینتر را بچرخانید تا اینکه برداشتن پنل و دسترسی به مادربرد آسانتر باشد.

مرحله 4

مرحله 4

  • نمایشگر را از کابل صورتی از برد مدار قطع کنید.

اتصال نمایشگر جدید مستلزم اینست که کابل از پرینتر تغذیه کند.

0/5 (0 Reviews)