تعویض پنل شیشه ای اسکنر

تعویض پنل شیشه ای اسکنر HP 1055

تعویض پنل شیشه ای اسکنر

مرحله 1- پنل شیشه ای اسکنر

مرحله 1- پنل شیشه ای اسکنر

 • کاغذ را از سینی کاغذ بردارید. پرینتر را از دو شاخه قطع کنید.
 • پنل پلاستیکی کنترل پرینتر را در سمت چپ و بالا بردارید.
 • سپس، پایین پنل را با فشار بلند کنید در حالیکه با شست خود فشار رو به پایین اعمال می کنید.
مرحله 2

مرحله 2

 • با دست دیگر، بالای پنل را به سمت عقب پرینتر حرکت دهید.

مراقب کابل سفید متصل کننده پنل با بدنه اصلی پرینتر باشید.

 • نوار را با تکان دادن دکمه آبی قطع کنید و از برد مدار سبز بیرون بکشید.
 • پنل را آزاد کنید و کنار بگذارید.
مرحله 3

مرحله 3

 • ابزار دهانه پلاستیکی را بین کاور پلاستیکی و پایه پرینتر قرار دهید.
 • کاور پلاستیکی را به سمت مرکز پرینتر بلند کنید.
 • کاور را از پرینتر مطابق شکل بیرون بکشید.
 • این فرایند را برای سمت دیگر نیز تکرار کنید.
مرحله 4

مرحله 4

 • برای برداشتن پنل شیشه ای، 4 پیچ 14 میلیمتری (1.2 اینچ) را با پیچ گوشتی تروکس T10 بردارید.

پنل شیشه ای را کاملا بیرون نکشید زیرا کابلهایی به زیر آن وصل هستند.

مرحله 5

مرحله 5

 • کابل های سفید را که به مادربرد سبز وصل هستند را تکان دهید تا از مادربرد قطع شوند. آنها را به آرامی بیرون بکشید.
 • قسمت پایین پرینتر را کنار بگذارید.
مرحله 6

مرحله 6

 • پنل شیشه ای را بر روی سطح صاف و به سمت بالا قرار دهید.
 • پیچ 14 میلیمتری (1.2 اینچ) را از دکمه پلاستیکی سفید در یک سمت پنل با پیچ گوشتی تروکس T10 بردارید.
مرحله 7

مرحله 7

 • فریم پلاستیکی زیر پنل را به دقت خم کرده و پنل شیشه ای را از آن خارج کنید.