مرحله 1:پیچ های پنج سو

قبل از جدا کردن قطعات آیفون، باتری باید زیر 25% تخلیه شود. یون لیتیوم باتری می تواند باعث آتش سوزی و یا انفجار شود اگر که به صورت اتفاقی سوراخ شود.

 • قبل از جدا کردن قطعات، آیفون را خاموش کنید.
 • دو پیچ پنج سو 3.6 میلیمتری که در کنار کانکتور برق است باید برداشته شوند.

مرحله 2: روش باز کردن iSclack

سه مرحله بعد استفاده از iSclack، ابزاری برای باز کردن ایمن آیفون 6 را نشان می دهند که برای هر کسی که بیش از یک تعمیر را انجام می دهد توصیه می شود. اگر شما از iSclack استفاده نمی کنید، یک روش جایگزین دیگر به جای این سه مرحله مطرح می شود.

 • اگر عمق سنج پلاستیکی به مرکز iSclack وصل باشد، باید این دستگاه برداشته باشد- زیرا برای گوشیهای بزرگ مانند آیفون 6 نیاز نمی باشد.
 • دسته روی iSclack را ببندید، و گیره های فنجان مکشی را باز کنید.

مرحله 3:

 • انتهای آیفون را بین فنجانهای مکشی قرار دهید.
 • فنجان مکشی بالای iSclack را برخلاف نمایشگر، درست بالای دکمه home قرار دهید.
 • دسته ها را برای بستن گیره های iSclack باز کنید. فنجانهای مکشی را در مرکز قرار داده و از بالا و پایین آیفون بر روی آنها فشار وارد کنید.

مرحله 4:

 • آیفون را محکم نگهدارید و دسته iSclack را برای جدا کردن فنجانهای مکشی ببندید، پنل جلویی را از روکش عقبی به بالا بکشید.
 • iSclack برای باز کردن آیفون و جدا کردن قطعات طراحی شده است، هر چند به کابلهای نمایشگر صدمه ای وارد نمی کند.
 • دو فنجان مکشی از آیفون جدا می شوند.
 • سه مرحله بعد را نادیده گرفته و به مرحله 8 بروید.

مرحله 5: روش باز کردن دستی

 • اگر iSclack ندارید، از یک فنجان مکشی تک برای برداشتن پنل جلویی استفاده کنید.
 • فنجان مکشی را روی نمایشگر، درست بالای دکمه home فشار دهید.

مطمئن شوید که فنجان بر روی نمایشگر محکم شده باشد.

مرحله 6:

 • در حالیکه با یک دست بر روی آیفون فشار وارد کنید، فنجان مکشی را به آرامی بالا بکشید تا پنل جلویی از روکش عقبی جدا شود.

برای این کار عجله نکنید و زمان زیادی صرف کنید، زیرا نمایشگر نسبت به سایر قطعات بسیار محکم است.

 • با استفاده از یک ابزار دارای دهانه پلاستیکی، روکش عقبی را به آرامی بلند کرده تا از قطعه نمایشگر جدا شود، در حالیکه فنجان مکشی را نیز به بالا می کشید.

از چندین گیره برای نگهداشتن پنل جلویی در روکش عقبی استفاده شده است، بنابراین ممکن است از ترکیب فنجان مکشی و ابزار دهانه پلاستیکی برای آزاد کردن قطعه پنل جلویی استفاده شود.

مرحله 7:

 • برآمدگی پلاستیکی را بکشید تا خلاء روی فنجان مکشی آزاد شود.
 • فنجان پلاستیکی را از نمایشگر بردارید.

مرحله 8:

 • با چرخاندن دکمه home در انتهای قطعه پنل جلویی و با استفاده از یک لولا در بالای آیفون، آیفون را باز کنید.

چندین گیره در امتداد لبه بالایی پنل جلویی یک لولای جزئی را تشکیل می دهند.

درطول جدا کردن قطعات، گیره ها باید درست زیر لبه بالایی روکش عقبی تنظیم شوند. سپس، پنل جلویی را به بالا بکشید تا اینکه لبه بالایی آن  با روکش عقبی همتراز باشد.

مرحله 9:

 • نمایشگر با با زاویه 90 درجه باز کنید، و آنرا به چیزی تکیه دهید تا در زمان کار کردن با گوشی محکم باشد.
 • یک نوار لاستیکی را برای محکم شدن نمایشگر وصل کنید. این نوار از فشار بی مورد بر روی کابلهای نمایشگر جلوگیری می کند.

مرحله 10: برداشتن پیچ های قلاب کانکتور باتری

 • پیچ های فیلیپس باید از قلاب کانکتور باتری برداشته شوند:
 • یک پیچ 2.2 میلیمتری
 • یک پیچ 3.2 میلیمتری

مرحله11:

 • قلاب فلزی کانکتور باتری را از آیفون جدا کنید.

مرحله 12: قطع کانکتور باتری

 • با استفاده از یک ابزار دهانه پلاستیکی، کانکتور باتری را از سوکت خود بر روی برد منطقی بلند کنید.

مراقب باشید که فقط کانکتور باتری باید شود، نه سوکت روی برد منطقی. اگر سوکت برد منطقی بلند شد، ممکن است کانکتور کاملا شکسته شود.

مرحله 13: برداشتن پیچ های قلاب کابل قطعه پنل جلویی

 • 5 پیچ فیلیپس که قلاب کابل قطعه پنل جلویی را محکم کرده اند باید برداشته شوند:
 • سه پیچ 1.2 میلیمتری
 • یک پیچ 1.7 میلیمتری
 • یک پیچ 3.1 میلیمتری

قرار دادن نامناسب این پیچ ها در طول مونتاژ مجدد موجب صدمه دائمی به برد منطقی آیفون می شود.

مرحله 14:

 • قلاب کابل قطعه پنل جلویی را از برد منطقی بردارید.

مرحله 15:

در 4 مرحله بعد، مراقب باشید که فقط کانکتورهای کابل بلند شوند، نه سوکتهای آنها بر روی برد منطقی.

 • از اسپادگر یا ناخن برای قطع کردن کانکتور کابل سنسور و دوربین جلو استفاده کنید.

مرحله16:

از اسپادگر یا ناخن برای قطع کردن کانکتور کابل دکمه home استفاده کنید

مرحله 17:

مطمئن شوید که باتری قطع باشد قبل از آنکه کابل را در این مرحله قطع یا وصل می کنید.

 • از اسپادگر یا ناخن برای قطع کردن کانکتور کابل داده های نمایشگر استفاده کنید.

در زمان مونتاژ مجدد گوشی، کابل داده های نمایشگر ممکن است کانکتور خود را قطع کند. در اینصورت خطوط سفید یا نمایشگر مشکی در زمان روشن کردن گوشی ظاهر می شوند. اگر این اتفاق افتاد، کابل و چرخه برق گوشی را مجددا وصل کنید. بهترین راه برای چرخه برق گوشی اینست که کانکتور باتری را قطع و وصل کنید.

مرحله 18:

 • از انتهای صاف اسپادگر برای قطع کانکتور کابل دیجیتایزر استفاده کنید.

در زمان اتصال مجدد کابل دیجیتایزر، مرکز کانکتور را فشار ندهید. ابتدا یک طرف کانکتور و سپس طرف دیگر را فشار دهید. فشار بر روی مرکز کانکتور می تواند قطعه را خم کند و به دیجیتایزر آسیب می رسد.

مرحله 19: جدا کردن قطعه پنل جلویی و روکش عقبی

 • قطعه پنل چلویی از روکش عقبی برداشته می شود.

مرحله 20: باتری

 • ابتدا کلید چسبنده باتری را از لبه راست پایین باتری بلند کنید.

از انگشت یا انبر نوک پهن استفاده کنید، در زمان کار کردن در نزدیک باتری دقت زیادی کنید.

 • سوارخ شدن یون لیتیوم باتری می تواند مواد شیمیایی خطرناکی را آزاد کند و باعث آتش سوزی شود.

قبل از هر گونه اقدامی، دو پیچی که ویبراتور (نوسان گیر) را محکم کرده است را باید بردارید و ویبراتور را بلند کنید تا نوارهای باتری بیرون بیایند.

مرحله 21:

تلاش کنید که نوارها صاف باشند و درطول این فرایند چین نخورند، نوارهای چین خورده به هم گره می خورند و شکسته می شوند.

 • دکمه چسبنده را به آرامی از باتری به سمت پایین آیفون بیرون بکشید.

به منظور جلوگیری از پاره شدن نوار چسبنده، دقت کنید به ویبراتور یا سایر قطعات نزدیک باتری گیر نکند.

 • فشار آرامی روی نوار وارد کنید تا اینکه از باتری و روکش عقبی جدا شود. برای نتیجه بهتر، نوار را در زاویه 60 درجه یا کمتر بکشید.

طول نوار با چندین بار کشیدن، بزرگتر می شود. در صورت نیاز، نوار را مجدا بکشید تا نوار تا نزدیک باتری بیاید.

اگر نوار قطع شد، باید با انبر آنرا برگرداند (بدون اینکه به باتری آسیب برسد) و عمل کشیدن را انجام دهید. اگر نوار زیر باتری قطع نشده و نمی تواند برگردانده شود، در اینصورت مراحل زیر را انجام دهید.

مرحله 22:

 • دومین نوار را تکرار کنید.

در حالیکه دومین نوار را برمی دارید همچنان باتری را نگهدارید. نوار ممکن است باتری را به بیرون بکشد زمانی که از روکش جدا می شود.

 • اگر هر دو نوار چسبنده با موفقیت برداشته شدند، دو مرحله زیر را انجام ندهید.

اگر نوارهای چسبنده زیر باتری قطع شده باشند و نتوانند برگشت داده شوند، در اینصورت مرحله زیر را انجام دهید.

مرحله 23: iOpener

 • اگر هر نوار چسبنده قطع شده باشد و باتری به روکش عقبی چسبنده باشد، iOpener را تهیه کنید و یا از سشوار مو برای گرم کردن روکش عقبی درست پشت باتری استفاده کنید. این ناحیه باید گرم شود.

گرمای زیاد آیفون ممکن است موجب آتش گرفتن باتری شود.

مرحله 24:

 • آیفون را بچرخانید و نخ دندان را زیر باتری قرار دهید. سپس، به پشت و جلو به آرامی حرکت دهید تا چسب جدا شود.

چسب قوی تر با نوار گیتار مانند نوار 0.009 e از یک مجموعه 12 نواری برداشته می شود.

 • بدین ترتیب، یک کارت پلاستیک را بین یک سمت باتری و روکش عقبی قرار دهید.

 کارت را وارد منطقه­ی بین دکمه volume down (-) و لبه بالایی باتری قرار ندهید، زیرا ممکن است به کابل کنترل صدا صدمه برساند.

برد منطقی را بلند نکنید زیرا ممکن است به گوشی آسیب بزند.

به منظور جلوگیری از خم شدن باتری باید کارت را صاف وارد کنید، زیرا ممکن است به آن آسیب بزند و یا مواد شیمیایی خطرناکی آزاد شده و منجر به آتش سوزی شوند. از ابزارهای تیز برای بلند کردن باتری استفاده نکنید.

 • به منظور برداشته شدن چسب پشت باتری، روی کارت فشار وارد کنید.

مرحله 25: برداشتن باتری

 • باتری را از گوشی بردارید.

اگر باتری تعویضی در غلاف پلاستیکی است، قبل از نصب آن باید غلاف را با کشیدن آن از کابل نواری بردارید.

به هنگام نصب باتری، برای تعویض نوارهای چسبنده باتری به این راهنما مراجعه کنید.

پس از نصب مونتاژ مجدد، راه  اندازی سخت را انجام دهید. این مورد می تواند مانع از برخی از مشکلات شده و عیب یابی آسانتر می شود.

مرحله 26: کابل کنترل صدا

 • پیچهای فیلیپس را از قلاب کابل بالایی بردارید:
 • یک پیچی 2.9 میلیمتری
 • یک پیچ 2.2 میلیمتری

مرحله 27:

 • قلاب کابل بالایی را از آیفون جدا کنید.

مرحله 28:

 • 4 پیچ فیلیپس را از قلاب تماس جدا کنید:
 • یک پیچ 1.5 میلیمتری
 • یک پیچ 1.4 میلیمتری
 • دو پیچ 2.1 میلیمتری

مرحله 29:

 • قلاب تماس را از آیفون جدا کنید.

مرحله 30:

 • از نوک صاف اسپادگر برای بلند کردن کانکتور کابل صدا از سوکت آن استفاده کنید.

دقت کنید که فقط کانکتور بلند شود، زیرا بلند کردن سوکت روی برد منطقی موجب صدمه دائمی می شود.

مرحله 31:

 • پیچهای فیلیپس را از قلابهای کابل کنترل صدا جدا کنید:
 • دو پیچ 2.3 میلیمتری
 • یک پیچ 1.8 میلیمتری

مرحله 32:

 • سوئیچ نگهدارنده و قلابهای دکمه کنترل صدا را از روکش عقب بکشید تا به کاورهای دکمه ای دسترسی پیدا کنید.

مرحله 33:

 • کابل دکمه کنترل صدا را از روکش عقب ابتدا از انتهای کانکتور جدا کنید.
 • به هنگام بلند کردن قسمتهای نازک کابل از روکش دقت کنید.
 • کابل دکمه کنترل صدا را از روکش عقبی بردارید.

در صورت نیاز به تعمیر گوشی آیفون خود، می توانید از مشاوره رایگان مجموعه بهره بگیرید.

0/5 (0 Reviews)