تعویض کارتریج جوهر

تعویض کارتریج جوهر HP 1055

تعویض کارتریج جوهر

مرحله 1- کارتریج جوهر

مرحله 1- کارتریج جوهر

 • با زدن دکمه پاور، پرینتر را خاموش کنید.
مرحله 2

مرحله 2

 • انگشت شاره را در دهانه­ی جاوی پرینتر (سمت راست زیر اسکنر/ کپی) قرار داده و درب را به سمت پایین بکشید.
 • کلید را به سمت پایین بکشید تا اینکه در وسط کاور خاکستری قرار بگیرد.
مرحله 3

مرحله 3

کارتریج سه رنگ در سمت چپ و کارتریج مشکی در سمت راست قرار دارند.

 • کارتریج را از بالا و پایین نگهدارید و به پایین بکشید تا صدا دهد.
 • کارتریج آزاد شده را بیرون بکشید.
مرحله 4

مرحله 4

 • کارتریج جایگزین را از پاکت خود خارج کرده و دکمه پلاستیکی را بیرون بکشید.

اتصالات الکتریکی یا نازل های جوهر را لمس نکنید. زیرا موجب عملکرد بد آنها می شود.

کارتریج را از دو طرف گرفته و برچسب عنوان آن را به سمت بالا قرار دهید.

مرحله 5

مرحله 5

 • کارتریج را بچرخانید تا شیار آن باز شود (سه رنگ در سمت چپ، و مشکی در سمت راست).
 • آن را روبه جلو فشار دهید تا اینکه صدایی شنیده شود.
مرحله 6

مرحله 6

 • درب خاکستری را ببندید.
مرحله 7

مرحله 7

برای چاپ صفحه 30 ثانیه صبر کنید.

 • دریچه اسکنر را باز کنید و برگه را بصورت روبه پایین در گوشه راست گلس قرار دهید.
 • دریچه را ببندید.
مرحله 8

مرحله 8

 • دکمه کپی رنگی را برای شورع اکسن بزنید.

منتظر مانده تا اینکه چراغ چشمک زن دکمه پاور متوقف شود.