تعویض فن خنک کننده لپ تاپ دل E6410

فن خنک کننده لپ تاپ دل E6410

مرحله 1- فن خنک کننده

مرحله 1- فن خنک کننده

  • لپ تاپ را وارونه کنید.
  • باتری را خارج نمایید.
مرحله 2

مرحله 2

  • پیچ های 5 میلیمتری را بردارید.
  • پیچ وسط 5 میلیمتری را شل کنید.
مرحله 3

مرحله 3

  • کاور پشت را به سمت پایین حرکت داده تا برداشته شود.
مرحله 4

مرحله 4

  • پیچ های 2 میلیمتری را باز کنید.
  • روکش فن را برداردی.

به روکش زیاد نکشید زیرا سیم های متصل به موتور شکسته می شوند.

مرحله 5

مرحله 5

  • پیچ 1 میلیمتری بر روی روکش فن را باز کنید.
مرحله 6

مرحله 6

  • فن را از موتور بکشید تا برداشته شود.
0/5 (0 Reviews)