تعمیرات سونی

معمولا در تعمیرات بردهای مین به دلیل جریان کشی روی انواع آیسی ها کمابیش پایه های آیسی حالت لحیم سردی پیدا میکنند که بایستی ریسولت شوند یعنی اینکه با استفاده از دستگاههای مختلفی از جمله bga بایستی احیا شود .سیستم کاری دستگاه bga بدین صورت است که از دو جهت گرمایش را به آیسی منتقل میکند.ودارای یک منحنی گرمایشی است بسته به نوع آیسی وچیپ آیسی وهمچنین نوع بردی که آیسی روی برد قرار دارد منحنی گرمایش متفاوت میباشدمعمولاً دما از رنج 40 درجه شروع وتا رنج 400 درجه باتوجه به زمانهای مختلف در حال نوسان است.فرض کنید یک برد مین مربوط به تلویزیون را که یک چیپ آیسی برروی آن قرار دارد میخواهیم با استفاده از دستگاه bga عملیات هیتینگ را روی آیسی انجام دهیم.بایستی با توجه به نوع آیسی یک منحنی گرمایش را برای مانیتور دستگاه تعریف کنیم.

ابتدا گرمایش از کف یا اززیر چیپ را بدین صورت تعریف میکنیم دما ابتدا از 40 درجه شروع سپس بعد از تایم 10 ثانیه شروع به زیاد شدن میکند ودرج بعدی دما را 60 و80 و120 و150 و180و220 و280 و320 و350 و400 با تایمهای مختلف تعریف میکنیم سپس منحنی برگشت دما یی را نیز از 400 درجه به سمت پایین تعریف میکنیم البته با رنج زمانی متفاوت . تا آیسی به صورت آهسته آهسته شروع به سرد شدن کند.همین رنج دمایی را از قسمت بالا برروی آیسی با زمان متغیر تعریف میکنیم .با توجه به جنس آیسی با یستی از اصول خاصی برا ی تعریف دما وزمان گرمایش وکاهش گرمایش استفاده کنیم.بنابراین دستگاه bga یکی از دستگاههای کاربردی در صنعت الکترونیک کاربرد فراوان دارد.از دیگر دستگاههای گرمایشی میتوانیم دستگاه هیتر حرارتی را به عنوان نمونه توضیح دهیم این دستگاه یک بازه گرمایش از صفر تا 450 ودر برخی از دستگاهها تا 600 درجه با حالت دمندگی متغیر تعریف کرد.با استفاده از این مدل دستگاه جهت بیرون کشیدن قطعات smd مخصوصاً آیسیهای مختلف میتوان استفاده کرد. طریقه بیرون کشیدن آیسی ها در این بردها بایستی ابتدا از روغن فلکس روی قطعه مورد نظر ریخته سپس با استفاده از دستگاه هیتینگ روغن وارد لابلای پایه های آیسی شده ودر اثر گرما پایه های آیسی از روی برد جدا میشود.وبا استفاده از پنس میتوانیم به راحتی آیسی مورد نظر را از روی برد خارج کنیم.

یکی دیگرازسیستم های گرمایشی سشوارحرارتی میباشد که به دلیل گرمایش کمتر از هیتر ودمندگی بالا از این وسیله در قطعات ضعیف ترکه در موبایل استفاده میشودمورد استفاده قرارمیگیرد.از دیگر سیستم گرمایشی هویه برقی است که باواتهای 40 و60 و80 و…در بازار موجود است از این وسیله برای دراوردن وجا زدن قظعات معمولی مورد استفاده قرار میگیرد.گرمایش هویه به صورت نقطه ای میباشد.

وبه صورت جداگانه پایه ها از هم جدا میشود. یکی دیگر از دستگاههای تست دستگاه اسیلوسکوپ میباشد که به وسیله این دستگاه برای دیدن شکل موج قطعات مورد استفاده قرار میگیرد.بوسیله دستگاه اسیلوسکوپ شکلهای دندان اره ای ومربعی وسینوسی وغیره را میتوان با ان مشاهده نمود این دستگاه از یک پراپ که یک پایه ان زمبن وپایه دیگر ان برای دیدن شکل موج به خروجی پایه قطعات وصل میشود.برروی اسیلوسکوپ با استفاده از ولوم ولتاژ دامنه ولتاژرا میتوان تغییر داد وهمچنین میتوان سایکل تایم را نیز تغییر داد.در اسیلوسکوپ برای اندازه گیری فرکانس های بالا بیشترین کاربرد را دارد.مشخصه فرکانسی در انواع اسیلوسکوپ متفاوت است مثلاً اسیلوسکوپ با فرکانس 40 مگا هرتز قادر است ولتاژهایAC,DC را از صفر تا 40 مگاهرتز را نشان دهد.اسیلوسکوپ به صورت یک کاناله وچند کاناله مورد استفاده قرارمیگیرد .در حالت یک کاناله برای دیدن یک شکل موج کاربرد دارد ولی در اسیلوسکوپ چند کاناله برای دیدن همزمان چند شکل موج مورد استفاده قرار میگیرد با استفاده از پراب که به اسیلوسکوپ متصل میشود میتوانیم شکل موج را مشاهده کنیم.برروی پراپ یک کلید با دو گزینه1×و10×وجود دارد که گزینه اول سیگنال بدون اینکه تضعیف شود را در اسیلوسکوپ میبینیم . ولی در حالت 10× سیگنال ده برابر ضعیف میشود.وشکل موج را در اسیلوسکوپ میبینیم. بنابراین مقدار دامنه را در اسیلوسکوپ را بایستی ده برابر کنیم تا مقدار واقعی ان بدست آید.برروی اسیلوسکوپ گزینه فوکوس وشدت نور وجودداردکه میزان نور داخل مانیتور اسیلوسکوپ را میتوان تغییرداد.گزینه فوکوس برای نازک یا ضخیم کرن شکل موج به کارمیرود .در اسیلوسکوپ جهت کالیبره کردن از یک پین تنظیمات که درجلو اسیلوسکوپ وجود داردمیتوانیم استفاده کنیم اگر نوک پروپ را با پین اتصال دهیم یک خطا افقی روی مانیتور دستگاه مشاهده میکنیم که نشان دهنده سالم بودن پروپ است.برای دیدن آستیگمات بون به وسیله این پیچ میتوانیم نقطه گرد را به صورت واضح روی مانیتور ببینیم.برای دیدن خط افق راست گزینه trace rotation وجوددارد که به وسیله این گزینه محور خط افق به صورت صاف در مانیتور دیده میشود.گزینه time/div وجود دارد که زمان برحسب میکرو ثانیه –میلی ثانیه وثانیه وجود داردکه زمان حرکت موج را تنظیم میکند که شکل موج در راستای خط افق با چه ضریبی از زمان به جلو حرکت کند.

گزینه time/variable گزینه ای است برای فشرده وبازکردن شکل موج مورد استفاده قرارمیگیرد هنگامیکه از این گزینه استفاده میکنیم بایستی ولوم را در جهت عقربه های ساعت حرکت دهیم تا روی حالت cal قرارگیرد در غیر اینصورت زمان تایم div دیگر معتبر نبوده است.گزینه بعدی در اسیلوسکوپ گزینه volt/div میباشد که دارای ضریبی از میلی ولت وولت میباشد .به وسیله این گزینه برای اندازه گیری دامنه ولتاژ مورد استفاده قرارمیگیردبه کمک این کلید میتوان اندازه ولتاژ را کم ویا زیاد کرد. کلیدAC-DC-GND برروی اسیلوسکوپ جهت نمایش شکل موج ها AC ,DC میباشد در صورتیکه کلید روی حالت AC باشد فقط شکل موج AC را نمایش میدهد به خاطر قرارگرفتن خازن در مسیر کلید .ولی در حالتیکه کلید روی DC قرارگیرد هرشکل موجی که در ورودی باشد در خروجی قابل نمایش میباشد.گزینه دیگر ADD –DUALL-CH1-CH2 میباشداگر کلید روی حالت کانال 1 باشد شکل موج فقط روی کانال 1 را نمایش میدهد اگر کلید روی کانال 2 باشد فقط شکل موج کانال 2 را نشان میدهد .

در صورتیکه روی DUAL باشد هردو موج دو کانال را نمایش میدهد. در صورتیکه روی ADD قرار گیرد حاصل جمع دو کانال را نمایش میدهد.

0/5 (0 Reviews)