این قسمت در باره نحوه تعویض لنز دوربین آیفون 6 توضیحات کاملی را به نمایش میگذارد.

در صورت نیاز به تعمیر گوشی آیفون خود، می توانید از مشاوره رایگان مجموعه بهره بگیرید.

مرحله 1: پیچ های پنج سو

قبل از جدا کردن قطعات آیفون، باتری باید زیر 25% تخلیه شود. یون لیتیوم باتری می تواند باعث آتش سوزی و یا انفجار شود اگر که به صورت اتفاقی سوراخ شود.

 • قبل از جدا کردن قطعات، آیفون را خاموش کنید.
 • دو پیچ پنج سو 3.6 میلیمتری که در کنار کانکتور برق است باید برداشته شوند.

مرحله 2:

 • انتهای آیفون را بین فنجانهای مکشی قرار دهید.
 • فنجان مکشی بالای iSclack را برخلاف نمایشگر، درست بالای دکمه home قرار دهید.
 • دسته ها را برای بستن گیره های iSclack باز کنید. فنجانهای مکشی را در مرکز قرار داده و از بالا و پایین آیفون بر روی آنها فشار وارد کنید.

مرحله 3:

 • آیفون را محکم نگهدارید و دسته iSclack را برای جدا کردن فنجانهای مکشی ببندید، پنل جلویی را از روکش عقبی به بالا بکشید.
 • iSclack برای باز کردن آیفون و جدا کردن قطعات طراحی شده است، هر چند به کابلهای نمایشگر صدمه ای وارد نمی کند.
 • دو فنجان مکشی از آیفون جدا می شوند.

سه مرحله بعد را نادیده گرفته و به مرحله 8 بروید.

مرحله 4: روش باز کردن دستی

 • اگر iSclack ندارید، از یک فنجان مکشی تک برای برداشتن پنل جلویی استفاده کنید.
 • فنجان مکشی را روی نمایشگر، درست بالای دکمه home فشار دهید.

مطمئن شوید که فنجان بر روی نمایشگر محکم شده باشد.

مرحله 5:

 • در حالیکه با یک دست بر روی آیفون فشار وارد کنید، فنجان مکشی را به آرامی بالا بکشید تا پنل جلویی از روکش عقبی جدا شود.

برای این کار عجله نکنید و زمان زیادی صرف کنید، زیرا نمایشگر نسبت به سایر قطعات بسیار محکم است.

 • با استفاده از یک ابزار دارای دهانه پلاستیکی، روکش عقبی را به آرامی بلند کرده تا از قطعه نمایشگر جدا شود، در حالیکه فنجان مکشی را نیز به بالا می کشید.

از چندین گیره برای نگهداشتن پنل جلویی در روکش عقبی استفاده شده است، بنابراین ممکن است از ترکیب فنجان مکشی و ابزار دهانه پلاستیکی برای آزاد کردن قطعه پنل جلویی استفاده شود.

مرحله 6:

 • برآمدگی پلاستیکی را بکشید تا خلاء روی فنجان مکشی آزاد شود.
 • فنجان پلاستیکی را از نمایشگر بردارید.

مرحله 7: باز کردن گوشی

 • با چرخاندن دکمه home در انتهای قطعه پنل جلویی و با استفاده از یک لولا در بالای آیفون، آیفون را باز کنید.

چندین گیره در امتداد لبه بالایی پنل جلویی یک لولای جزئی را تشکیل می دهند.

درطول جدا کردن قطعات، گیره ها باید درست زیر لبه بالایی روکش عقبی تنظیم شوند. سپس، پنل جلویی را به بالا بکشید تا اینکه لبه بالایی آن  با روکش عقبی همتراز باشد.

مرحله 8:

 • نمایشگر با با زاویه 90 درجه باز کنید، و آنرا به چیزی تکیه دهید تا در زمان کار کردن با گوشی محکم باشد.
 • یک نوار لاستیکی را برای محکم شدن نمایشگر وصل کنید. این نوار از فشار بی مورد بر روی کابلهای نمایشگر جلوگیری می کند.

مرحله 9: برداشتن پیچ های قلاب کانکتور باتری

 • پیچ های فیلیپس باید از قلاب کانکتور باتری برداشته شوند:
 • یک پیچ 2.2 میلیمتری
 • یک پیچ 3.2 میلیمتری

مرحله 10:

 • قلاب فلزی کانکتور باتری را از آیفون جدا کنید.

مرحله 11:قطع کانکتور باتری

 • با استفاده از یک ابزار دهانه پلاستیکی، کانکتور باتری را از سوکت خود بر روی برد منطقی بلند کنید.

مراقب باشید که فقط کانکتور باتری باید شود، نه سوکت روی برد منطقی. اگر سوکت برد منطقی بلند شد، ممکن است کانکتور کاملا شکسته شود.

مرحله 12: برداشتن پیچ های قلاب کابل قطعه پنل جلویی

 • 5 پیچ فیلیپس که قلاب کابل قطعه پنل جلویی را محکم کرده اند باید برداشته شوند:
 • سه پیچ 1.2 میلیمتری
 • یک پیچ 1.7 میلیمتری
 • یک پیچ 3.1 میلیمتری

 قرار دادن نامناسب این پیچ ها در طول مونتاژ مجدد موجب صدمه دائمی به برد منطقی آیفون می شود.

مرحله 13:

 • قلاب کابل قطعه پنل جلویی را از برد منطقی بردارید.

مرحله 14:

در 4 مرحله بعد، مراقب باشید که فقط کانکتورهای کابل بلند شوند، نه سوکتهای آنها بر روی برد منطقی.

 • از اسپادگر یا ناخن برای قطع کردن کانکتور کابل سنسور و دوربین جلو استفاده کنید.

مرحله 15:

 • از اسپادگر یا ناخن برای قطع کردن کانکتور کابل دکمه home استفاده کنید.

مرحله 16:

مطمئن شوید که باتری قطع باشد قبل از آنکه کابل را در این مرحله قطع یا وصل می کنید.

 • از اسپادگر یا ناخن برای قطع کردن کانکتور کابل داده های نمایشگر استفاده کنید.

در زمان مونتاژ مجدد گوشی، کابل داده های نمایشگر ممکن است کانکتور خود را قطع کند. در اینصورت خطوط سفید یا نمایشگر مشکی در زمان روشن کردن گوشی ظاهر می شوند. اگر این اتفاق افتاد، کابل و چرخه برق گوشی را مجددا وصل کنید. بهترین راه برای چرخه برق گوشی اینست که کانکتور باتری را قطع و وصل کنید.

مرحله 17:

 • از انتهای صاف اسپادگر برای قطع کانکتور کابل دیجیتایزر استفاده کنید.

در زمان اتصال مجدد کابل دیجیتایزر، مرکز کانکتور را فشار ندهید. ابتدا یک طرف کانکتور و سپس طرف دیگر را فشار دهید. فشار بر روی مرکز کانکتور می تواند قطعه را خم کند و به دیجیتایزر آسیب می رسد.

مرحله 18: جدا کردن قطعه پنل جلویی و روکش عقبی

 • قطعه پنل چلویی از روکش عقبی برداشته می شود.
 • مرحله 19: دوربین عقب

  • هر نوع نواری که پیچ دوربین عقب در سمت راست بالا را پوشش می دهد بردارید.

مرحله 20:

 • از انتهای صاف اسپادگر برای بلند کردن کانکتور دوربین عقب از سوکت خود بر روی برد منطقی استفاده کنید.

فقط کانکتور باید بلند شود، نه سوکت آن زیرا ممکن است به برد منطقی آسیب برساند.

مرحله 21:

 • پیچ های فیلیپس را از قلاب دوربین عقب بردارید.
 • یک پیچ 1.5 میلیمتری
 • یک پیچ 2.1 میلیمتری

مرحله 22:

 • قلاب دوربین عقب را بردارید.

مرحله 23:

 • دوربین عقب را از آیفون بردارید.

مرحله 24: لنزهای دوربین

 • برداشتن این قلاب پایین دشوار است. لبه داخلی این قلاب به نظر با حلقه لنزهای دوربین محکم شده است. بنابراین باید تلاش زیادی را انجام دهید زیرا قلاب ممکن است شکسته شود.

مرحله 26:

 • آخرین مرحله شامل برداشتن لنزهای شکسته شده دوربین از داخل است.
 • ابتدا، یک ابزار ساده و راحت را پیدا کنید. سپس، گوشی را برای جلوگیری از خم شدن روکش عقبی محکم بگیرید.
 • به هنگام گذاشتن لنزهای جدید دوربین، باید دقت کنید که لنزهای دوربین و قلاب جدید پایین محکم چسبیده باشند.

اگر در مورد صدمه رسیدن به آیفون 6 ابزار نگرانی می کنید، لطفا گوشی را به مرکز اپل بفرستید.

مرکزرسمی تعمیر گوشی آیفون

0/5 (0 Reviews)