نمایشگر LCD دل

تعویض نمایشگر LCD دل

نمایشگر LCD دل

مرحله 1- نمایشگر LCD

مرحله 1- نمایشگر LCD

 • ابزارهای مورد نیاز مانند پیچ گوشتی گرد فیلیپس را آماده کنید هرچند کاردک پلاستیکی می تواند مفید باشد.
 • نمایشگر جایگزین لپ تاپ را طبق مدل پیدا کنید.
 • نمایشگر را از نظر شکستگی یا معایب دیگر چک کنید.
مرحله 2

مرحله 2

 • لپ تاپ را قطع نموده و از برق خارج کنید و باتری را نیز بردارید.
 • سپس کاور پلاستیکی را از طراف نمایشگر به آرامی بلند کنید. اینکار با استفاده از دست مشکلی به وجود نمی آورد اما با کاردک ممکن است مشکل ایجاد کند.
مرحله 3

مرحله 3

 • دو پیچ بالای نمایشگر و 4 پیچ در گوشه های پایین را بردارید.
 • این پیچ ها فریم فلزی را به کاور پشت پلاستیکی نمایشگر متصل کرده اند. نایشگر و کاور پشت را با یکدیگر نگهدارید تا اینکه آخرین پیچ برداشته شود. پس از برداشته شدن این پیچ ها، سایر پیچ ها نیز به آسانی برداشته می شوند.
 • سپس کابل دوربین را قطع کنید که وبک کم بالای نمایشگر را متصل کرده است. در اینصورت نمایشگر می تواند از کاور پشت حرکت کند.
مرحله 4

مرحله 4

 • 4 پیچی که نمایشگر ره در فریم فلزی نگهداشته است بردارید. دو پیچ در هر طرف نمایشگر وجود دارد.
مرحله 5

مرحله 5

 • پس از برداشته شدن پیچ ها و قطع شدن کابل دوربین، نمایشگر را به سمت کیبورد قرار دهید تا کابل دیگر نیز قطع شود.
مرحله 6

مرحله 6

 • کابل دوربین را به آرامی از نمایشگر پشت خارج کنید. از کاردک برای بلند کردن زیر کابل و کمک به برداشتن آن می توان استفاده نمود.
 • سپس کابل تصویر که به پشت نمایشگر متصل است را بردارید. این کابل دوربین دارای ورژن بزرگتری است. با اینحال این کنکتور با یک نوار پوشانده شده است تا از آسیب دیدن کابل جلوگیری کند. لبه نوار را به آرامی به بالا بکشید و سپس از نمایشگر خارج کنید.
 • مابقی کابل های دوربین و تصویر را از پشت به آرامی بلند کنید و نمایشگر شکسته شده باید برداشته شود.
مرحله 7

مرحله 7

 • نصب برعکس این مراحل عمل می کند. کابل تصویر را به پشت نمایشگر وصل کنید. قطعه جدیدی از نوار را در صورت لزوم می توانید اضافه کنید.
 • سپس پشت نمایشگر را در فریم فلزی قرار داده و دو پیچ را در هر طرف قرار دهید. قبل از پیچ کردن نمایشگر به فریم مطمئن شوید که نوار در اطراف نمایشگر محکم شده باشد.
مرحله 8

مرحله 8

 • فریم فلزی و نمایشگر را برخلاف کاور پشت پلاستیکی فشار دهید و مطمن شوید که کابل دوربین در بالای نمایشگر مجددا متصل شده است.
 • کابل دوربین را وصل نموده و سپس کاور پشت را در نمایشگر قرار دهید در حالیکه دو پیچ در بالای نمایشگر و 4 پیچ را در پایین و روی نمایشگر قرار می دهید.
مرحله 9

مرحله 9

 • کاور پلاستیکی را وارد نمایشگر کنید. اطراف نمایشگر را به آرامی فشار دهید تا محکم شود.
 • باتری را وارد نموده و لپ تاپ را روشن کنید. نمایشگر جدید باید به درستی کار کند.