پیاده کردن ساختار فلزی داخلی

پیاده کردن ساختار فلزی داخلی HP 3000 j310a

پیاده کردن ساختار فلزی داخلی

مرحله 1- قطع پرینتر

مرحله 1- قطع پرینتر

·        ابتدا پرینتر را از تمام منابع برق و کامپیوترها قطع کنید. سیم ها را جدا کرده و اجازه دهید تا پرینتر به مدت 5 دقیقه خنک شود.

 

مرحله 2- برداشتن کاور پایین

مرحله 2- برداشتن کاور پایین

·        پرینتر را به سمت بالا چرخانده و کاور سمت چپ را شناسایی کنید. که به شکل مستطیل و به دو پیچ متصل شده است. این پیچ ها را باز و کاور را بردارید.

 مرحله 3- آزاد کردن سینی خروجی کاغذ

مرحله 3- آزاد کردن سینی خروجی کاغذ

·        برای آزاد کردن سینی از پرینتر، باید با دست آن را بیرون بکشید. سینی را نگهدارید و به سمت یک طرف پرینتر فشار دهید. سپس از پرینتر به سمت دیگر بکشید. سینی خروجی جدا می شود.

 

مرحله 4- باز کردن پیچ کاور

مرحله 4- باز کردن پیچ کاور

·        پرینتر را رو به بالا قرار دهید. چهار پیچ نگهدارنده کاور را شناسایی کنید. این پیچ ها در لبه های کاور قرار دارند.

 

مرحله 5

مرحله 5

·        این چهار پیچ را باز کنید، آنها را کنار بگذارید. پرینتر را به سمت راست برگردانید.

 

مرحله 6- بیرون کشید قسمت بالا

مرحله 6- بیرون کشید قسمت بالا

·        انگشت را روی لبه کاور قرمز قرار دهید. و آن را به سمت بالا بکشید تا قسمت بالا آزاد شود.

 

مرحله 7- قطع کردن کاور

مرحله 7- قطع کردن کاور

·        زمانی که قسمت بالا آزاد شد، یک سیم اتصال بین پرینتر و کاور قرار دارد که حدود یک اینچ عرض و سفید است و زیر دکمه واقع شده است.

 مرحله 8

مرحله 8

·        سیم را از پرینتر با کشیدن انتهای آبی آن از نگهدارنده سفید جدا کنید.

 مرحله 9- برداشتن هارد دیسک بزرگ

مرحله 9- برداشتن هارد دیسک بزرگ

·        هارد دیسک در گوشه چپ و بالای پرینتر قرار دارد. سه پیچ متصل به آن را باز کنید. اندازه پیچ ها متفاوت بوده و در هر جایی قرار دارند.

 مرحله 10- قطع سیم های سفید

مرحله 10- قطع سیم های سفید

·        سیم باریک را از اتصال خود که از انتهای آبی متصل شده بیرون بکشید.

 مرحله 11

مرحله 11

·        هارد دیسک را به جلو حرکت دهید و رو به پایین زاویه دار کنید به طوریکه سیم بزرگتر آسانتر نگهداشته می شود. اتصال سیم را از انتهای آبی بیرون بکشید.

 مرحله 12

مرحله 12

·        هارد دیسک بدلیل وجود سیم ها به صورت شل متصل می شود. این سیم ها را قطع کنید اما از پرینتر جدا کنید.

 مرحله 13- قطع تسمه درایو کارتریج

مرحله 13- قطع تسمه درایو کارتریج

·        تسمه را شناسایی کنید که چرخی در آن اطراف است. چرخ در بالای قطعه فلزی درست در سمت راست قرار دارد.

 مرحله 14

مرحله 14

·        تسمه را به این سمت بکشید، تا فضای کافی برای بلند کردن تسمه از چرخ ایجاد شود.

 مرحله 15

مرحله 15

·        کارتریج جوهر را به مرکز پرینتر فشار دهید تا اینکه چرخ سمت دیگر قابل دید باشد. سپس تسمه را از آن چرخ جدا کنید.

مرحله 16- برداشتن هارد دیسک باریک

مرحله 16- برداشتن هارد دیسک باریک

·        هارد دیسک سمت چپ پرینتر را شناسایی کنید. پیچ اتصال آن را باز کنید و سپس سیم را قطع نمایید.

 مرحله 17

مرحله 17

·        هارد دیسک را بردارید و از پرینتر جدا کنید.

 مرحله 18- باز کردن ساختار فلزی

مرحله 18- باز کردن ساختار فلزی

·        پیچ هایی که ساختار فلزی را نگهداشته اند باز کنید. که شامل پیچی است که در سمت راست و نزدیک چرخ قرار دارد و تسمه درایو کارتریج نیز اطراف آن می باشد. پیچ ها در اندازه های مختلف و در هر جایی قرار دارند.

 مرحله 19- قطع کردن فنرها

مرحله 19- قطع کردن فنرها

·        در سمت چپ، بین دیواره پرینتر و قطعه فلزی، یک فنر با اتصال به دو قطعه وجود دارد. با استفاده از موچین، فنر را جدا کرده و کنار بگذارید.

 مرحله 20

مرحله 20

·        در سمت راست پرینتر نیز یک فنر وجود دارد. این فنر را نیز با موچین قطع کنید.

 مرحله 21- برداشتن ساختار فلزی

مرحله 21- برداشتن ساختار فلزی

·        اکنون ساختار فلزی می تواند آزاد شود. در سمت چپ این ساختار، چرخی وجود دارد که تسمه درایو کارتریج اطراف آن می باشد. این چرخ را از دهانه بزرگ آن فشار دهید.

 مرحله 22

مرحله 22

·        ساختار فلزی را از پرینتر جدا کنید که شامل نگهدارنده های کارتریج جوهر می باشد.

 مرحله 23- برداشتن نوار فلزی

مرحله 23- برداشتن نوار فلزی

·        نواری فلزی را شناسایی کنید که موازی با ساختار فلزی که برداشته شده است عمل خواهد کرد. واشر در یک طرف آن قرار دارد.

 مرحله 24

مرحله 24

·        با استفاده از موچین، واشر را بردارید، سپس تسمه را بیرون بکشید. نگهدارنده کارتریج جوهر را از قطعه فلزی بلند کرده و هر دو را جدا کنید.