پیاده کردن و تعویض فلش اپسون

پیاده کردن و تعویض فلش اپسون PPC650

پیاده کردن و تعویض فلش اپسون

مرحله 1- پیاده کردن محفظه دوربین اپسون PPC650

مرحله 1- پیاده کردن محفظه دوربین اپسون PPC650

 • ابتدا دوربین را خاموش کنید.
 • باتری ها را از محفظه باتری واقع در پایین دوربین بردارید.
 • کارت SD محفظه کارت خوان واقع در سمت چپ دوربین را بردارید.
مرحله 2

مرحله 2

 • دو پیچ واقع در قسمت گرد دوربین را بردارید.
مرحله 3

مرحله 3

 • سه پیچ واقع در قسمت صاف دوربین را بردارید.
 • تمام پیچ های نقره ای واقع در قسمت نقره ای رنگ دوربین را بردارید.
 • تمام پیچ های مشکی واقع در قسمت مشکی رنگ دوربین را بردارید.
مرحله 4

مرحله 4

 • 4 پیچ پایین دوربین را بردارید.
 • تمام پیچ های نقره ای واقع در قسمت نقره ای رنگ دوربین را بردارید.
 • تمام پیچ های مشکی واقع در قسمت مشکی رنگ دوربین را بردارید.
مرحله 5

مرحله 5

 • قطعات جلو و پشت روکش پلاستیکی دوربین را با استفاده از اسپادگرم جدا کنید.
 • هشدار: به هنگام برداشتن روکش پلاستیکی جلو، به سیم متصل به کنترل دستگاه دقت کنید.
 • از نیروی کمی استفاده کنید به طوریکه روکش پلاستیکی شکسته نشود.
 • به هنگام جدا شدن نشانگر کشویی نقره ای کوچک مراقب باشید که قطعه ای به زمین نیافتد.
 • پنجره دید پلاستیکی واقع در بالای دوربین ممکن است شل شود و به زمین بیافتد.
مرحله 6- پیاده کردن و تعویض فلش اپسون PPC650

مرحله 6- پیاده کردن و تعویض فلش اپسون PPC650

 • انتخابی: دو پیچ مشکی را از بالای دوربنی در سمت فلش بردارید تا فضای کار بیشتری ایجاد شود.
مرحله 7

مرحله 7

 • نوار لاستیکی که فلش را نگهداشته است با سیم پیچ بردارید.

مرحله 8

 • سیم سفید، سیم قرمز، و سیم مشکی متصل کننده فلش به برد مدار را قطع کنید.

مرحله 9

انتهای مسی فلش جدید را به انتهای مربوطه خود متصل کنید.

0/5 (0 Reviews)