پیاده کردن پنل دریچه

پیاده کردن پنل دریچه HP F4480

پیاده کردن پنل دریچه

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

  • پنل دسترسی جلو را با وارد کردن انگشت خود در شیار جلو به آرامی بکشید و باز کنید.
مرحله 2

مرحله 2

  • دکمه پلاستیکی نگهدارنده پنل پشت را به بیرون فشار دهید.
مرحله 3

مرحله 3

  • پنل پشت را به سمت خود بکشید و آن را از مابقی کاور پرینتر بلند کنید.

برخی از کابل های نواری در پنل پشت وجود دارند. مراقبت باشید تا به آنها آسیبی وارد نشود و باید به راحتی برداشته شوند.

0/5 (0 Reviews)