کارت شبکه لپ تاپ دل E6410

تعویض کارت شبکه لپ تاپ دل E6410

کارت شبکه لپ تاپ دل E6410

مرحله 1- کارت شبکه

مرحله 1- کارت شبکه

  • سیم برق کامپیوتر را بردارید و دستگاه را به صورت وارونه قرار دهید.
  • باتری را بردارید.
مرحله 2

مرحله 2

  • 5 پیچ 5 میلیمتری را بردارید.
  • پیچ وسط 5 میلیمتری را شل کنید.
مرحله 3

مرحله 3

  • کاور پشت را به سمت پایین حرکت دهید تا برداشته شود.
مرحله 4

مرحله 4

  • کابل های مشکی و سفید آنتن را قطع کنید.
  • پیچ 3 میلیمتری را بردارید.
مرحله 5

مرحله 5

  • کارت شبکه را بردارید.
0/5 (0 Reviews)