تعویض مادربرد HP Pro 8620

تعویض مادربرد 

مرحله 1- پنل چپ

مرحله 1- پنل چپ

 • پرینتر را خاموش و کابل برق را بکشید.
 • دو پیچ T9 13 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 بردارید. پیچ ها را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا اینکه آزاد شوند.
مرحله 2

مرحله 2

 • انگشت خود را روی شیار موردنظر در سمت چپ پرینتر قرار دهید و درب جلو را به پایین بکشید تا باز شود.

در این نقطه، دو پیچ 13 میلیمتری تروکس T9 دیده می شود که برای آزاد شدن پنل باید برداشته شوند.

مرحله 3

مرحله 3

 • دو پیچ 13 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 با چرخاندن آنها خلاف عقربه های ساعت (سمت چپ) باز کنید.
مرحله 4

مرحله 4

 • کف دست خود را در مقابل سطح پنل سمت چپ قرار داده و ان را به آرامی به پایین بکشید.
مرحله 5- مادربرد

مرحله 5- مادربرد

کابل برق را به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی به خود و دستگاه قطع کنید.

 • تمام کانکتورهای متصل به محفظه پلاستیکی را بیگرید و آنها را به آرامی به بیرون بکشید تا اینکه قطع شوند.
مرحله 6

مرحله 6

 • کانکتورهای روی محفظه پلاستیکی را به آرامی قطع کنید تا اینکه از مادربرد آزاد شوند.
 • کانکتورهای نواری را به آرامی از پایین و بالا بگیرید تا خم نشوند و آنها را اندکی بکشید تا اینکه از مادربرد آزاد شوند.
مرحله 7

مرحله 7

 • 4 پیچ 8 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا اینکه آزاد شوند.
 • کانکتور نواری واقع در مرکز مادربرد را پس از آنکه آخرین پیچ برداشته شد بلند کنید.
 • قطعه پلاستیکی را قبل از برداشتن آن از مادربرد حرکت دهید.
مرحله 8

مرحله 8

 • کانکتورهای باقیمانده را از مادربرد به آرامی بکشید تا اینکه آزاد شوند.
 • مادربرد را بردارید.

هر کانکتور را علامت بزنید و یا اینکه موقعیت آنها را به خاطر بسپارید تا از هر گونه صدمه به قطعات اجتناب شود. اگر کانکنور به آسانی قطع نمی شد، به آنها فشار ندهید.

نگهداری دستگاه عمومی HP 6840

نگهداری دستگاه عمومی

مرحله 1- دستگاه عمومی

مرحله 1- دستگاه عمومی

 • ابتدا پرینتر را چرخانده به طوریکه پشت پرینتر روبروی شما باشد.
مرحله 2

مرحله 2

 • برای شروع پیاده کردن، دو شیار روی پنل پشت پرینتر را مشخص کنید. سپس، از دو انگشت به طور همزمان استفاده کرده و شیارها را به سمت پایین و داخل فشار دهید. در این مرحله پنل پشت از پرینتر آزاد شده و می توانید پنل را به بیرون بکشید.
مرحله 3

مرحله 3

 • اکنون که پنل پشت از پرینتر برداشته شده است، پرینتر باید همانند تصویر باشد. نکته: تمام پیچ ها، فنرها، اتصالات، ابزارها و غیره را جمع آوری کنید و در جایی قرار دهید که به آسانی به آنها دسترسی داشته باشید.
 • سپس، ساختار پشتیبان عقب را بردارید. با استفاده از پیچ گوشتی، هر پیچ را باز کنید و کنار بگذارید. اکنون کل پنل پشت پرینتر باید نمایان باشد.
 • پشت پرینتر باید مانند تصویر باشد.
مرحله 4

مرحله 4

 • اکنون پشت (قسمت دریچه) پرینتر باید برداشته شود. که مانند لایه ای است که قسمتهای داخلی پرینترها را پنهان می کند.
 • لایه پرینتر را به دقت با بلند کردن هر گوشه از لایه بردارید تا اینکه پایه پرینتر بلند شود. لایه را یک دفعه بلند یا خم نکنید. بلکه هر گوشه از لایه را به دقت به بالا بکشید تا اینکه برداشته شود.

نکته: همچنانکه لایه را از پایه پرینتر می کشید، باید مراقب دو سیمی باشید که لایه را به قسمتهای داخلی پرینتر متصل کرده اند. این سیم ها را از لایه به دقت جدا کنید.

 • اکنون پرینتر باید همانند پرینتر تصویر مجددا مونتاژ شود.
مرحله 5

مرحله 5

 • اکنون که لایه برداشته و کنار گذاشته شده است، قطعه کارتریج باید دیده شود (قطعه ماشین آلات که پشت و جلوی جوهر را حرکت می دهد). تمام پیچ ها را با پیچ گوشتی باز کنید.
 • پیچ های متصل به مادربرد را نیز باز کنید (که مجموعه ای از قطعه پلاستیکی و فلزی متصل به قطعه سبز پلاستیکی است). هر پیچ را در محل خاصی قرار دهید و سپس مادربرد را از پایه آن جدا کنید. به سیم های مهمی که به مادربرد وصل هستند دقت کنید.
مرحله 6

مرحله 6

 • اکنون که مادربرد از محفظه اش جدا شده است، پیچ ها را از کارتریج موتور می توان برداشت.
 • کارتریج موتور، موتور را نگهداشته است که قطعه کارتریج را حرکت داده و عمل چاپ را انجام می دهد. در صورت لزوم موتور پرینتر را باید تعویض نمود.
 • پس از برداشتن تمام پیچ ها از محفظه موتور، موتور را می توان برداشت و تعویض کرد.
 • نکته ای برای دسترسی به موتور کارتریج: اکنون که محفظه و لایه پرینتر، چنیدن پیچ برداشته شده و مادربرد نیز جدا شده است، در اینصورت می توان به موتور کارتریج دسترسی داشت. دموتور را باید تعویض کرد، و فقط پیچ هایی را باید باز کرد که موتور را متصل کرده اند.
مرحله 7

مرحله 7

 • پس از برداشتن تمام قطعات قبلی، پرینتر باید مطابق با تصویر باشد.
 • از این نقطه، می توانید پیچ های باقیمانده را برداید تا دستگاه کاملا پیاده شود.
مرحله 8

مرحله 8

 • اکنون تمام قطعات و سخت افزار را در محل مشخصی بگذارید تا به آسانی به آنها دسترسی داشته باشید.
 • برای مونتاز مجدد دستگاه نیز، تمام مراحل را به صورت عکس انجام دهید.
مرحله 9- نگهداری HP 6840

مرحله 9- نگهداری HP 6840

 • برای تمیز کردن بیرون دستگاه، از پارچه نرم و مرطوب برای پاک کردن گرد و غبار و سایر آلاینده های روی دستگاه استفاده کنید. پارچه را زیاد مرطوب نکیند زیرا ورود مایع به قطعات داخلی می تواند به دستگاه آسیب برساند.
مرحله 10

مرحله 10

 • با کمک دستورالعمل پیاده کردن عمومی می توانید به قطعات داخلی دسترسی یابید، به هنگام استریل کردن پرینتر ممکن است جوهر به داخل دستگاه نفوذ کند.
 • با اینحال، با توجه به نگهداری عمومی، کارتریج جوهر و کارتریج از نگرانی های اصلی هستند همچنانکه سایر قطعات برای این دستگاه عادی می باشند.
 • به هنگام تمیز کردن پرینتر، از الکل یا پاک کننده های مسطح استفاده نکنید زیرا به شدت به دستگاه آسیب می رسانند.
مرحله 11

مرحله 11

 • برای نگهداری کارتریج های جوهر، آنها را با پارچه نرم و تمیز پاک کنید.
 • با اینحال، عدم وجود لکه های خشک شده رنگی نشان دهنده دستگاه سالم است.
مرحله 12

مرحله 12

 • در صورت هر گونه سوالی در مورد نگهداری از دستگاه، می توانید از لینک موردنظر استفاده نمایید.

تعمیر غلتک های لاستیکی تغذیه کاغذ HP 6840

تعمیر غلتک های لاستیکی تغذیه کاغذ

مرحله 1- دستگاه عمومی

مرحله 1- دستگاه عمومی

 • ابتدا پرینتر را چرخانده به طوریکه پشت پرینتر روبروی شما باشد.
مرحله 2

مرحله 2

 • برای شروع پیاده کردن، دو شیار روی پنل پشت پرینتر را مشخص کنید. سپس، از دو انگشت به طور همزمان استفاده کرده و شیارها را به سمت پایین و داخل فشار دهید. در این مرحله پنل پشت از پرینتر آزاد شده و می توانید پنل را به بیرون بکشید.
مرحله 3

مرحله 3

 • اکنون که پنل پشت از پرینتر برداشته شده است، پرینتر باید همانند تصویر باشد. نکته: تمام پیچ ها، فنرها، اتصالات، ابزارها و غیره را جمع آوری کنید و در جایی قرار دهید که به آسانی به آنها دسترسی داشته باشید.
 • سپس، ساختار پشتیبان عقب را بردارید. با استفاده از پیچ گوشتی، هر پیچ را باز کنید و کنار بگذارید. اکنون کل پنل پشت پرینتر باید نمایان باشد.
 • پشت پرینتر باید مانند تصویر باشد.
مرحله 4

مرحله 4

 • اکنون پشت (قسمت دریچه) پرینتر باید برداشته شود. که مانند لایه ای است که قسمتهای داخلی پرینترها را پنهان می کند.
 • لایه پرینتر را به دقت با بلند کردن هر گوشه از لایه بردارید تا اینکه پایه پرینتر بلند شود. لایه را یک دفعه بلند یا خم نکنید. بلکه هر گوشه از لایه را به دقت به بالا بکشید تا اینکه برداشته شود.

نکته: همچنانکه لایه را از پایه پرینتر می کشید، باید مراقب دو سیمی باشید که لایه را به قسمتهای داخلی پرینتر متصل کرده اند. این سیم ها را از لایه به دقت جدا کنید.

 • اکنون پرینتر باید همانند پرینتر تصویر مجددا مونتاژ شود.
مرحله 5

مرحله 5

 • اکنون که لایه برداشته و کنار گذاشته شده است، قطعه کارتریج باید دیده شود (قطعه ماشین آلات که پشت و جلوی جوهر را حرکت می دهد). تمام پیچ ها را با پیچ گوشتی باز کنید.
 • پیچ های متصل به مادربرد را نیز باز کنید (که مجموعه ای از قطعه پلاستیکی و فلزی متصل به قطعه سبز پلاستیکی است). هر پیچ را در محل خاصی قرار دهید و سپس مادربرد را از پایه آن جدا کنید. به سیم های مهمی که به مادربرد وصل هستند دقت کنید.
مرحله 6

مرحله 6

 • اکنون که مادربرد از محفظه اش جدا شده است، پیچ ها را از کارتریج موتور می توان برداشت.
 • کارتریج موتور، موتور را نگهداشته است که قطعه کارتریج را حرکت داده و عمل چاپ را انجام می دهد. در صورت لزوم موتور پرینتر را باید تعویض نمود.
 • پس از برداشتن تمام پیچ ها از محفظه موتور، موتور را می توان برداشت و تعویض کرد.
 • نکته ای برای دسترسی به موتور کارتریج: اکنون که محفظه و لایه پرینتر، چنیدن پیچ برداشته شده و مادربرد نیز جدا شده است، در اینصورت می توان به موتور کارتریج دسترسی داشت. دموتور را باید تعویض کرد، و فقط پیچ هایی را باید باز کرد که موتور را متصل کرده اند.
مرحله 7

مرحله 7

 • پس از برداشتن تمام قطعات قبلی، پرینتر باید مطابق با تصویر باشد.
 • از این نقطه، می توانید پیچ های باقیمانده را برداید تا دستگاه کاملا پیاده شود.
مرحله 8

مرحله 8

 • اکنون تمام قطعات و سخت افزار را در محل مشخصی بگذارید تا به آسانی به آنها دسترسی داشته باشید.
 • برای مونتاز مجدد دستگاه نیز، تمام مراحل را به صورت عکس انجام دهید.
مرحله 9- تعمیر غلتک های لاستیکی تغذیه کاغذی HP 6840

مرحله 9- تعمیر غلتک های لاستیکی تغذیه کاغذی HP 6840

 • پس از برداشته شدن کیس بالای دستگاه با استفاده از دستورالعمل پیاده کردن دستگاه عمومی، غلتک های لاستیکی کاغذی در زیر قسمت جلو که نوار نقره ای نگهداشته است قابل دید می باشند.
مرحله 10

مرحله 10

 • زمانی که غلتک های لاستیکی کاغذی مشکل ساز می شوند، فشار دادن دکمه “Resume” (از سرگیری) باعث چرخاندن نوار فلزی که غلتک ها را نگهداشته است، نمی شود.
 • قطعه غلتک را از کیس پرینتر بردارید.
 • سپس، با استفاده از یک ابزار یا انبردست، یکی از انتهای غلتک های لاستیکی کاغذی را بچرخانید. نوار باید چرخیده شود و هر گونه ضایعات کاغذی که قابلیت چاپ دستگاه را مسدود کرده است، تخلیه شود.
مرحله 11

مرحله 11

 • اگر شما نمی توانید مشکل چاپ را با ساییدن غلتک های لاستیکی کاغذی در دستگاه تعمیر کنید، به مرحله 2 بروید.

 

تعویض دوربین جلوی هواوی ایسند W1

دوربین جلوی هواوی ایسند

مرحله 1- جهت گوشی

مرحله 1- جهت گوشی

 • دستگاه را چرخانده به طوریکه پشت گوشی روبروی شما بوده و نمایشگر پشت کف دست شما باشد.
مرحله 2- برداشتن کاور پشت

مرحله 2- برداشتن کاور پشت

 • شکاف پایین کاور پشت را مشخص کنید.
 • با استفاده از ناخن، کاور پشت را برای مشخص شدن باتری بلند کنید.
مرحله 3

مرحله 3

کاور پشت را از گوشی بردارید.

کاور پشت به گوشی چفت شده است بنابراین به هنگام برداشتن آن باید کمی فشار دهید.

مرحله 4- برداشتن باتری

مرحله 4- برداشتن باتری

 • شکاف مورد نظر در پایه باتری را پیدا کنید.
 • باتری را با انگشت به جلو فشار داده و به سمت بالا بلند کنید.

مرحله 5- برداشتن تمام پیچ ها

 • پس از برداشتن باتری، پیچ ها را با استفاده از پیچ گوشتی T6 بردارید.
 • 11 پیچ وجود دارند که کاور میانی را به مابقی گوشی متصل کرده اند.
 • پیچی که با دایره نارنجی مشخص شده با یک نقطه سفید پوشیده شده است.
مرحله 6- برداشتن قسمت پایین کاور میانی

مرحله 6- برداشتن قسمت پایین کاور میانی

 • پس از برداشتن تمام پیچ ها، از انگشت برای برداشتن قسمت پایین کاور میانی استفاده کنید.
 • قسمت پایین کاور میانی را به سمت بیرون بکشید تا اینکه زیر برد مدار مشاهده شود.
مرحله 7- برداشتن مابقی کاور میانی

مرحله 7- برداشتن مابقی کاور میانی

 • از اطراف صفحه کاور شروع کنید، به آرامی فشار دهید.
 • کاور میانی یک قطعه نازک پلاستیکی است که اسپیکر خارجی درون آن قرار دارد.

به آرامی کاور مدار را بردارید. اگر فشار زیادی اعمال شود قطعات ممکن است شکسته شوند.

مرحله 8- تعیین موقعیت آنتن

مرحله 8- تعیین موقعیت آنتن

کاورهای میانی برداشته می شوند.

 • آنتن یک سیم سفید نازک است که برد مدار را در دو موقعیت متصل می کند.
مرحله 9- برداشتن آنتن

مرحله 9- برداشتن آنتن

 • هر کانکتور سیم سفید را به آرامی بلند کنید تا آنتن از پورت قطع شود.
مرحله 10- مادربرد

مرحله 10- مادربرد

 • با استفاده از اسپادگر پلاستیکی یا انگشت، 4 کابل فلوی را از برد اصلی بلند کنید.
مرحله 11

مرحله 11

پشت گوشی را روبروی خود قرار دهید، گیره مشکی کوچکی در سمت چپ قرار دارد که برد اصلی را نگهداشته است.

 • گیره مشکی کوچک را با انگشت یا اسپادگر پلاستیکی به آرامی بلند کنید تا از برد اصلی جدا شود.
مرحله 12- تعیین موقعیت دوربین جلو

مرحله 12- تعیین موقعیت دوربین جلو

 • برد اصلی را روبروی خود قرار دهید، دوربین جلو در سمت راست بالا می باشد.
 • یک کانکتور نقره ای و یک کابل فلوی مشکی وجود دارد که به دوربین جلو متصل است.
مرحله 13- دور کردن دوربین جلو

مرحله 13- دور کردن دوربین جلو

 • با استفاده از یک چاقوی کوچک، کابل فلوی دوربین جلو را از برد اصلی قطع کنید.
مرحله 14- برداشتن دوربین جلو

مرحله 14- برداشتن دوربین جلو

 • پس از قطع کابل فلوی، دوربین جلو را از برد اصلی کاملا بردارید.

تعویض نمایشگر HP Pro 8620

تعویض نمایشگر

مرحله 1- نمایشگر

مرحله 1- نمایشگر

 • پرینتر را از سمت پشت قرار دهید و نمایشگر را در جهت عقربه های ساعت چرخانده تا اینکه به زیر نمایشگر دسترسی داشته باشید.
مرحله 2

مرحله 2

 • بازوی کنترل واقع در زیر نمایشگر را مشخص کنید. این قطعه باید برای دسترسی به پیچ ها جدا شود.
 • انگشت خود را زیر بازوی کنترل کنید.
 • قطعه نمایشگر را با انگشت به سمت پایین بکشید و از دست دیگر برای فشار دادن قطعه نمایشگر به سمت بالا استفاده کنید تا از بازوی کنترل جدا شود.

برداشتن بازوی کنترل به اعمال مقداری نیرو نیاز دارد.

مرحله 3

مرحله 3

 • 4 پیچ تروکس T9 11 میلیمتری واقع در زیر قطعه نمایشگر را با چرخاندن پیچ گوشتی خلاف عقربه های ساعت باز کنید.
 • قطعه نمایشگر را باز کنید تا برد مدار با جدا شدن پنل های پشت و جلو مشاهده شود.
 • کابل نواری را با آزاد کردن مکانیسم قفل پلاستیکی و بیرون کشیدن کابل از برد مدار بردارید.
مرحله 4

مرحله 4

 • 4 پیچ تروکس T9 7 میلیمتری را که نمایشگر را نگهداشته اند با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 و چرخانن پیچ ها خلاف عقربه های ساعت از برد مدار بردارید.
 • پنل نمایشگر / برد مدار را از فریم مشکی بلند کنید.

تعویض لامپ اسکنر HP F4480

تعویض لامپ اسکنر

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

 • پنل دسترسی جلو را با وارد کردن انگشت خود در شیار جلو به آرامی بکشید و باز کنید.
مرحله 2- برداشتن دریچه بالا

مرحله 2- برداشتن دریچه بالا

 • دریچه محافظ را که گلس را پوشش می دهد باز کنید. به آرامی پایه پنل را فشار دهید تا دریچه از مابقی پرینتر جدا شود.
مرحله 3

مرحله 3

 • 4 پیچ تروکس T10 9 میلیمتری در قسمت بالا را بردارید.
مرحله 4

مرحله 4

 • پنل بالا را به دقت از پرینتر بلند کنید.
 • مراقب باشید که به دو کابلی که دریچه بالا را به مادربرد متصل کرده است آسیبی نرسد و یا پاره نشود.
مرحله 5

مرحله 5

 • این دو کابل را به پورت های اتصال خود بر روی مادربرد نزدیک کنید و به آرامی آنها را قطع کنید.
مرحله 6- برداشتن پنل پشت دریچه

مرحله 6- برداشتن پنل پشت دریچه

 • پیچ تروکس T10 9 میلیمتری را از پشت دریچه پرینتر بردارید.
مرحله 7

مرحله 7

 • دکمه پلاستیکی که پنل پشت را نگهداشته است به بیرون فشار دهید.
مرحله 8

مرحله 8

 • پنل پشت را به سمت خود بکشید و آن را از مابقی کاور پرینتر بلند کنید.

برخی از کابل های نواری ممکن است هنوز به پنل پشتی متصل باشند. دقت کنید که به آنها آسیب نرسند و باید به آرامی بیرون کشیده شوند.

مرحله 9- لامپ اسکنر

مرحله 9- لامپ اسکنر

 • میله اسکنر را از مسیر دریچه داخلی بردارید.

کابل نواری بزرگ را جدا نکنید. این کابل برای برداشته شدن از میله اسکنر طراحی نشده است. همچنین کابل نواری را از دریچه بیرون نکشید.

مرحله 10

مرحله 10

 • دو پیچ تروکس T10 9 میلیمتری را از میله اسکنر بردارید تا لامپ اسکنر آزاد شود.
مرحله 11

مرحله 11

مرحله 11

 • لامپ اسکنر را از مابقی میله اسکنر جدا کنید.

پیاده کردن دریچه بالای HP F4480

پیاده کردن دریچه بالای

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

 • پنل دسترسی جلو را با وارد کردن انگشت خود در شیار جلو به آرامی بکشید و باز کنید.
مرحله 2- برداشتن دریچه بالا

مرحله 2- برداشتن دریچه بالا

 • دریچه محافظ را که گلس را پوشش می دهد باز کنید. به آرامی پایه پنل را فشار دهید تا دریچه از مابقی پرینتر جدا شود.
مرحله 3

مرحله 3

 • 4 پیچ تروکس T10 9 میلیمتری در قسمت بالا را بردارید.
مرحله 4

مرحله 4

 • پنل بالا را به دقت از پرینتر بلند کنید.
 • مراقب باشید که به دو کابلی که دریچه بالا را به مادربرد متصل کرده است آسیبی نرسد و یا پاره نشود.
مرحله 5

مرحله 5

مرحله 5

 • این دو کابل را به پورت های اتصال خود بر روی مادربرد نزدیک کنید و به آرامی آنها را قطع کنید.

تعویض دکمه پاور HP 3000 j310a

تعویض دکمه پاور

مرحله 1- قطع پرینتر

مرحله 1- قطع پرینتر

 • ابتدا پرینتر را از تمام منابع برق و کامپیوترها قطع کنید. سیم ها را جدا کرده و اجازه دهید تا پرینتر به مدت 5 دقیقه خنک شود.
مرحله 2- برداشتن کاور پایین

مرحله 2- برداشتن کاور پایین

 • پرینتر را به سمت بالا چرخانده و کاور سمت چپ را شناسایی کنید. که به شکل مستطیل و به دو پیچ متصل شده است. این پیچ ها را باز و کاور را بردارید.
مرحله 3- آزاد کردن سینی خروجی کاغذ

مرحله 3- آزاد کردن سینی خروجی کاغذ

 • برای آزاد کردن سینی از پرینتر، باید با دست آن را بیرون بکشید. سینی را نگهدارید و به سمت یک طرف پرینتر فشار دهید. سپس از پرینتر به سمت دیگر بکشید. سینی خروجی جدا می شود.
مرحله 4- باز کردن پیچ کاور

مرحله 4- باز کردن پیچ کاور

 • پرینتر را رو به بالا قرار دهید. چهار پیچ نگهدارنده کاور را شناسایی کنید. این پیچ ها در لبه های کاور قرار دارند.
مرحله 5

مرحله 5

 • این چهار پیچ را باز کنید، آنها را کنار بگذارید. پرینتر را به سمت راست برگردانید.
مرحله 6- بیرون کشید قسمت بالا

مرحله 6- بیرون کشید قسمت بالا

 • انگشت را روی لبه کاور قرمز قرار دهید. و آن را به سمت بالا بکشید تا قسمت بالا آزاد شود.
مرحله 7- قطع کردن کاور

مرحله 7- قطع کردن کاور

 • زمانی که قسمت بالا آزاد شد، یک سیم اتصال بین پرینتر و کاور قرار دارد که حدود یک اینچ عرض و سفید است و زیر دکمه واقع شده است.
مرحله 8

مرحله 8

 • سیم را از پرینتر با کشیدن انتهای آبی آن از نگهدارنده سفید جدا کنید.
مرحله 9- دکمه پاور

مرحله 9- دکمه پاور

 • اکنون که کاور بالا از بدنه پرینتر برداشته شده است پنل کنترل باید از پنل خرمایی جدا شود.
مرحله 10

مرحله 10

 • پنل کنترل با 4 قلاب پلاستیکی به پنل خرمایی متصل است (دو قلاب در تصویر مشاهده شده و دو قلاب دیگر در جهت خلاف قرار دارند). با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، هر قلاب را از موقعیت قفل خود باز کنید.
مرحله 11

مرحله 11

 • در اینجا باید دکمه، برد مدار دکمه، و نمایشگر را به منظور تعویض پنل کنترل بردارید.
مرحله 12

مرحله 12

 • سه پیچ مشخص شده در تصویر را باز کنید. اتصال را از نمایشگر قطع کرده، برد را بلند نموده و از پنل جدا کنید. دکمه را بیرون بکشید.

تعویض کاور پرینتر تعمیری HP 3000 j310a

تعویض کاور پرینتر تعمیری

مرحله 1- قطع پرینتر

مرحله 1- قطع پرینتر

 • ابتدا پرینتر را از تمام منابع برق و کامپیوترها قطع کنید. سیم ها را جدا کرده و اجازه دهید تا پرینتر به مدت 5 دقیقه خنک شود.
مرحله 2- برداشتن کاور پایین

مرحله 2- برداشتن کاور پایین

 • پرینتر را به سمت بالا چرخانده و کاور سمت چپ را شناسایی کنید. که به شکل مستطیل و به دو پیچ متصل شده است. این پیچ ها را باز و کاور را بردارید.
مرحله 3- آزاد کردن سینی خروجی کاغذ

مرحله 3- آزاد کردن سینی خروجی کاغذ

 • برای آزاد کردن سینی از پرینتر، باید با دست آن را بیرون بکشید. سینی را نگهدارید و به سمت یک طرف پرینتر فشار دهید. سپس از پرینتر به سمت دیگر بکشید. سینی خروجی جدا می شود.
مرحله 4- باز کردن پیچ کاور

مرحله 4- باز کردن پیچ کاور

 • پرینتر را رو به بالا قرار دهید. چهار پیچ نگهدارنده کاور را شناسایی کنید. این پیچ ها در لبه های کاور قرار دارند.
مرحله 5

مرحله 5

 • این چهار پیچ را باز کنید، آنها را کنار بگذارید. پرینتر را به سمت راست برگردانید.
مرحله 6- بیرون کشید قسمت بالا

مرحله 6- بیرون کشید قسمت بالا

 • انگشت را روی لبه کاور قرمز قرار دهید. و آن را به سمت بالا بکشید تا قسمت بالا آزاد شود.
مرحله 7- قطع کردن کاور

مرحله 7- قطع کردن کاور

 • زمانی که قسمت بالا آزاد شد، یک سیم اتصال بین پرینتر و کاور قرار دارد که حدود یک اینچ عرض و سفید است و زیر دکمه واقع شده است.
مرحله 8

مرحله 8

 • سیم را از پرینتر با کشیدن انتهای آبی آن از نگهدارنده سفید جدا کنید.

پیاده کردن ساختار فلزی داخلی HP 3000 j310a

پیاده کردن ساختار فلزی داخلی

مرحله 1- قطع پرینتر

مرحله 1- قطع پرینتر

·        ابتدا پرینتر را از تمام منابع برق و کامپیوترها قطع کنید. سیم ها را جدا کرده و اجازه دهید تا پرینتر به مدت 5 دقیقه خنک شود.

 

مرحله 2- برداشتن کاور پایین

مرحله 2- برداشتن کاور پایین

·        پرینتر را به سمت بالا چرخانده و کاور سمت چپ را شناسایی کنید. که به شکل مستطیل و به دو پیچ متصل شده است. این پیچ ها را باز و کاور را بردارید.

 مرحله 3- آزاد کردن سینی خروجی کاغذ

مرحله 3- آزاد کردن سینی خروجی کاغذ

·        برای آزاد کردن سینی از پرینتر، باید با دست آن را بیرون بکشید. سینی را نگهدارید و به سمت یک طرف پرینتر فشار دهید. سپس از پرینتر به سمت دیگر بکشید. سینی خروجی جدا می شود.

 

مرحله 4- باز کردن پیچ کاور

مرحله 4- باز کردن پیچ کاور

·        پرینتر را رو به بالا قرار دهید. چهار پیچ نگهدارنده کاور را شناسایی کنید. این پیچ ها در لبه های کاور قرار دارند.

 

مرحله 5

مرحله 5

·        این چهار پیچ را باز کنید، آنها را کنار بگذارید. پرینتر را به سمت راست برگردانید.

 

مرحله 6- بیرون کشید قسمت بالا

مرحله 6- بیرون کشید قسمت بالا

·        انگشت را روی لبه کاور قرمز قرار دهید. و آن را به سمت بالا بکشید تا قسمت بالا آزاد شود.

 

مرحله 7- قطع کردن کاور

مرحله 7- قطع کردن کاور

·        زمانی که قسمت بالا آزاد شد، یک سیم اتصال بین پرینتر و کاور قرار دارد که حدود یک اینچ عرض و سفید است و زیر دکمه واقع شده است.

 مرحله 8

مرحله 8

·        سیم را از پرینتر با کشیدن انتهای آبی آن از نگهدارنده سفید جدا کنید.

 مرحله 9- برداشتن هارد دیسک بزرگ

مرحله 9- برداشتن هارد دیسک بزرگ

·        هارد دیسک در گوشه چپ و بالای پرینتر قرار دارد. سه پیچ متصل به آن را باز کنید. اندازه پیچ ها متفاوت بوده و در هر جایی قرار دارند.

 مرحله 10- قطع سیم های سفید

مرحله 10- قطع سیم های سفید

·        سیم باریک را از اتصال خود که از انتهای آبی متصل شده بیرون بکشید.

 مرحله 11

مرحله 11

·        هارد دیسک را به جلو حرکت دهید و رو به پایین زاویه دار کنید به طوریکه سیم بزرگتر آسانتر نگهداشته می شود. اتصال سیم را از انتهای آبی بیرون بکشید.

 مرحله 12

مرحله 12

·        هارد دیسک بدلیل وجود سیم ها به صورت شل متصل می شود. این سیم ها را قطع کنید اما از پرینتر جدا کنید.

 مرحله 13- قطع تسمه درایو کارتریج

مرحله 13- قطع تسمه درایو کارتریج

·        تسمه را شناسایی کنید که چرخی در آن اطراف است. چرخ در بالای قطعه فلزی درست در سمت راست قرار دارد.

 مرحله 14

مرحله 14

·        تسمه را به این سمت بکشید، تا فضای کافی برای بلند کردن تسمه از چرخ ایجاد شود.

 مرحله 15

مرحله 15

·        کارتریج جوهر را به مرکز پرینتر فشار دهید تا اینکه چرخ سمت دیگر قابل دید باشد. سپس تسمه را از آن چرخ جدا کنید.

مرحله 16- برداشتن هارد دیسک باریک

مرحله 16- برداشتن هارد دیسک باریک

·        هارد دیسک سمت چپ پرینتر را شناسایی کنید. پیچ اتصال آن را باز کنید و سپس سیم را قطع نمایید.

 مرحله 17

مرحله 17

·        هارد دیسک را بردارید و از پرینتر جدا کنید.

 مرحله 18- باز کردن ساختار فلزی

مرحله 18- باز کردن ساختار فلزی

·        پیچ هایی که ساختار فلزی را نگهداشته اند باز کنید. که شامل پیچی است که در سمت راست و نزدیک چرخ قرار دارد و تسمه درایو کارتریج نیز اطراف آن می باشد. پیچ ها در اندازه های مختلف و در هر جایی قرار دارند.

 مرحله 19- قطع کردن فنرها

مرحله 19- قطع کردن فنرها

·        در سمت چپ، بین دیواره پرینتر و قطعه فلزی، یک فنر با اتصال به دو قطعه وجود دارد. با استفاده از موچین، فنر را جدا کرده و کنار بگذارید.

 مرحله 20

مرحله 20

·        در سمت راست پرینتر نیز یک فنر وجود دارد. این فنر را نیز با موچین قطع کنید.

 مرحله 21- برداشتن ساختار فلزی

مرحله 21- برداشتن ساختار فلزی

·        اکنون ساختار فلزی می تواند آزاد شود. در سمت چپ این ساختار، چرخی وجود دارد که تسمه درایو کارتریج اطراف آن می باشد. این چرخ را از دهانه بزرگ آن فشار دهید.

 مرحله 22

مرحله 22

·        ساختار فلزی را از پرینتر جدا کنید که شامل نگهدارنده های کارتریج جوهر می باشد.

 مرحله 23- برداشتن نوار فلزی

مرحله 23- برداشتن نوار فلزی

·        نواری فلزی را شناسایی کنید که موازی با ساختار فلزی که برداشته شده است عمل خواهد کرد. واشر در یک طرف آن قرار دارد.

 مرحله 24

مرحله 24

·        با استفاده از موچین، واشر را بردارید، سپس تسمه را بیرون بکشید. نگهدارنده کارتریج جوهر را از قطعه فلزی بلند کرده و هر دو را جدا کنید.