نوشته‌ها

تعویض پنل شیشه ای اسکنر HP 1055

تعویض پنل شیشه ای اسکنر

مرحله 1- پنل شیشه ای اسکنر

مرحله 1- پنل شیشه ای اسکنر

 • کاغذ را از سینی کاغذ بردارید. پرینتر را از دو شاخه قطع کنید.
 • پنل پلاستیکی کنترل پرینتر را در سمت چپ و بالا بردارید.
 • سپس، پایین پنل را با فشار بلند کنید در حالیکه با شست خود فشار رو به پایین اعمال می کنید.
مرحله 2

مرحله 2

 • با دست دیگر، بالای پنل را به سمت عقب پرینتر حرکت دهید.

مراقب کابل سفید متصل کننده پنل با بدنه اصلی پرینتر باشید.

 • نوار را با تکان دادن دکمه آبی قطع کنید و از برد مدار سبز بیرون بکشید.
 • پنل را آزاد کنید و کنار بگذارید.
مرحله 3

مرحله 3

 • ابزار دهانه پلاستیکی را بین کاور پلاستیکی و پایه پرینتر قرار دهید.
 • کاور پلاستیکی را به سمت مرکز پرینتر بلند کنید.
 • کاور را از پرینتر مطابق شکل بیرون بکشید.
 • این فرایند را برای سمت دیگر نیز تکرار کنید.
مرحله 4

مرحله 4

 • برای برداشتن پنل شیشه ای، 4 پیچ 14 میلیمتری (1.2 اینچ) را با پیچ گوشتی تروکس T10 بردارید.

پنل شیشه ای را کاملا بیرون نکشید زیرا کابلهایی به زیر آن وصل هستند.

مرحله 5

مرحله 5

 • کابل های سفید را که به مادربرد سبز وصل هستند را تکان دهید تا از مادربرد قطع شوند. آنها را به آرامی بیرون بکشید.
 • قسمت پایین پرینتر را کنار بگذارید.
مرحله 6

مرحله 6

 • پنل شیشه ای را بر روی سطح صاف و به سمت بالا قرار دهید.
 • پیچ 14 میلیمتری (1.2 اینچ) را از دکمه پلاستیکی سفید در یک سمت پنل با پیچ گوشتی تروکس T10 بردارید.
مرحله 7

مرحله 7

 • فریم پلاستیکی زیر پنل را به دقت خم کرده و پنل شیشه ای را از آن خارج کنید.

تعویض ال سی دی (LCD) HP 5660

تعویض ال سی دی

مرحله 1- LCD

مرحله 1- LCD

 • اسکنر را بلند کنید تا منطقه دسترسی به کارتریج پرینتر باز شود.
مرحله 2

مرحله 2

 • دو پیچ 12 میلیمتری را با مته T10 باز کنید.
مرحله 3

مرحله 3

 • با استفاده از اسپادگر فلزی، پنل جلو را بلند کنید.
 • ابتدا از اطراف پنل جلویی کار کنید.
 • کاور را به دقت بچرخانید تا مادربرد دیده شود.

به هنگام جدا کردن کاور از مابقی پرینتر، صدای بلندی شنیده می شود.

مرحله 4

مرحله 4

 • چهار پیچ 4.5 میلیمتری را با مته T6 از مادربرد بردارید.
 • مادربرد را از بالای LCD به آرامی بردارید، و مطمئن شوید که کابل های نواری هنوز متصل هستند.

کابل نواری سفید ممکن است آسیب ببیند.

مرحله 5

مرحله 5

 • چهار پیچ 5 میلیمتری را با مته T6 بردارید تا اینکه LCD از کاور جدا شود.
مرحله 6

مرحله 6

 • اسپادگر فلزی را زیر LCD قرار دهید و به آرامی بلند کنید تا LCD جدا شود.

تعویض موتور اسکنر اپسون NX230

تعویض موتور اسکنر اپسون

مرحله 1- موتور اسکنر

مرحله 1- موتور اسکنر

قبل از انجام هر کاری پرینتر را از دو شاخه قطع کنید.

 • پرینتر را بچرخانید به طوریکه دکمه های جلوی روبروی شما باشد.
مرحله 2

مرحله 2

 • پیچ #0 فیلیپس 3 میلیمتری در سمت راست پرینتر را مشخص کنید.
 • با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس، پیچ را بردارید.

پیچ را در جای امنی بگذارید تا بعدا به آن دسترسی داشته باشید.

مرحله 3

مرحله 3

 • بالای پرینتر را به چرخانید تا اینکه داخل پرینتر قابل مشاهده باشد.
 • یک کابل نواری سفید در گوشه راست پرینتر قرار دارد.
 • این کابل را هرگز قطع نکنید.
مرحله 4

مرحله 4

 • اسکنر را روبه بالا قرار دهید تا اینکه به زیر آن دسترسی داشته باشید و چیزی مانند یک قطعه استیروفوم را زیر آن قرار دهید به طوریکه نوار سفید جدا نشود.
 • چهار پیچ #2 فیلیپس 3 میلیمتری در امتداد لبه را بردارید.

پیج ها را در جای امنی قرار دهید تا بعدا به آنها دسترسی داشته باشید.

مرحله 5

مرحله 5

 • درز بین لایه بیرونی پرینتر و داخل پرینتر را مشخص کنید.
 • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، اسکنر را از قسمت بالا به آرامی در امتداد این درز بلند کنید.
مرحله 6

مرحله 6

 • پایین اسکنر را جدا کنید.
 • پایین اسکنر را به چرخانید تا اینکه در بالای پرینتر قرار بگیرد.

در اینصورت به موتور دسترسی دارید.

مرحله 7

 • میله اسکنر را به آرامی بلند نموده تا اینکه از اسکنر برداشته شود.
 • کابل نواری سفید را از این میله جدا کنید.
مرحله 8

مرحله 8

 • دو پیچ #2 فیلیپس 3 میلیمتری در زیر میله اسکنر که به موتور نقره ای متصل است را بردارید.
 • موتور را به آرامی به بالا بکشید تا از میله اسکنر برداشته شود.

تعویض موتور اسکنر اپسون NX305

تعویض موتور اسکنر اپسون

مرحله 1- موتور اسکنر

مرحله 1- موتور اسکنر

قبل از انجام هر کاری پرینتر را از دو شاخه قطع کنید.

 • پرینتر را بچرخانید به طوریکه پشت آن روبروی شما باشد.
مرحله 2

مرحله 2

 • پیچ #0 فیلیپس 3 میلیمتری در سمت راست پرینتر را مشخص کنید.
 • با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس، پیچ را بردارید.
مرحله 3

مرحله 3

 • دریچه پرینتر را باز کنید.
 • در حالیکه پرینتر روبروی شما قرار دارد، سمت راست دریچه پرینتر را بلند نموده و به سمت چپ حرکت دهید تا برداشته شود.
 • به هنگام برداشتن دریچه مراقبت نوار سفید و سیم های متصل به آن باشید.
مرحله 4

مرحله 4

 • در حالیکه پرینتر روبروی شما قرار دارد، دریچه اسکنر را باز کنید تا پیچ #0 فیلیپس 3 میلیمتری در بالا و سمت چپ اسکنر دیده شود.
 • با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس، این پیچ را باز کنید.
مرحله 5

مرحله 5

 • 6 پیچ #0 فیلیپس 3 میلیمتری در زیر دریچه پرینتر را مشخص و بردارید.
مرحله 6

مرحله 6

 • سه گیره­ در جلوی دریچه پرینتر را مشخص کنید.
 • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، گیره ها را آزاد کنید و به دقت دریچه را بلند کنید.
مرحله 7

مرحله 7

 • تسمه­ی متصل به موتور اسکنر را شناسایی کنید و به دقت از دنده بیرون بکشید.
مرحله 8

مرحله 8

 • دو پیچ #0 فیلیپس 3 میلیمتری را از قطعه موتور اسکنر بردارید.
 • قطعه موتور اسکنر را از محفظه اش به دقت بلند کنید تا به سیم کشی آسیبی وارد نشود.
مرحله 9

مرحله 9

 • قطعه موتور اسکنر را به چرخانید تا اینکه موتور اسکنر دیده شود.
 • دو پیچ #0 فیلیپس 3 میلیمتری را از این قطعه و سپس موتور را بردارید.