نوشته‌ها

تعویض دوربین جلو/ پشت هواوی ایسند P6-U06

دوربین جلو/ پشت هواوی ایسند

مرحله 1- سیم کارت

مرحله 1- سیم کارت

 • پین نزدیک پایین و سمت چپ تلفن را بکشید تا از جک هدفون جدا شود.
مرحله 2

مرحله 2

 • پین را وارد دهانه سیم کارت واقع در سمت راست تلفن کنید.
 • به آرامی فشار دهید تا اینکه سیم کارت صدا دهد و سپس پین و سیم کارت را بیرون بکشید.
 • این فرایند را برای سیم کارت اضافی نیز تکرار کنید.
مرحله 3- پنل پشت

مرحله 3- پنل پشت

 • کاور پلاستیکی مشکی در پایین تلفن را رو به پایین فشار دهید و به پایین بکشید.

همچنین شما می توانید یک شی نازک تیز نیز زیر کاور پلاستیکی قرار دهید.

مرحله 4

مرحله 4

 • تلفن را 180 درجه چرخانده تا اینکه پایین تلفن روبروی شما باشد.
 • پنل پشت را با شست به سمت بالا فشار دهید.
 • پنل پشت را از گوشه سمت راست بالا بلند کرده و به آرامی از تلفن جدا کنید.
مرحله 5- باتری

مرحله 5- باتری

 • پیچ های زیر را که برد منطقی را به فریم اصلی متصل کرده بردارید:
 • 5 پیچ #000 فیلیپس 2 میلیمتری
 • دو پیچ #000 فیلیپس 2.5 میلیمتری
مرحله 6

مرحله 6

 • روکش پلاستیکی زرد رنگ در بالای باتری را به پایین فشار دهید و دو پیچ #000 فیلیپس 2.5 میلیمتری را بردارید.
مرحله 7

مرحله 7

 • با استفاده از انتهای صاف اسپادگر، به آرامی به اولین گیره در بازوی راست صفحه نگهدارنده ضربه زده تا باز شود.
 • با استفاده از انتهای صاف اسپادگر، به آرامی به دومین گیره در بازوی چپ صفحه نگهدارنده ضربه زده تا باز شود.
 • با استفاده از انتهای صاف اسپادگر، به آرامی بالای صفحه نگهدارنده را از تلفن بلند کنید.
مرحله 8

مرحله 8

 • با استفاده از انتهای صاف اسپادگر، کانکتور انتن را از سوکت خود بلند کنید.

به محض مونتاژ مجدد، صدای کلیک شنیده می شود که نشان می دهد پین به درست متصل شده است.

مرحله 9

مرحله 9

 • با استفاه از انتهای تیز اسپادگر، کانکتورهای زیر را از سوکت خود به آرامی بلند کنید:
 • کانکتور کابل LCD نقره ای
 • کانکتور کابل جک هدفون نقره ای
مرحله 10

مرحله 10

 • با استفاه از انتهای تیز اسپادگر، کانکتورهای زیر را از سوکت خود به آرامی بلند کنید:
 • کانکتور کابل میکرو USB نقره ای
 • کانکتور کابل باتری مسی
مرحله 11

مرحله 11

به هنگام تعویض باتری دقت کنید که باتری خم و خرد نشود. باتری می تواند مواد شیمیایی سمی و مشتعل را آزاد کند.

 • با استفاه از ابزار دهانه پلاستیکی، باتری را از انتهای پایین بلند کنید.

با حرکات جهشی می توانید چسب زیر باتری را شل کنید.

مرحله 12- کابل فلوی میکرو USB

مرحله 12- کابل فلوی میکرو USB

 • دو پیچ #000 فیلیپس 2 میلیمتری که کابل فلوی مسی را به دکمه فلزی نقره ای وصل کرده است بردارید.

پیچ چپ در بالا به رنگ سفید است. از بین رفتن این رنگ دیگر شامل گارانتی نمی شود.

مرحله 13

مرحله 13

 • انتهای صاف اسپادگر را زیر پایین و سمت چپ دکمه فلزی قرار دهید.
 • اسپادگر را در امتداد لبه پایین دکمه فلزی حرکت داده و به آرامی روبه بالا بلند کنید.

چسب زیر دکمه فلزی با حرکت اسپادگر در امتداد این دکمه شل می شود.

مرحله 14

مرحله 14

 • کابل فلوی را از گوشه سمت راست بالا به آرامی بلند کنید.

به هنگام برداشتن کابل فلوی فشار زیادی اعمال نکنید. زیرا ممکن است کابل پاره شود.

مرحله 15

مرحله 15

 • با استفاده از موچین، دکمه تراز مالشی را از فریم خود بیرون بکشید.
مرحله 16- مادربرد

مرحله 16- مادربرد

 • انتهای تیز اسپادگر را زیر موتور ارتعاشی مدور مشکی در نزدیک پایین و سمت راست تلفن قرار دهید.
 • موتور ارتعاشی مدور مشکی را به آهستگی از چسب جدا کنید.

موتور ارتعاشی با دو سیم مشکی و قرمز به مادربرد وصل است.

دقت کنید که سیم های مشکی و قرمز پاره نشود، در صورت صدمه دیدن این سیم ها، باید لحیم شوند.

مرحله 17

مرحله 17

 • گوشه چپ و پایین مادربرد را گرفته و به آرامی سمت راست فریم اصلی را بلند کنید.
 • برد منطقی را به آرامی تکان داده تا از تلفن جدا شود.
مرحله 18- دوربین جلو / پشت

مرحله 18- دوربین جلو / پشت

 • مادربرد را چرخانده تا به سوکت های کانکتور دوربین دسترسی داشته باشید.
 • با استفاده از انتهای تیز اسپادگر، دوربین پشت را از گوشه سمت راست پایین به آرامی بیرون بکشید.
 • با استفاده از انتهای تیز اسپادگر، دوربین جلو را از گوشه سمت راست پایین به آرامی بیرون بکشید.

به هنگام بلند کردن با اسپادگر، دقت کنید که به الکترونیک زیر دوربین صدمه ای نرسد.

 

تعویض کابل فلوی میکرو USB ایسند P6-U06

تعویض کابل فلوی میکرو USB ایسند

مرحله 1- سیم کارت

مرحله 1- سیم کارت

 • پین نزدیک پایین و سمت چپ تلفن را بکشید تا از جک هدفون جدا شود.
مرحله 2

مرحله 2

 • پین را وارد دهانه سیم کارت واقع در سمت راست تلفن کنید.
 • به آرامی فشار دهید تا اینکه سیم کارت صدا دهد و سپس پین و سیم کارت را بیرون بکشید.
 • این فرایند را برای سیم کارت اضافی نیز تکرار کنید.
مرحله 3- پنل پشت

مرحله 3- پنل پشت

 • کاور پلاستیکی مشکی در پایین تلفن را رو به پایین فشار دهید و به پایین بکشید.

همچنین شما می توانید یک شی نازک تیز نیز زیر کاور پلاستیکی قرار دهید.

مرحله 4

مرحله 4

 • تلفن را 180 درجه چرخانده تا اینکه پایین تلفن روبروی شما باشد.
 • پنل پشت را با شست به سمت بالا فشار دهید.
 • پنل پشت را از گوشه سمت راست بالا بلند کرده و به آرامی از تلفن جدا کنید.
مرحله 5- باتری

مرحله 5- باتری

 • پیچ های زیر را که برد منطقی را به فریم اصلی متصل کرده بردارید:
 • 5 پیچ #000 فیلیپس 2 میلیمتری
 • دو پیچ #000 فیلیپس 2.5 میلیمتری
مرحله 6

مرحله 6

 • روکش پلاستیکی زرد رنگ در بالای باتری را به پایین فشار دهید و دو پیچ #000 فیلیپس 2.5 میلیمتری را بردارید.
مرحله 7

مرحله 7

 • با استفاده از انتهای صاف اسپادگر، به آرامی به اولین گیره در بازوی راست صفحه نگهدارنده ضربه زده تا باز شود.
 • با استفاده از انتهای صاف اسپادگر، به آرامی به دومین گیره در بازوی چپ صفحه نگهدارنده ضربه زده تا باز شود.
 • با استفاده از انتهای صاف اسپادگر، به آرامی بالای صفحه نگهدارنده را از تلفن بلند کنید.
مرحله 8

مرحله 8

 • با استفاده از انتهای صاف اسپادگر، کانکتور انتن را از سوکت خود بلند کنید.

به محض مونتاژ مجدد، صدای کلیک شنیده می شود که نشان می دهد پین به درست متصل شده است.

مرحله 9

مرحله 9

 • با استفاه از انتهای تیز اسپادگر، کانکتورهای زیر را از سوکت خود به آرامی بلند کنید:
 • کانکتور کابل LCD نقره ای
 • کانکتور کابل جک هدفون نقره ای
مرحله 10

مرحله 10

 • با استفاه از انتهای تیز اسپادگر، کانکتورهای زیر را از سوکت خود به آرامی بلند کنید:
 • کانکتور کابل میکرو USB نقره ای
 • کانکتور کابل باتری مسی
مرحله 11

مرحله 11

به هنگام تعویض باتری دقت کنید که باتری خم و خرد نشود. باتری می تواند مواد شیمیایی سمی و مشتعل را آزاد کند.

 • با استفاه از ابزار دهانه پلاستیکی، باتری را از انتهای پایین بلند کنید.

با حرکات جهشی می توانید چسب زیر باتری را شل کنید.

مرحله 12- کابل فلوی میکرو USB

مرحله 12- کابل فلوی میکرو USB

 • دو پیچ #000 فیلیپس 2 میلیمتری که کابل فلوی مسی را به دکمه فلزی نقره ای وصل کرده است بردارید.

پیچ چپ در بالا به رنگ سفید است. از بین رفتن این رنگ دیگر شامل گارانتی نمی شود.

مرحله 13

مرحله 13

 • انتهای صاف اسپادگر را زیر پایین و سمت چپ دکمه فلزی قرار دهید.
 • اسپادگر را در امتداد لبه پایین دکمه فلزی حرکت داده و به آرامی روبه بالا بلند کنید.

چسب زیر دکمه فلزی با حرکت اسپادگر در امتداد این دکمه شل می شود.

مرحله 14

مرحله 14

 • کابل فلوی را از گوشه سمت راست بالا به آرامی بلند کنید.

به هنگام برداشتن کابل فلوی فشار زیادی اعمال نکنید. زیرا ممکن است کابل پاره شود.

مرحله 15

مرحله 15

 • با استفاده از موچین، دکمه تراز مالشی را از فریم خود بیرون بکشید.

تعویض سیم کارت خوان ایسند P6-U06

سیم کارت خوان ایسند

مرحله 1- احتیاط

مرحله 1- احتیاط

 

تعویض سیم کارت خوان چیزی نیست باید عجله کنید. در هر مرحله، ابزارهای خود را آماده کنید بخصوص اگر که اولین تعمیر شما در مورد سیم کارت خوان است. اتصالات را بررسی کرده و موقعیت را نیز بسنجید. سپس اقدام کنید.

 

مرحله 2- تایید مشکل

مرحله 2- تایید مشکل

·         اکثر سیم کارت خوان های آسیب دیده می توانند بدون پیاده کردن دستگاه شناسایی شوند. اگر مشکل سیم کارت با وجود علائم خارجی آسیب همچنان وجود داشت، می توانید دستگاه را پیاده کنید.

·         مراحل تعویض مادربرد P6 را به منظور پیاده کردن دستگاه دنبال کنید. در این نقطه، شیار سیم کارت باید کاملا دیده شود.

موقعیت ریدر را با استفاده از میکروسکوپ بررسی کرده و اتصالات را نیز چک کنید تا شل نشده باشند.

·         اتصال بین نقاط مشخص شده در شکل را نیز بررسی کرده، که عملکرد مادربرد را در مورد روشهای سیم کارت نشان می دهد.

در این نقطه، هر گونه پین از دست رفته/ خمیده داخل سیم کارت خوان و یا پدها را باید بررسی کنید.

 

مرحله 3- قطعه

مرحله 3- قطعه

اگر این نخستین تعمیر سیم کارت خوان شما است، احتمالا ایده خوبی است که دو قطعه (یا بیشتر) خریداری کنید. اختلاف قیمت ناچیز است  و ممکن است به قطعه یدکی نیاز داشته باشید.

 مرحله 4- برداشتن روکش سیم کارت خوان

مرحله 4- برداشتن روکش سیم کارت خوان

·         فویل پلاستیکی/ آلومینیومی را اطراف قطعه به منظور جلوگیری از گرم شدن سایر قطعات قرار دهید، نقاط اتصال روکش سیم کارت خوان را از برد منطقی باز کنید. با موچین به آرامی روکش را بلند کرده و سپس هر نقطه اتصال را بیرون بکشید.

·         به منظور اتصال مجدد تصادفی، آنها را محکم کنید. دقت کنید که اطراف روکش را به سختی بلند نکیند تا اینکه جوش ذوب شود، در غیر اینصورت پدها را بکشید.

اگر پدهای زیادی از بین رفته باشند، محافظت روکش نیز از بین می رود و عملکرد سیم کارت خوان اهمیتی ندارد.

·         روکش ریدر قدیمی را می توانید به قطعات کوچکتر برش داده تا فرایند برداشتن آسانتر شود.

 مرحله 5- برداشتن ریدر

مرحله 5- برداشتن ریدر

·         پس از برداشتن روکش، قطعات مکانیسم در آمدن سیم را بیرون بکشید و سپس یک چاقو زیر سیم کارت خوان قرار دهید. اولین اتصال جوش روی ریدر را ذوب کرده، چاقو را بین پد و پایه ریدر قرار داه تا از جوش خوردن آن جلوگیری شود.

به هنگام کشیدن پدها در مرحله قبلی دقت کنید. زیرا تعمیر تلفن به هنگام کشیدن پد بسیار دشوار خواهد بود.

·         در حالیکه چاقو زیر ریدر است، از جوش در می آید. در نهایتف 6 پایه را انجام می دهید، که همین کار را با دو پایه باقیمانده و یک پایه در سمت چپ انجام دهید. سپس، ریدر باید بدون برداشتن بیرون بیایید. اگر چنین نباشد، اتصالات جوش را چک کنید.

 مرحله 6- تمیز کردن منطقه سیم کارت خوان

مرحله 6- تمیز کردن منطقه سیم کارت خوان

·         پس از برداشتن ریدر، پیشنهاد می شود تا کمی جریان اضافه کنید، و با استفاده از فتیله جوش، تمام جوش های قیمی را بردارید و سپس توپ جوش روی پدها را با کمی جریان چرخانده تا پدها با جوش جدید پوشانده شوند.

اگر اینکار راحت نباشد، پدها را با استفاده از جریان اندکی مجددا جریان دهید.

·         جوش زیاد باید جذف شود. در سمت چپ و کنار خازن قطراتی وجود دارند که بقایای جوش هستند.

 

مرحله 7- تمیز کردن منطقه ریدر

مرحله 7- تمیز کردن منطقه ریدر

·         اکنون پدها باید تمیز شوند. با استفاده از الکل ایزوپروپیل یا اتانول باید این پدها را تمیز کرد. فیبرهایی در تصویر وجود دارند. بدون ابزار حرفه ای نمی توان فیبرها را برداشت.

 مرحله 8- تست برد

مرحله 8- تست برد

·         در این نقطه، پیشنهاد می شود که منطقه اطراف سیم کارت خوان در مادربرد تست شود. پس از تمیز کردن این منطقه، می توان با میکروسکوپ پدهای بد، قطعات از بین رفته و هر چیز غیر عادی را بررسی کرد.

·         با استفاده از مولتی متر و روش تست پایدار می توان مشاهده کرد که پدها واقعا کجا قرار دارند.

·         هیچ اتصالی بین دو پد بجز دو پد زمینی، نباید وجود داشته باشد (رنگ مشکی در تصویر). چند ارزش مقاومت برای مقاومت بین پدها نوشته شده است، که هر فردی باید آنها را بداند (آنها تقریبی هستند).

 

مرحله 9- تنظیم و آماده سازی

·         مرحله بعدی شامل جوش دادن قطعه جدید است. 6 پایه ریدر در وسط جوش می خورد در صورتی که روکش بالا برداشته شود. سپس مکانیسم برداشتن سیم کارت بیان می شود اما ارزشمند نیست.

·         اکنون، تنظیم سیم کارت خوان اهمیت دارد. اگر ریدر هم تراز نباشد، مشکلاتی بوجود می آورد. تمام پایه ها باید در پدها و در وسط قرار بگیرند. پدها اطراف برای دیدن روکش باید برداشته شوند.

 مرحله 10- جوش دادن قطعه جدید در محل

·         احتمالا باید از گیره سخت کوچک برای نگهداشتن سیم کارت خوان در محل استفاده نمود و اگر تجربه جوش دادن را ندارید، توصیه می شود که از دو دست برای یکنواختی استفاده کنید.

·         جریان کمی را وارد پایه ها و پدها نموده و سپس یک پد را لمس کنید. در این نقطه، از میکروسکوپ برای دیدن ذوب جوش استفاده کنید.

پس از انجام اولین اتصال جوش، سیم کارت خوان را در صورت لزوم باید هم تراز کنید.

·         سپس پایه ها را یک به یک لمس کنید، 8 پایه را در برد منطقی جوش دهید.

به پلاستیک روی ریدر دقت کنید: اگر زیاد ذوب شود می تواند به سیم کارت آسیب برساند.

 

مرحله 11- تست و تمیز کردن

·         پس از اتمام کار، اتصالات جوش را با استفاده از بزرگنمایی به همان اندازه که می توانید بررسی کنید تا به درستی وصل شده باشند. اتصالا باید درخشان باشند.

·         اگر اتصالات جوش اوکی بودند، با مولتی متر آنها را نیز چک کنید و مطمئن شوید که هیچ اتصالی بین اتصالات جوش وجود نداشته باشد.

·         مرحله بعدی شامل تمیز کردن اتصالات جوش است. از روش نوک q استفاده کنید.

مرحله 12- مونتاژ مجدد ریدر

·         این مرحله شامل مونتاژ مکانیسم در آوردن سیم کارت است. قطعه بلند را وارد شیار (پیک( خود کرده و سپس قطعه تیز را وارد بالای آن کنید. مکانیسم را قبل از اتصال مجدد قطعه روکش تست کنید.

روکش در این مورد دارای سوراخی در بالای 6 پایه ریدر است: شما می توانید تعمیر را بدون برداشتن روکش انجام دهید.

·         قطعه روکش باید بدون هیچ آسیبی مشکلی محل قرار بگیرد.

 مرحله 13- لحیم کاری روکش ریدر

·         اکنون در یک سمت روکش که بالای پد قرار دارد جریان وارد کنید و قطعات SMD مجاور برسی کنید، روکش را در محل جوش دهید.

·         اگر گرمای کافی وجود ندارد، سعی کنید تا قسمت آهنی در امتداد روکش سیم کارت خوان را وارد کنید.  در اینصورت قطعه فلزی بیشتر رسانا می شود. آهن را زیاد لمس نکنید زیرا گرمای زیاد به قطعات پلاستیکی خوب نیست.

·         سیم کارت را وارد ریدر کنید. اگر قطعه پلاستیکی را کمی ذوب کنید، سیم کارت به خوبی قرار می گیرد.

 مرحله 14- شما تقریبا انجام داده اید

·         زمانی که قطعه و برد تمیز شدند، آنها را با مولتی متر  تست کنید (2 پایه در پشت نباید هیچ اتصالی بین هم داشته باشند تا اینکه سینی سیم مشخص شود. همچنین می توانید سوئیچ را با سوزن تست کنید و یا سیم کارت را کاملا وارد نمایید).

 مرحله 15- پایان

·         پس از تست سیم کارت خوان، برد منطقی را به تلفن متصل نموده و نمایشگر و کابل های فلوی باتری را در محل قرار دهید.