نوشته‌ها

پیاده کردن روکش دوربین اپسون PPC650

روکش دوربین اپسون

مرحله 1- پیاده کردن روکش دوربین اپسون PPC650

مرحله 1- پیاده کردن روکش دوربین اپسون PPC650

 • ابتدا دوربین را خاموش کنید.
 • باتری ها را از محفظه باتری واقع در پایین دوربین بردارید.
 • کارت SD محفظه کارت خوان واقع در سمت چپ دوربین را بردارید.
مرحله 2

مرحله 2

 • دو پیچ واقع در قسمت گرد دوربین را بردارید.
مرحله 3

مرحله 3

 • سه پیچ واقع در قسمت صاف دوربین را بردارید.
 • تمام پیچ های نقره ای واقع در قسمت نقره ای رنگ دوربین را بردارید.
 • تمام پیچ های مشکی واقع در قسمت مشکی رنگ دوربین را بردارید.
مرحله 4

مرحله 4

 • 4 پیچ پایین دوربین را بردارید.
 • تمام پیچ های نقره ای واقع در قسمت نقره ای رنگ دوربین را بردارید.
 • تمام پیچ های مشکی واقع در قسمت مشکی رنگ دوربین را بردارید.
مرحله 5

مرحله 5

 • قطعات جلو و پشت روکش پلاستیکی دوربین را با استفاده از اسپادگرم جدا کنید.
 • هشدار: به هنگام برداشتن روکش پلاستیکی جلو، به سیم متصل به کنترل دستگاه دقت کنید.
 • از نیروی کمی استفاده کنید به طوریکه روکش پلاستیکی شکسته نشود.
 • به هنگام جدا شدن نشانگر کشویی نقره ای کوچک مراقب باشید که قطعه ای به زمین نیافتد.
 • پنجره دید پلاستیکی واقع در بالای دوربین ممکن است شل شود و به زمین بیافتد.

تعویض باتری CMOS HP Pro 8620

تعویض باتری

مرحله 1- پنل چپ

مرحله 1- پنل چپ

 • پرینتر را خاموش و کابل برق را بکشید.
 • دو پیچ T9 13 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 بردارید. پیچ ها را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا اینکه آزاد شوند.
مرحله 2

مرحله 2

 • انگشت خود را روی شیار موردنظر در سمت چپ پرینتر قرار دهید و درب جلو را به پایین بکشید تا باز شود.

در این نقطه، دو پیچ 13 میلیمتری تروکس T9 دیده می شود که برای آزاد شدن پنل باید برداشته شوند.

مرحله 3

مرحله 3

 • دو پیچ 13 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 با چرخاندن آنها خلاف عقربه های ساعت (سمت چپ) باز کنید.
مرحله 4

مرحله 4

 • کف دست خود را در مقابل سطح پنل سمت چپ قرار داده و ان را به آرامی به پایین بکشید.
مرحله 5- باتری CMOS

مرحله 5- باتری CMOS

 • کابل نواری مشکی را با استفاده از دست چپ به آرامی خم کنید.
 • پیچ تروکس T9 8 میلیمتری واقع در زیر کاور پلاستیکی مشکی را خلاف عقربه های ساعت چرخانده تا باز شود.
مرحله 6

مرحله 6

 • کاور پلاستیکی مشکی را با دست راست به آرامی به یک طرف حرکت دهید.
 • یک انگشت خود را پشت و بالای مادربرد در جایی که پیچ قبلی را باز کرده اید قرار دهید.
 • مادربرد را با انگشت دست راست به آرامی حدود یک اینچ به سمت خود بکشید.
مرحله 7

مرحله 7

 • باتری CMOS را با انگشت دست چپ به آرامی بردارید، در حالیکه مادربرد را با دست راست نگهداشته اید.

تعویض مادربرد هواوی ایسند W1

مادربرد هواوی ایسند

مرحله 1- جهت گوشی

مرحله 1- جهت گوشی

 • دستگاه را چرخانده به طوریکه پشت گوشی روبروی شما بوده و نمایشگر پشت کف دست شما باشد.
مرحله 2- برداشتن کاور پشت

مرحله 2- برداشتن کاور پشت

 • شکاف پایین کاور پشت را مشخص کنید.
 • با استفاده از ناخن، کاور پشت را برای مشخص شدن باتری بلند کنید.
مرحله 3

مرحله 3

 • کاور پشت را از گوشی بردارید.

کاور پشت به گوشی چفت شده است بنابراین به هنگام برداشتن آن باید کمی فشار دهید.

مرحله 4- برداشتن باتری

مرحله 4- برداشتن باتری

 • شکاف مورد نظر در پایه باتری را پیدا کنید.
 • باتری را با انگشت به جلو فشار داده و به سمت بالا بلند کنید.
مرحله 5- برداشتن تمام پیچ ها

مرحله 5- برداشتن تمام پیچ ها

 • پس از برداشتن باتری، پیچ ها را با استفاده از پیچ گوشتی T6 بردارید.
 • 11 پیچ وجود دارند که کاور میانی را به مابقی گوشی متصل کرده اند.
 • پیچی که با دایره نارنجی مشخص شده با یک نقطه سفید پوشیده شده است.
مرحله 6- برداشتن قسمت پایین کاور میانی

مرحله 6- برداشتن قسمت پایین کاور میانی

 • پس از برداشتن تمام پیچ ها، از انگشت برای برداشتن قسمت پایین کاور میانی استفاده کنید.
 • قسمت پایین کاور میانی را به سمت بیرون بکشید تا اینکه زیر برد مدار مشاهده شود.
مرحله 7- برداشتن مابقی کاور میانی

مرحله 7- برداشتن مابقی کاور میانی

 • از اطراف صفحه کاور شروع کنید، به آرامی فشار دهید.
 • کاور میانی یک قطعه نازک پلاستیکی است که اسپیکر خارجی درون آن قرار دارد.

به آرامی کاور مدار را بردارید. اگر فشار زیادی اعمال شود قطعات ممکن است شکسته شوند.

مرحله 8- تعیین موقعیت آنتن

مرحله 8- تعیین موقعیت آنتن

کاورهای میانی برداشته می شوند.

 • آنتن یک سیم سفید نازک است که برد مدار را در دو موقعیت متصل می کند.
مرحله 9- برداشتن آنتن

مرحله 9- برداشتن آنتن

 • هر کانکتور سیم سفید را به آرامی بلند کنید تا آنتن از پورت قطع شود.
مرحله 10- مادربرد

مرحله 10- مادربرد

 • با استفاده از اسپادگر پلاستیکی یا انگشت، 4 کابل فلوی را از برد اصلی بلند کنید.
مرحله 11

مرحله 11

پشت گوشی را روبروی خود قرار دهید، گیره مشکی کوچکی در سمت چپ قرار دارد که برد اصلی را نگهداشته است.

 • گیره مشکی کوچک را با انگشت یا اسپادگر پلاستیکی به آرامی بلند کنید تا از برد اصلی جدا شود.

 

 

 

تعویض بلندگوی هواوی P9

بلندگوی هواوی

مرحله 1- کاور پشت

مرحله 1- کاور پشت

 • با استفاده از دهانه پیک، کاور پشت را از گوشه پایین بلند کنید.
 • بر خلاف عقربه های ساعت کار کنید و دکمه های پلاستیکی را یک به یک به دقت بلند کنید.
مرحله 2

مرحله 2

زیر کاور پشت به باتری و صفحه فلزی از بالا چسبیده است.

در سمت راست نیز به کابل فلوی دقت کنید.

 • دهانه پیک را چرخانده تا کاور پشت بلند شده و از چسب جدا شود.
مرحله 3

مرحله 3

 • زمانی که کاور پشت از چسب آزاد شد، می توانید با دست کاملا جدا کنید.
مرحله 4- بلندگو

مرحله 4- بلندگو

 • در پایین تلفن، پیچ های زیر را بردارید:
 • سه پیچ #00 فیلیپس 2.9 میلیمتری
 • چهار پیچ #00 فیلیپس 3.8 میلیمتری
 • اکنون قطعه بلندگو را بگیرید و بیرون بکشید.

 

تعویض باتری هواوی هانر 6x

باتری هواوی هانر

مرحله 1- سیم کارت

مرحله 1- سیم کارت

 • دستگاه را خاموش کنید.
مرحله 2

مرحله 2

 • ابزار در آوردن سیم کارت را وارد حفره سینی سیم کارت کنید.
 • ابزار را به داخل حفره فشار داده تا اینکه سینی باز شود.
مرحله 3

مرحله 3

 • سینی سیم کارت را با استفاده از دو انگشت از دستگاه خارج کنید.

به هنگام وارد کردن مجدد سیم کارت، مطمئن شوید که با سینی سیم کارت همتراز باشد.

مرحله 4

مرحله 4

 • سیم کارت را با استفاده از دو انگشت از محفظه خود بردارید.
مرحله 5- کاور پشت

مرحله 5- کاور پشت

 • در حالیکه نمایشگر روبروی شما قرار دارد، ابزار دهانه پلاستیکی را وارد پورت شارژ میکرو USB کنید.
 • نمایشگر را از پشت گوشی با فشار دادن ابزار به سمت پایین بلند کنید.
مرحله 6

مرحله 6

 • ابزار پلاستیکی یا اسپادگر را در امتداد پایین گوشی و اطراف لبه حرکت دهید.
مرحله 7

مرحله 7

 • زمانی که سه طرف نمایشگر جدا شد، گوشی را با دو دست بگیرید.

به هنگام جدا کردن پنل پشت از نمایشگر، آنها را دور از هم نکشید. یک اتصال بین دو طرف وجود دارد که در صورت فشار زیاد می تواند شکسته یا پاره شود.

مرحله 8

مرحله 8

مرحله 8

 • 5 پیچ #00 فیلیپس را با استفاده از پیچ گوشتی بردارید.
مرحله 9

مرحله 9

 • کاور مادربرد را با استفاده از اسپادگر یا انگشت از دستگاه بردارید.
مرحله 10- باتری

مرحله 10- باتری

 • 4 کانکتور را با قرار دادن اسپادگر بین مادربرد و کانکتورها بردارید.
 • کانکتورها را رو به بالا فشار دهید تا اینکه قطع شوند.

کانکتورها در زمان قطه شدن صدای “کلیک” می دهند.

مرحله 11

مرحله 11

 • باتری را با قرار دادن اسپادگر بین باتری و نمایشگر بردارید.
 • یک کارت اطرف و زیر باتری قرار دهید تا چسب آن آزاد شود.

چسب به شدت قوی است، بنابراین فشار زیادی برای آزاد شدن چسب اعمال کنید.

مراقبت باشید که باتری خم نشود، خم شدن باتری می تواند موجب شکسته شدن و یا حتی آتش گرفتن آن شود.

مرحله 12

مرحله 12

 • با استفاده از کارت پلاستیکی، باتری را با بلند کردن آن از محفظه اش بردارید.

برداشتن باتری HP x360 11-p110nr

باتری HP x360 11-p110nr

مرحله 1- برداشتن باتری

مرحله 1- برداشتن باتری

سیم برق را از خروجی برق قطع نموده و شارژر را نیز قطع کنید.

 • لپ تاپ را بچرخانید.
 • کاور پشت را با استفاده از پیچ گوشتی 0 فیلیپس باز کنید.

کاور با را دقت جدا کنید و آن را کاملا برندارید زیرا یک پلاستیک ایمن دارد که ابتدا باید برداشته شود.

 • پلاستیک ایمن آبی را به صورت قائم بکشید.
مرحله 2

مرحله 2

 • پس از برداشتن کاور پشت، باتری باید بزرگترین قطعه مشکی در پایین و سمت راست لپ تاپ باشد. دو باتری یکی به شکل بلوک مربعی و دیگری به شکل مستطیل بزرگ وجود دارند. (تصویر 1)
 • تمام پیچ های متصل کننده باتری به پایه کامپیوتر را باز کنید.

5 پیچ #0 فیلیپس 1 میلیمتری وجود دارند: دو پیچ در بالا، یک پیچ در پایین، یک پیچ در سمت راست و یک پیچ در سمت چپ. (تصویر 1 و 2)

مرحله 3

مرحله 3

 • سه چیپ متصل به باتری را قطع کنید. چیپ ها دارای یک کلاهک هستند که می توانند با کشیدن شدن از شیار قطع شوند. (تصویر 3)

اگر کشیدن چیپ ها بنظر دشوار است، ابتدا آنها را شل نموده و سپس بکشید.

 • پس از قطع تمام قطعات، باتری را بیرون بکشید.

تعویض فن خنک کننده HP dm1-3010nr

فن خنک کننده HP dm1-3010nr

مرحله 1- باتری

مرحله 1- باتری

 • دستگاه را بچرخانید به طوریکه کاور پایین دیده شود.
 • مکانیسم قفل مشکی را در موقعیت باز قرار دهید.
مرحله 2

مرحله 2

 • پس از باز شدن این مکانیسم، باتری را از محفظه خود خارج کنید.
مرحله 3- فن خنک کننده

مرحله 3- فن خنک کننده

 • پس از برداشتن باتری، کاور پایین با دست باز می شود.
مرحله 4

مرحله 4

 • با استفاده از ابزار iFixit، دو پیچ #0 فیلیپس 5 میلیمتری نشان داده شده در هر تصویر را بردارید.
 • با استفاده از موچین، کابل برق فن را از مادربرد بردارید. کابل در دومین تصویر قابل مشاهده است.
مرحله 5

مرحله 5

 • پس از برداشتن پیچ ها و قطع کردن سیم، فن را بردارید.

تعویض هارد دیسک HP dm1-3010nr

هارد دیسک HP dm1-3010nr

مرحله 1- باتری

مرحله 1- باتری

 • دستگاه را بچرخانید به طوریکه کاور پایین دیده شود.
 • مکانیسم قفل مشکی را در موقعیت باز قرار دهید.
مرحله 2

مرحله 2

 • پس از باز شدن این مکانیسم، باتری را از محفظه خود خارج کنید.
مرحله 3- هارد دیسک

مرحله 3- هارد دیسک

 • با باز شدن باتری، کاور پشت را می توان با دست خارج کرد.
مرحله 4

مرحله 4

 • با استفاده از پیچ گوشتی 0 فیلیپس، پیچ های فیلیپس 2.5 میلیمتری که هارد دیسک را نگهداشته اند بردارید. 4 پیچ در تصویر با دایره قرمز مشاهده می شوند.
مرحله 5

مرحله 5

 • برای قطع هارد دیسک از مادربرد، کلید مشکی مشاهده شده در تصویر را بکشید.
مرحله 6

مرحله 6

 • پس از برداشته شدن این محفظه از دستگاه، 4 پیچ فیلیپس 3 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی 0 فیلیپس بردارید. دو پیچ در هر طرف محفظه هارد دیسک قرار دارند.

تعویض هارد دیسک HP DV5T-1000

هارد دیسک HP DV5T-1000

مرحله 1- هارد دیسک

مرحله 1- هارد دیسک

 • لپ تاپ را خاموش نموده و کابل برق را بکشید.

روشن بودن دستگاه می تواند به سخت افزار و هر داده های ذخیره شده آسیب برساند.

مرحله 2

مرحله 2

 • لپ تاپ را بچرخانید تا پشت کامپیوتر دیده شود.
 • مدل لپ تاپ HP پاویلیون DV5T-1000 را چک کنید.
مرحله 3

مرحله 3

 • قفل باتری را به چپ حرکت دهید، این قفل درست زیر محفظه باتری قرار دارد.
 • باتری را بالا و سپس بیرون بکشید تا از محفظه باتری جدا شود.

به منظور جلوگیری از آسیب به سخت افزار، قبل از هر کاری باتری را بردارید.

مرحله 4

مرحله 4

 • محفظه هارد دیسک را مشخص کنید، که در فریم بالا و سمت چپ لپ تاپ قرار دارد.
مرحله 5

مرحله 5

 • به منظور برداشتن کاور محفظه هارد دیسک، ابتدا دو پیچ واقع در پنل را با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس 0 بردارید.
مرحله 6

مرحله 6

 • کاور درایو را بلند کنید تا هارد دیسک دیده شود.
مرحله 7

مرحله 7

 • به منظور شل شدن هارد دیسک از مادربرد، روی کلیدهای مشکی واقع در هر دو طرف هارد دیسک ضربه بزنید.

به هنگام کار کردن کابل دقت کنید زیرا هارد دیسک به مادربرد کامپیوتر متصل است.

مرحله 8

مرحله 8

 • دو طرف دوشاخه مشکی را نگهدارید، و هارد دیسک را از کابل جدا کنید.

مرحله 9

 • 4 پیچ را با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس 0 بردارید.
 • فلز را از اطراف هارد دیسک بردارید.

تعویض ماژول USB HP zd8000

ماژول USB HP zd8000

مرحله 1- باتری

مرحله 1- باتری

 • چفت خروجی باتری را به سمت خود حرکت دهید.
مرحله 2

مرحله 2

 • باتری با به بالا بکشید تا برداشته شود.
مرحله 3- رم

مرحله 3- رم

پیچ فیلیپس با علامت “رم” را شل کنید تا کاور بلند شود.

مرحله 4

مرحله 4

 • کارت سبز رم را مشخص کرده و سپس کلیدهای فلزی نگهدارنده کارت را پیدا کنید.
 • دو کلید را به بیرون فشار دهید تا کارت آزاد شود.
مرحله 5

مرحله 5

کارت را در زاویه روبه بالا از شیار دور کنید.

مرحله 6- کابل های کارت وای فای

مرحله 6- کابل های کارت وای فای

 • 4 پیچ فیلیپس 8 میلیمتری را باز کنید که با آیکونی مشابه با میله های دیسک ها علامتگذاری شده اند.
 • کاور را از سمت راست بلند کنید تا برداشته شود.
مرحله 7

مرحله 7

 • با استفاده از موچین، کابل های مشکی و خاکستری متصل به کارت سبز وای فای را جدا کنید.
مرحله 8- درایو نوری/ CD

مرحله 8- درایو نوری/ CD

 • پیچ فیلیپس 8 میلیمتری بین هارد دیسک و کارت وای فای را بردارید.
مرحله 9

مرحله 9

 • لپ تاپ را در زاویه 90 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا اینکه درایو CD مقابل شما باشد.
 • یک گیره کاغذ را باز کنید و انتهای آن را وارد حفره کوچک دکمه خروجی نموده که اینصورت سینی به سمت شما خارج می شود.
مرحله 10

مرحله 10

 • سینی را از لپ تاپ به آرامی بکشید و مابقی درایو نوری دنبال کنید.
مرحله 11- کیبورد

مرحله 11- کیبورد

 • دو پیچ فیلیپس 8 میلیمتری با علامت “K در پایین لپ تاپ را بردارید.
مرحله 12

مرحله 12

 • لپ تاپ را وارونه نموده و نمایشگر را باز کنید.
 • 4 چفت در بالای کیبورد را با اسپادگر فشار دهید تا آزاد شوند.
مرحله 13

مرحله 13

کیبورد را به دقت بلند کنید زیرا توسط یک کابل نواری به مادربرد متصل است.

 • بالای کیبورد را به سمت خود بلند کنید. سپس، در حالیکه کیبورد را از یک زاویه گرفته اید، آن را به سمت نمایشگر بلند کنید.
مرحله 14

مرحله 14

 • کیبورد را بچرخانید تا اینکه پایین آن دیده شود.
 • با بلند کردن کیبورد، کلید نواری آبی در زیر کابل نواری مشکی مشاهده می شود.
 • کلید را به سمت خود بکشید تا کیبورد از لپ تاپ آزاد شود.
مرحله 15- کاور سوئیچ

مرحله 15- کاور سوئیچ

 • لپ تاپ را به پشت گذاشته و 180 درجه بچرخانید تا اینکه دریچه های آن مقابل شما باشند.
 • 5 پیچ فیلیپس 8 میلیمتری را بردارید. سه پیچ در پایه مشکی و دو پیچ نزدیک لولاها هستند.
مرحله 16

مرحله 16

 • لپ تاپ را وارونه کنید.
 • لپ تاپ را کاملا باز نمایید.
مرحله 17

مرحله 17

 • لپ تاپ را بچرخانید تا اینکه نمایشگر در سمت راست و کیبورد در سمت چپ شما قرار بگیرند.

کاور سوئیچ را به طور محکم بلند کنید اما به آن ضربه نزنید.

 • کاور سوئیچ را از یک طرف به دقت بلند کنید در حالیکه اسپادگر را بین کاور سوئیچ و لپ تاپ قرار داده اید تا از هم جدا شوند.
 • کاور سوئیچ باید توسط اسپادگر از لپ تاپ به آسانی جدا شود.
مرحله 18- نمایشگر

مرحله 18- نمایشگر

 • درب لپ تاپ را ببندید و ان را بچرخانید تا اینکه دریچه ها روبروی شما باشند.
 • دو پیچ فیلیپس 8 میلیمتری در زیر لولاها را باز کنید.
مرحله 19

مرحله 19

 • لپ تاپ را 90 درجه و خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و نمایشگر را باز کنید.
 • کلید مشکی دارای برچسب سرویس HP را بکشید تا نمایشگر از مادربرد قطع شود.
مرحله 20

مرحله 20

 • با استفاده از موچین، کابل مشکی را از سوراخ متصل به محفظه وای فای بردارید.
 • کابل های مشکی و خاکستری را به آرامی از کیس بکشید.

سطح زیر لپ تاپ را چک کنید تا مطمئن شوید که در زمان چرخاندن لپ تاپ، کابل ها به چیزی گیر نکرده باشند.

مرحله 21

مرحله 21

 • با استفاده از موچین، کابل مشکی را از داخل حفره روکش به سمت نمایشگر بکشید.
مرحله 22

مرحله 22

 • دو پیچ فیلیپس 8 میلیمتری که لولا را به نمایشگر لپ تاپ وصل کرده اند باز کنید.
 • نمایشگر را روبه بالا بلند کنید تا از لپ تاپ جدا شود.
مرحله 23- کاور بالا

مرحله 23- کاور بالا

 • لپ تاپ را روبه پایین قرار داده، و 11 پیچ فیلیپس 8 میلیمتری را بردارید.
مرحله 24

مرحله 24

 • لپ تاپ را 180 درجه بچرخانید تا اینکه دریچه ها مقابل شما باشند.
 • 4 پیچ فیلیپس 3 میلیمتری در زیر دریچه ها را باز کنید.
مرحله 25

مرحله 25

 • لپ تاپ را 90 درجه و خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
 • دو پیچ فیلیپس 3 میلیمتری را از پایه درایو نوری را باز کنید.
مرحله 26

مرحله 26

 • لپ تاپ را بچرخانید تا اینکه پد لمسی در نزدیکترین موقعیت به شما باشد.
 • کابل نواری در بالای پد لمسی را مشخص کنید.
 • چفت مشکی در انتهای کابل نواری را پیدا کنید و آن را با اسپادگر باز کنید تا آزاد شود.
مرحله 27

مرحله 27

 • کابل نواری در روی برد LED واقع در بالای لپ تاپ را پیدا کنید.
 • دقت کنید که کابل نواری به دو سطح متصل است- در اینجا با یک سطح در سطح پایین سروکار دارید.
 • چفت مشکی در انتهای کابل نواری را پیدا کنید و آن را با اسپادگر باز کنید تا آزاد شود.
مرحله 28

مرحله 28

 • کانکتور سفید متصل به کابل مشکی و قرمز در سمت راست برد LED را مشخص کنید.
 • با استفاده از موچین، کانکتور سفید را بکشید.
مرحله 29

مرحله 29

 • 4 پیچ فیلیپس 8 میلیمتری را از کاور بالا باز کنید.
مرحله 30

مرحله 30

 • کامپیوتر را 90 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و اسپادگر را در شکاف بالای کارت خوان وارد کنید.
 • در حالیکه انتهای جلوی کاور بالا را بلند کنید، اسپادگر را بین آنها حرکت دهید.
 • پس از دسترسی به پورت فایر وایر (firewire)، باز شدن پورت با صدایی همراه است.
مرحله 31

مرحله 31

 • کاور بالا را از سمت چپ بلند نموده تا کاملا برداشته شود.
مرحله 32- ماژول USB

مرحله 32- ماژول USB

 • لپ تاپ را 90 درجه و خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
 • ماژول USB را مشخص کنید.
 • کاور کابل زرد را بگیرید و به سمت راست بکشید تا آزاد شود.
مرحله 33

مرحله 33

 • پیچ فیلیپس 6 میلیمتری متصل کننده ماژول USB به فن را باز کنید.
مرحله 34

مرحله 34

 • ماژول را به سمت راست بکشید و آن را بلند نموده تا آزاد شود.