نوشته‌ها

تعمیر گوشی های سونی

تعمیر گوشی های تلفن همراه سونی در این مرکز با این گارانتی صورت می گیرد که در نهایت، کلیه مشکلات  دستگاه برطرف شده و کیفیت آن ارتقا می یابد. گارانتی خدمات در این مرکز از آن‌ جهت است که مدیریت مرکز تعمیر موبایل سونی به توانایی و علم مهندسان خویش باور دارند و از کیفیت سرویس‌هایی در اختیار گذاشته به وسیله آن‌ها خیالشان راحت است. این راحتی خاطر مدیون همکاری با کارشناسانی می باشد که حرفه، علم، توانایی و تعهد آن‌ها ثابت شده است. کارشناسان و مهندسان این نمایندگی علاوه بر غربالگری‌های متعدد، بعد از امتحان های مختلف به همکاری با این نمایندگی پرداخته اند.

دانش فنی آن‌ها نیز با حضور در دوره‌های آموزشی-تخصصی رشد پیدا کرده است؛ دوره‌های فوق با حضور اساتید بین‌المللی تعمیر و در سیکل‌های سه ماهه صورت می گیرد. در این ادوار، با جستجو  تازه ترین موبایل ‌های سونی، بدیع ترین فناوری های به کار رفته در آن‌ها ارزیابی می‌گردد و از این طریق راه و  و روش های نوینی در تعمیر هر یک از آن‌ها اتخاذ می شود.

تعمیر موبایل سونی با عنایت به نظام و ظرافت‌های ویژه این محصول، باید در یک نمایندگی معتبر، به دست تکنسین های این حیطه و با استفاده از ابزار تخصصی این کار صورت می گیرد. اهمیت ندادن به بعضی از پارامترهای لازم و ضروری در تعمیر موبایل سونی مانند مجاز بودن یک نمایندگی، حضور کارشناسان خبره، تجهیز نمایندگی به وسایل های حرفه ای هوشمند و مواردی از این قبیل امکان دارد خسارات غیر قابل جبرانی برای مراجعه ‌کننده به باور آورده است زیرا مراکز غیرمجاز، عمدتا، تعهدی در برابر تعمیرات صورت گرفته ندارند و در هنگام بروز خطا در روند تعمیر خود را متعهد به پاسخگویی نمی‌دانند. در نتیجه در وهله اول اقدام برای تعمیر موبایل سونی مراجعه به یک مرکز مجاز و معتبر می باشد.