نوشته‌ها

پیاده کردن و تعویض فلش اپسون PPC650

پیاده کردن و تعویض فلش اپسون

مرحله 1- پیاده کردن محفظه دوربین اپسون PPC650

مرحله 1- پیاده کردن محفظه دوربین اپسون PPC650

 • ابتدا دوربین را خاموش کنید.
 • باتری ها را از محفظه باتری واقع در پایین دوربین بردارید.
 • کارت SD محفظه کارت خوان واقع در سمت چپ دوربین را بردارید.
مرحله 2

مرحله 2

 • دو پیچ واقع در قسمت گرد دوربین را بردارید.
مرحله 3

مرحله 3

 • سه پیچ واقع در قسمت صاف دوربین را بردارید.
 • تمام پیچ های نقره ای واقع در قسمت نقره ای رنگ دوربین را بردارید.
 • تمام پیچ های مشکی واقع در قسمت مشکی رنگ دوربین را بردارید.
مرحله 4

مرحله 4

 • 4 پیچ پایین دوربین را بردارید.
 • تمام پیچ های نقره ای واقع در قسمت نقره ای رنگ دوربین را بردارید.
 • تمام پیچ های مشکی واقع در قسمت مشکی رنگ دوربین را بردارید.
مرحله 5

مرحله 5

 • قطعات جلو و پشت روکش پلاستیکی دوربین را با استفاده از اسپادگرم جدا کنید.
 • هشدار: به هنگام برداشتن روکش پلاستیکی جلو، به سیم متصل به کنترل دستگاه دقت کنید.
 • از نیروی کمی استفاده کنید به طوریکه روکش پلاستیکی شکسته نشود.
 • به هنگام جدا شدن نشانگر کشویی نقره ای کوچک مراقب باشید که قطعه ای به زمین نیافتد.
 • پنجره دید پلاستیکی واقع در بالای دوربین ممکن است شل شود و به زمین بیافتد.
مرحله 6- پیاده کردن و تعویض فلش اپسون PPC650

مرحله 6- پیاده کردن و تعویض فلش اپسون PPC650

 • انتخابی: دو پیچ مشکی را از بالای دوربنی در سمت فلش بردارید تا فضای کار بیشتری ایجاد شود.
مرحله 7

مرحله 7

 • نوار لاستیکی که فلش را نگهداشته است با سیم پیچ بردارید.

مرحله 8

 • سیم سفید، سیم قرمز، و سیم مشکی متصل کننده فلش به برد مدار را قطع کنید.

مرحله 9

انتهای مسی فلش جدید را به انتهای مربوطه خود متصل کنید.

تعویض باتری CMOS HP Pro 8620

تعویض باتری

مرحله 1- پنل چپ

مرحله 1- پنل چپ

 • پرینتر را خاموش و کابل برق را بکشید.
 • دو پیچ T9 13 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 بردارید. پیچ ها را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا اینکه آزاد شوند.
مرحله 2

مرحله 2

 • انگشت خود را روی شیار موردنظر در سمت چپ پرینتر قرار دهید و درب جلو را به پایین بکشید تا باز شود.

در این نقطه، دو پیچ 13 میلیمتری تروکس T9 دیده می شود که برای آزاد شدن پنل باید برداشته شوند.

مرحله 3

مرحله 3

 • دو پیچ 13 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 با چرخاندن آنها خلاف عقربه های ساعت (سمت چپ) باز کنید.
مرحله 4

مرحله 4

 • کف دست خود را در مقابل سطح پنل سمت چپ قرار داده و ان را به آرامی به پایین بکشید.
مرحله 5- باتری CMOS

مرحله 5- باتری CMOS

 • کابل نواری مشکی را با استفاده از دست چپ به آرامی خم کنید.
 • پیچ تروکس T9 8 میلیمتری واقع در زیر کاور پلاستیکی مشکی را خلاف عقربه های ساعت چرخانده تا باز شود.
مرحله 6

مرحله 6

 • کاور پلاستیکی مشکی را با دست راست به آرامی به یک طرف حرکت دهید.
 • یک انگشت خود را پشت و بالای مادربرد در جایی که پیچ قبلی را باز کرده اید قرار دهید.
 • مادربرد را با انگشت دست راست به آرامی حدود یک اینچ به سمت خود بکشید.
مرحله 7

مرحله 7

 • باتری CMOS را با انگشت دست چپ به آرامی بردارید، در حالیکه مادربرد را با دست راست نگهداشته اید.

تعویض مادربرد HP Pro 8620

تعویض مادربرد 

مرحله 1- پنل چپ

مرحله 1- پنل چپ

 • پرینتر را خاموش و کابل برق را بکشید.
 • دو پیچ T9 13 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 بردارید. پیچ ها را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا اینکه آزاد شوند.
مرحله 2

مرحله 2

 • انگشت خود را روی شیار موردنظر در سمت چپ پرینتر قرار دهید و درب جلو را به پایین بکشید تا باز شود.

در این نقطه، دو پیچ 13 میلیمتری تروکس T9 دیده می شود که برای آزاد شدن پنل باید برداشته شوند.

مرحله 3

مرحله 3

 • دو پیچ 13 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 با چرخاندن آنها خلاف عقربه های ساعت (سمت چپ) باز کنید.
مرحله 4

مرحله 4

 • کف دست خود را در مقابل سطح پنل سمت چپ قرار داده و ان را به آرامی به پایین بکشید.
مرحله 5- مادربرد

مرحله 5- مادربرد

کابل برق را به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی به خود و دستگاه قطع کنید.

 • تمام کانکتورهای متصل به محفظه پلاستیکی را بیگرید و آنها را به آرامی به بیرون بکشید تا اینکه قطع شوند.
مرحله 6

مرحله 6

 • کانکتورهای روی محفظه پلاستیکی را به آرامی قطع کنید تا اینکه از مادربرد آزاد شوند.
 • کانکتورهای نواری را به آرامی از پایین و بالا بگیرید تا خم نشوند و آنها را اندکی بکشید تا اینکه از مادربرد آزاد شوند.
مرحله 7

مرحله 7

 • 4 پیچ 8 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا اینکه آزاد شوند.
 • کانکتور نواری واقع در مرکز مادربرد را پس از آنکه آخرین پیچ برداشته شد بلند کنید.
 • قطعه پلاستیکی را قبل از برداشتن آن از مادربرد حرکت دهید.
مرحله 8

مرحله 8

 • کانکتورهای باقیمانده را از مادربرد به آرامی بکشید تا اینکه آزاد شوند.
 • مادربرد را بردارید.

هر کانکتور را علامت بزنید و یا اینکه موقعیت آنها را به خاطر بسپارید تا از هر گونه صدمه به قطعات اجتناب شود. اگر کانکنور به آسانی قطع نمی شد، به آنها فشار ندهید.

تعویض نمایشگر HP Pro 8620

تعویض نمایشگر

مرحله 1- نمایشگر

مرحله 1- نمایشگر

 • پرینتر را از سمت پشت قرار دهید و نمایشگر را در جهت عقربه های ساعت چرخانده تا اینکه به زیر نمایشگر دسترسی داشته باشید.
مرحله 2

مرحله 2

 • بازوی کنترل واقع در زیر نمایشگر را مشخص کنید. این قطعه باید برای دسترسی به پیچ ها جدا شود.
 • انگشت خود را زیر بازوی کنترل کنید.
 • قطعه نمایشگر را با انگشت به سمت پایین بکشید و از دست دیگر برای فشار دادن قطعه نمایشگر به سمت بالا استفاده کنید تا از بازوی کنترل جدا شود.

برداشتن بازوی کنترل به اعمال مقداری نیرو نیاز دارد.

مرحله 3

مرحله 3

 • 4 پیچ تروکس T9 11 میلیمتری واقع در زیر قطعه نمایشگر را با چرخاندن پیچ گوشتی خلاف عقربه های ساعت باز کنید.
 • قطعه نمایشگر را باز کنید تا برد مدار با جدا شدن پنل های پشت و جلو مشاهده شود.
 • کابل نواری را با آزاد کردن مکانیسم قفل پلاستیکی و بیرون کشیدن کابل از برد مدار بردارید.
مرحله 4

مرحله 4

 • 4 پیچ تروکس T9 7 میلیمتری را که نمایشگر را نگهداشته اند با استفاده از پیچ گوشتی تروکس T9 و چرخانن پیچ ها خلاف عقربه های ساعت از برد مدار بردارید.
 • پنل نمایشگر / برد مدار را از فریم مشکی بلند کنید.

تعویض دکمه پاور HP 3000 j310a

تعویض دکمه پاور

مرحله 1- قطع پرینتر

مرحله 1- قطع پرینتر

 • ابتدا پرینتر را از تمام منابع برق و کامپیوترها قطع کنید. سیم ها را جدا کرده و اجازه دهید تا پرینتر به مدت 5 دقیقه خنک شود.
مرحله 2- برداشتن کاور پایین

مرحله 2- برداشتن کاور پایین

 • پرینتر را به سمت بالا چرخانده و کاور سمت چپ را شناسایی کنید. که به شکل مستطیل و به دو پیچ متصل شده است. این پیچ ها را باز و کاور را بردارید.
مرحله 3- آزاد کردن سینی خروجی کاغذ

مرحله 3- آزاد کردن سینی خروجی کاغذ

 • برای آزاد کردن سینی از پرینتر، باید با دست آن را بیرون بکشید. سینی را نگهدارید و به سمت یک طرف پرینتر فشار دهید. سپس از پرینتر به سمت دیگر بکشید. سینی خروجی جدا می شود.
مرحله 4- باز کردن پیچ کاور

مرحله 4- باز کردن پیچ کاور

 • پرینتر را رو به بالا قرار دهید. چهار پیچ نگهدارنده کاور را شناسایی کنید. این پیچ ها در لبه های کاور قرار دارند.
مرحله 5

مرحله 5

 • این چهار پیچ را باز کنید، آنها را کنار بگذارید. پرینتر را به سمت راست برگردانید.
مرحله 6- بیرون کشید قسمت بالا

مرحله 6- بیرون کشید قسمت بالا

 • انگشت را روی لبه کاور قرمز قرار دهید. و آن را به سمت بالا بکشید تا قسمت بالا آزاد شود.
مرحله 7- قطع کردن کاور

مرحله 7- قطع کردن کاور

 • زمانی که قسمت بالا آزاد شد، یک سیم اتصال بین پرینتر و کاور قرار دارد که حدود یک اینچ عرض و سفید است و زیر دکمه واقع شده است.
مرحله 8

مرحله 8

 • سیم را از پرینتر با کشیدن انتهای آبی آن از نگهدارنده سفید جدا کنید.
مرحله 9- دکمه پاور

مرحله 9- دکمه پاور

 • اکنون که کاور بالا از بدنه پرینتر برداشته شده است پنل کنترل باید از پنل خرمایی جدا شود.
مرحله 10

مرحله 10

 • پنل کنترل با 4 قلاب پلاستیکی به پنل خرمایی متصل است (دو قلاب در تصویر مشاهده شده و دو قلاب دیگر در جهت خلاف قرار دارند). با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، هر قلاب را از موقعیت قفل خود باز کنید.
مرحله 11

مرحله 11

 • در اینجا باید دکمه، برد مدار دکمه، و نمایشگر را به منظور تعویض پنل کنترل بردارید.
مرحله 12

مرحله 12

 • سه پیچ مشخص شده در تصویر را باز کنید. اتصال را از نمایشگر قطع کرده، برد را بلند نموده و از پنل جدا کنید. دکمه را بیرون بکشید.

تعویض موتور غلتک کاغذی HP F4480

تعویض موتور غلتک کاغذی

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

 • پنل دسترسی جلو را با وارد کردن انگشت خود در شیار جلو به آرامی بکشید و باز کنید.
مرحله 2- برداشتن دریچه بالا

مرحله 2- برداشتن دریچه بالا

 • دریچه محافظ را که گلس را پوشش می دهد باز کنید. به آرامی پایه پنل را فشار دهید تا دریچه از مابقی پرینتر جدا شود.
مرحله 3

مرحله 3

 • 4 پیچ تروکس T10 9 میلیمتری در قسمت بالا را بردارید.
مرحله 4

مرحله 4

 • پنل بالا را به دقت از پرینتر بلند کنید.
 • مراقب باشید که به دو کابلی که دریچه بالا را به مادربرد متصل کرده است آسیبی نرسد و یا پاره نشود.
مرحله 5

مرحله 5

 • این دو کابل را به پورت های اتصال خود بر روی مادربرد نزدیک کنید و به آرامی آنها را قطع کنید.
مرحله 6- موتور غلتک کاغذی

مرحله 6- موتور غلتک کاغذی

 • کابل نواری سفید را جدا کنید.
 • دو پیچ تروکس 9 میلیمتری در یک سمت قلاب سفید را بردارید.
مرحله 7

مرحله 7

 • سه پیچ تروکس 9 میلیمتری را بردارید و پنل پشت را از زیر کارتریج جوهری بیرون بکشید.
مرحله 8

مرحله 8

 • 5 پیچ تروکس 9 میلیمتری در پنل نقره ای را بردارید.
 • پنل نقره ای را به بیرون بکشید.
مرحله 9

مرحله 9

 • کابل سبز و زرد و کابل مشکی و سفید را بردارید.
مرحله 10

مرحله 10

 • پرینتر را بچرخانید.
 • شکاف گوشه پایین و نزدیک برچسب اطلاعات محصول را مشخص کنید.
 • پیچ گوشتی سر صاف را داخل شکاف نموده و دکمه نقره ای را باز کنید.

ابزار اسپادگر یک ابزار مناسب برای این مرحله نیست، زیرا دارای پتانسیل شکستن است.

برای مشاهده بهتر دکمه نقره ای داخل شکاف، از چراغ قوه استفاده کنید.

مرحله 11

مرحله 11

 • دو پیچ تروکس 9 میلیمتری را به منظور جدا شدن قطعه غلتک از سیستم بردارید.
مرحله 12

مرحله 12

 • قطعه غلتک را از کیس پرینتر بردارید.
مرحله 13

مرحله 13

 • دو پیچ تروکس 6 میلیمتری را با استفاده از مته تروکس T9 بردارید.
مرحله 14

مرحله 14

 • موتور غلتک کاغذی را بردارید.
 • موتور قدیمی را تعویض کنید.

تعویض دوربین جلوی هواوی P9

دوربین جلوی هواوی

مرحله 1- کاور پشت

مرحله 1- کاور پشت

 • با استفاده از دهانه پیک، کاور پشت را از گوشه پایین بلند کنید.
 • بر خلاف عقربه های ساعت کار کنید و دکمه های پلاستیکی را یک به یک به دقت بلند کنید.
مرحله 2

مرحله 2

زیر کاور پشت به باتری و صفحه فلزی از بالا چسبیده است.

در سمت راست نیز به کابل فلوی دقت کنید.

 • دهانه پیک را چرخانده تا کاور پشت بلند شده و از چسب جدا شود.
مرحله 3

مرحله 3

 • زمانی که کاور پشت از چسب آزاد شد، می توانید با دست کاملا جدا کنید.
مرحله 4- سنسور اثر انگشت

مرحله 4- سنسور اثر انگشت

 • 9 پیچ #00 فیلیپس را بردارید که به صفحه روکش فلزی متصل هستند.

اگر نشانه های آب در بالای پیچ ها وجود دارند آنها را بردارید.

مرحله 5

مرحله 5

صفحه روکش را که توسط کانکتور و کابل چسبده هنوز متصل است بر ندارید.

 • با استفاده از اسپادگر، سنسور اثر انگشت را از مادربرد قطع کنید.
 • کابل آنتن NFC را از صفحه فلزی جدا کنید.
مرحله 6- مادربرد

مرحله 6- مادربرد

 • سینی سیم کارت را بردارید.
مرحله 7

مرحله 7

 • فلوی مادربرد، فلوی باتری و کابل آنتن را قطع کنید.
مرحله 8

مرحله 8

 • کابل نمایشگر و کابل دکمه پاور و صدا را قطع کنید.
مرحله 9

مرحله 9

 • دوربین عقب و جک هدفون را قطع کنید.
مرحله 10

مرحله 10

 • دوربین و جک هدفون را از پایه جدا کنید.
مرحله 11

مرحله 11

 • با استفاده از اسپادگر، مادربرد را به دقت بلند کنید.
 • قطعه مادربرد را بردارید.

در پشت مادربرد، پد حرارتی (قطعه کلاستیکی صورتی) برای انتشار گرما وجود دارد. درصورت تمایل به تعویض قطعه نمایشگر، و یا شکسته شدن پد حرارتی و یا فرسودگی آن، می توانید این قطعه را تعویض کنید.

مرحله 12- دوربین جلو

مرحله 12- دوربین جلو

 • فلوی دوربین جلو را از مادربرد قطع کنید.
 • مادربرد را چرخانده و کابل فلوی را از طریق دهانه پیچ داده و دوربین را جدا کنید.

تعویض مادربرد هواوی P9

مادربرد هواوی

مرحله 1- کاور پشت

مرحله 1- کاور پشت

 • با استفاده از دهانه پیک، کاور پشت را از گوشه پایین بلند کنید.
 • بر خلاف عقربه های ساعت کار کنید و دکمه های پلاستیکی را یک به یک به دقت بلند کنید.
مرحله 2

مرحله 2

زیر کاور پشت به باتری و صفحه فلزی از بالا چسبیده است.

در سمت راست نیز به کابل فلوی دقت کنید.

 • دهانه پیک را چرخانده تا کاور پشت بلند شده و از چسب جدا شود.
مرحله 3

مرحله 3

 • زمانی که کاور پشت از چسب آزاد شد، می توانید با دست کاملا جدا کنید.
مرحله 4- سنسور اثر انگشت

مرحله 4- سنسور اثر انگشت

 • 9 پیچ #00 فیلیپس را بردارید که به صفحه روکش فلزی متصل هستند.

اگر نشانه های آب در بالای پیچ ها وجود دارند آنها را بردارید.

مرحله 5

مرحله 5

صفحه روکش را که توسط کانکتور و کابل چسبده هنوز متصل است بر ندارید.

 • با استفاده از اسپادگر، سنسور اثر انگشت را از مادربرد قطع کنید.
 • کابل آنتن NFC را از صفحه فلزی جدا کنید.
مرحله 6- مادربرد

مرحله 6- مادربرد

 • سینی سیم کارت را بردارید.
مرحله 7

مرحله 7

 • فلوی مادربرد، فلوی باتری و کابل آنتن را قطع کنید.
مرحله 8

مرحله 8

 • کابل نمایشگر و کابل دکمه پاور و صدا را قطع کنید.
مرحله 9

مرحله 9

 • دوربین عقب و جک هدفون را قطع کنید.
مرحله 10

مرحله 10

 • دوربین و جک هدفون را از پایه جدا کنید.
مرحله 11

مرحله 11

 • با استفاده از اسپادگر، مادربرد را به دقت بلند کنید.
 • قطعه مادربرد را بردارید.

در پشت مادربرد، پد حرارتی (قطعه کلاستیکی صورتی) برای انتشار گرما وجود دارد. درصورت تمایل به تعویض قطعه نمایشگر، و یا شکسته شدن پد حرارتی و یا فرسودگی آن، می توانید این قطعه را تعویض کنید.

تعویض سیم کارت خوان ایسند P6-U06

سیم کارت خوان ایسند

مرحله 1- احتیاط

مرحله 1- احتیاط

 

تعویض سیم کارت خوان چیزی نیست باید عجله کنید. در هر مرحله، ابزارهای خود را آماده کنید بخصوص اگر که اولین تعمیر شما در مورد سیم کارت خوان است. اتصالات را بررسی کرده و موقعیت را نیز بسنجید. سپس اقدام کنید.

 

مرحله 2- تایید مشکل

مرحله 2- تایید مشکل

·         اکثر سیم کارت خوان های آسیب دیده می توانند بدون پیاده کردن دستگاه شناسایی شوند. اگر مشکل سیم کارت با وجود علائم خارجی آسیب همچنان وجود داشت، می توانید دستگاه را پیاده کنید.

·         مراحل تعویض مادربرد P6 را به منظور پیاده کردن دستگاه دنبال کنید. در این نقطه، شیار سیم کارت باید کاملا دیده شود.

موقعیت ریدر را با استفاده از میکروسکوپ بررسی کرده و اتصالات را نیز چک کنید تا شل نشده باشند.

·         اتصال بین نقاط مشخص شده در شکل را نیز بررسی کرده، که عملکرد مادربرد را در مورد روشهای سیم کارت نشان می دهد.

در این نقطه، هر گونه پین از دست رفته/ خمیده داخل سیم کارت خوان و یا پدها را باید بررسی کنید.

 

مرحله 3- قطعه

مرحله 3- قطعه

اگر این نخستین تعمیر سیم کارت خوان شما است، احتمالا ایده خوبی است که دو قطعه (یا بیشتر) خریداری کنید. اختلاف قیمت ناچیز است  و ممکن است به قطعه یدکی نیاز داشته باشید.

 مرحله 4- برداشتن روکش سیم کارت خوان

مرحله 4- برداشتن روکش سیم کارت خوان

·         فویل پلاستیکی/ آلومینیومی را اطراف قطعه به منظور جلوگیری از گرم شدن سایر قطعات قرار دهید، نقاط اتصال روکش سیم کارت خوان را از برد منطقی باز کنید. با موچین به آرامی روکش را بلند کرده و سپس هر نقطه اتصال را بیرون بکشید.

·         به منظور اتصال مجدد تصادفی، آنها را محکم کنید. دقت کنید که اطراف روکش را به سختی بلند نکیند تا اینکه جوش ذوب شود، در غیر اینصورت پدها را بکشید.

اگر پدهای زیادی از بین رفته باشند، محافظت روکش نیز از بین می رود و عملکرد سیم کارت خوان اهمیتی ندارد.

·         روکش ریدر قدیمی را می توانید به قطعات کوچکتر برش داده تا فرایند برداشتن آسانتر شود.

 مرحله 5- برداشتن ریدر

مرحله 5- برداشتن ریدر

·         پس از برداشتن روکش، قطعات مکانیسم در آمدن سیم را بیرون بکشید و سپس یک چاقو زیر سیم کارت خوان قرار دهید. اولین اتصال جوش روی ریدر را ذوب کرده، چاقو را بین پد و پایه ریدر قرار داه تا از جوش خوردن آن جلوگیری شود.

به هنگام کشیدن پدها در مرحله قبلی دقت کنید. زیرا تعمیر تلفن به هنگام کشیدن پد بسیار دشوار خواهد بود.

·         در حالیکه چاقو زیر ریدر است، از جوش در می آید. در نهایتف 6 پایه را انجام می دهید، که همین کار را با دو پایه باقیمانده و یک پایه در سمت چپ انجام دهید. سپس، ریدر باید بدون برداشتن بیرون بیایید. اگر چنین نباشد، اتصالات جوش را چک کنید.

 مرحله 6- تمیز کردن منطقه سیم کارت خوان

مرحله 6- تمیز کردن منطقه سیم کارت خوان

·         پس از برداشتن ریدر، پیشنهاد می شود تا کمی جریان اضافه کنید، و با استفاده از فتیله جوش، تمام جوش های قیمی را بردارید و سپس توپ جوش روی پدها را با کمی جریان چرخانده تا پدها با جوش جدید پوشانده شوند.

اگر اینکار راحت نباشد، پدها را با استفاده از جریان اندکی مجددا جریان دهید.

·         جوش زیاد باید جذف شود. در سمت چپ و کنار خازن قطراتی وجود دارند که بقایای جوش هستند.

 

مرحله 7- تمیز کردن منطقه ریدر

مرحله 7- تمیز کردن منطقه ریدر

·         اکنون پدها باید تمیز شوند. با استفاده از الکل ایزوپروپیل یا اتانول باید این پدها را تمیز کرد. فیبرهایی در تصویر وجود دارند. بدون ابزار حرفه ای نمی توان فیبرها را برداشت.

 مرحله 8- تست برد

مرحله 8- تست برد

·         در این نقطه، پیشنهاد می شود که منطقه اطراف سیم کارت خوان در مادربرد تست شود. پس از تمیز کردن این منطقه، می توان با میکروسکوپ پدهای بد، قطعات از بین رفته و هر چیز غیر عادی را بررسی کرد.

·         با استفاده از مولتی متر و روش تست پایدار می توان مشاهده کرد که پدها واقعا کجا قرار دارند.

·         هیچ اتصالی بین دو پد بجز دو پد زمینی، نباید وجود داشته باشد (رنگ مشکی در تصویر). چند ارزش مقاومت برای مقاومت بین پدها نوشته شده است، که هر فردی باید آنها را بداند (آنها تقریبی هستند).

 

مرحله 9- تنظیم و آماده سازی

·         مرحله بعدی شامل جوش دادن قطعه جدید است. 6 پایه ریدر در وسط جوش می خورد در صورتی که روکش بالا برداشته شود. سپس مکانیسم برداشتن سیم کارت بیان می شود اما ارزشمند نیست.

·         اکنون، تنظیم سیم کارت خوان اهمیت دارد. اگر ریدر هم تراز نباشد، مشکلاتی بوجود می آورد. تمام پایه ها باید در پدها و در وسط قرار بگیرند. پدها اطراف برای دیدن روکش باید برداشته شوند.

 مرحله 10- جوش دادن قطعه جدید در محل

·         احتمالا باید از گیره سخت کوچک برای نگهداشتن سیم کارت خوان در محل استفاده نمود و اگر تجربه جوش دادن را ندارید، توصیه می شود که از دو دست برای یکنواختی استفاده کنید.

·         جریان کمی را وارد پایه ها و پدها نموده و سپس یک پد را لمس کنید. در این نقطه، از میکروسکوپ برای دیدن ذوب جوش استفاده کنید.

پس از انجام اولین اتصال جوش، سیم کارت خوان را در صورت لزوم باید هم تراز کنید.

·         سپس پایه ها را یک به یک لمس کنید، 8 پایه را در برد منطقی جوش دهید.

به پلاستیک روی ریدر دقت کنید: اگر زیاد ذوب شود می تواند به سیم کارت آسیب برساند.

 

مرحله 11- تست و تمیز کردن

·         پس از اتمام کار، اتصالات جوش را با استفاده از بزرگنمایی به همان اندازه که می توانید بررسی کنید تا به درستی وصل شده باشند. اتصالا باید درخشان باشند.

·         اگر اتصالات جوش اوکی بودند، با مولتی متر آنها را نیز چک کنید و مطمئن شوید که هیچ اتصالی بین اتصالات جوش وجود نداشته باشد.

·         مرحله بعدی شامل تمیز کردن اتصالات جوش است. از روش نوک q استفاده کنید.

مرحله 12- مونتاژ مجدد ریدر

·         این مرحله شامل مونتاژ مکانیسم در آوردن سیم کارت است. قطعه بلند را وارد شیار (پیک( خود کرده و سپس قطعه تیز را وارد بالای آن کنید. مکانیسم را قبل از اتصال مجدد قطعه روکش تست کنید.

روکش در این مورد دارای سوراخی در بالای 6 پایه ریدر است: شما می توانید تعمیر را بدون برداشتن روکش انجام دهید.

·         قطعه روکش باید بدون هیچ آسیبی مشکلی محل قرار بگیرد.

 مرحله 13- لحیم کاری روکش ریدر

·         اکنون در یک سمت روکش که بالای پد قرار دارد جریان وارد کنید و قطعات SMD مجاور برسی کنید، روکش را در محل جوش دهید.

·         اگر گرمای کافی وجود ندارد، سعی کنید تا قسمت آهنی در امتداد روکش سیم کارت خوان را وارد کنید.  در اینصورت قطعه فلزی بیشتر رسانا می شود. آهن را زیاد لمس نکنید زیرا گرمای زیاد به قطعات پلاستیکی خوب نیست.

·         سیم کارت را وارد ریدر کنید. اگر قطعه پلاستیکی را کمی ذوب کنید، سیم کارت به خوبی قرار می گیرد.

 مرحله 14- شما تقریبا انجام داده اید

·         زمانی که قطعه و برد تمیز شدند، آنها را با مولتی متر  تست کنید (2 پایه در پشت نباید هیچ اتصالی بین هم داشته باشند تا اینکه سینی سیم مشخص شود. همچنین می توانید سوئیچ را با سوزن تست کنید و یا سیم کارت را کاملا وارد نمایید).

 مرحله 15- پایان

·         پس از تست سیم کارت خوان، برد منطقی را به تلفن متصل نموده و نمایشگر و کابل های فلوی باتری را در محل قرار دهید.

تعویض باتری HP 17-3070NR CMOS

باتری HP 17-3070NR CMOS

مرحله 1- کاور پشت

مرحله 1- کاور پشت

قبل از شروع کامپیوتر، مطمئن شوید که کامپیوتر کاملا خاموش است.

 • چفت آزاد سازی را از نزدیکترین بله پایین بکشید.
 • کاور پشت را از کامپیوتر به بیرون حرکت دهید.
مرحله 2

مرحله 2

 • 6 پیچ فیلیپس 3.7 میایمتری را بردارید.
 • کاور پشت را حرکت دهید تا اینکه صدا دهد، سپس آن را به صورت مستقیم بلند کنید.
مرحله 3- باتری CMOS

مرحله 3- باتری CMOS

 • باتری CMOS را از قسمت کابل آن به آرامی به بالا بکشید تا قطع شود.