نوشته‌ها

تعویض دکمه های کناری اپسون NX240

تعویض دکمه های کناری اپسون

مرحله 1- دکمه های کناری

مرحله 1- دکمه های کناری

 • در سمت چپ پرینتر، پنل کنترل با چندین دکمه بر روی آن قرار گرفته است.
 • ابزار دهانه پلاستیکی را وارد شکاف بین بالای پنل و بدنه پرینتر کنید.
 • کاور پنل را از بدنه پرینتر بلند کنید تا اینکه پنل از بدنه پرینتر آزاد شود.
مرحله 2

مرحله 2

 • کاور پنل را به دقت بلند کنید و بچرخانید تا اینکه دکمه ها به سمت مابقی پرینتر قرار بگیرند.
 • توجه کنید که کاور پنل به یک کابل نواری به بدنه پرینتر وصل است. کابل نواری باید به بدنه پرینتر متصل بوده و یا اینکه دکمه ها در زمان تعویض واکنشی نشان نمی دهند.
مرحله 3

مرحله 3

 • شش پیچ #2 فیلیپس 3 میلیمتری که پنل کنترل را به برد مدار متصل کرده اند بردارید.
مرحله 4

مرحله 4

 • پس از باز کردن پیچ ها، قسمت پلاستیکی پنل کنترل را از برد مدار به دقت بلند کنید.
 • اکنون قسمت پلاستیکی پنل کنترل جدا می شود.
مرحله 5

مرحله 5

 • قسمت پلاستیکی را که از پنل کنترل جدا شده است را بچرخانید.
 • دکمه ها را با انگشت به سمت بالا فشار دهید تا خارج شوند.
مرحله 6

مرحله 6

 • اکنون تمام قطعات به منظور تمیز کردن یا تعویض باید جدا شده باشند.