نوشته‌ها

تعویض فن خنک کننده HP dm1-3010nr

فن خنک کننده HP dm1-3010nr

مرحله 1- باتری

مرحله 1- باتری

 • دستگاه را بچرخانید به طوریکه کاور پایین دیده شود.
 • مکانیسم قفل مشکی را در موقعیت باز قرار دهید.
مرحله 2

مرحله 2

 • پس از باز شدن این مکانیسم، باتری را از محفظه خود خارج کنید.
مرحله 3- فن خنک کننده

مرحله 3- فن خنک کننده

 • پس از برداشتن باتری، کاور پایین با دست باز می شود.
مرحله 4

مرحله 4

 • با استفاده از ابزار iFixit، دو پیچ #0 فیلیپس 5 میلیمتری نشان داده شده در هر تصویر را بردارید.
 • با استفاده از موچین، کابل برق فن را از مادربرد بردارید. کابل در دومین تصویر قابل مشاهده است.
مرحله 5

مرحله 5

 • پس از برداشتن پیچ ها و قطع کردن سیم، فن را بردارید.

تعویض فن های اصلی HP zd8000

فن های اصلی HP zd8000

مرحله 1- باتری

مرحله 1- باتری

• چفت خروجی باتری را به سمت خود حرکت دهید.

مرحله 2

مرحله 2

• باتری با به بالا بکشید تا برداشته شود.

مرحله 3- رم

مرحله 3- رم

پیچ فیلیپس با علامت “رم” را شل کنید تا کاور بلند شود.

مرحله 4

مرحله 4

• کارت سبز رم را مشخص کرده و سپس کلیدهای فلزی نگهدارنده کارت را پیدا کنید.
• دو کلید را به بیرون فشار دهید تا کارت آزاد شود.

مرحله 5

مرحله 5

کارت را در زاویه روبه بالا از شیار دور کنید.

مرحله 6- کابل های کارت وای فای

مرحله 6- کابل های کارت وای فای

• 4 پیچ فیلیپس 8 میلیمتری را باز کنید که با آیکونی مشابه با میله های دیسک ها علامتگذاری شده اند.
• کاور را از سمت راست بلند کنید تا برداشته شود.

مرحله 7

مرحله 7

• با استفاده از موچین، کابل های مشکی و خاکستری متصل به کارت سبز وای فای را جدا کنید.

مرحله 8- درایو نوری/ CD

مرحله 8- درایو نوری/ CD

• پیچ فیلیپس 8 میلیمتری بین هارد دیسک و کارت وای فای را بردارید.

مرحله 9

مرحله 9

• لپ تاپ را در زاویه 90 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا اینکه درایو CD مقابل شما باشد.
• یک گیره کاغذ را باز کنید و انتهای آن را وارد حفره کوچک دکمه خروجی نموده که اینصورت سینی به سمت شما خارج می شود.

مرحله 10

مرحله 10

• سینی را از لپ تاپ به آرامی بکشید و مابقی درایو نوری دنبال کنید.

مرحله 11- کیبورد

مرحله 11- کیبورد

• دو پیچ فیلیپس 8 میلیمتری با علامت “K در پایین لپ تاپ را بردارید.

مرحله 12

مرحله 12

• لپ تاپ را وارونه نموده و نمایشگر را باز کنید.
• 4 چفت در بالای کیبورد را با اسپادگر فشار دهید تا آزاد شوند.

مرحله 13

مرحله 13

کیبورد را به دقت بلند کنید زیرا توسط یک کابل نواری به مادربرد متصل است.
• بالای کیبورد را به سمت خود بلند کنید. سپس، در حالیکه کیبورد را از یک زاویه گرفته اید، آن را به سمت نمایشگر بلند کنید.

مرحله 14

مرحله 14

• کیبورد را بچرخانید تا اینکه پایین آن دیده شود.
• با بلند کردن کیبورد، کلید نواری آبی در زیر کابل نواری مشکی مشاهده می شود.
• کلید را به سمت خود بکشید تا کیبورد از لپ تاپ آزاد شود.

مرحله 15- کاور سوئیچ

مرحله 15- کاور سوئیچ

• لپ تاپ را به پشت گذاشته و 180 درجه بچرخانید تا اینکه دریچه های آن مقابل شما باشند.
• 5 پیچ فیلیپس 8 میلیمتری را بردارید. سه پیچ در پایه مشکی و دو پیچ نزدیک لولاها هستند.

مرحله 16

مرحله 16

• لپ تاپ را وارونه کنید.
• لپ تاپ را کاملا باز نمایید.

مرحله 17

مرحله 17

• لپ تاپ را بچرخانید تا اینکه نمایشگر در سمت راست و کیبورد در سمت چپ شما قرار بگیرند.
کاور سوئیچ را به طور محکم بلند کنید اما به آن ضربه نزنید.
• کاور سوئیچ را از یک طرف به دقت بلند کنید در حالیکه اسپادگر را بین کاور سوئیچ و لپ تاپ قرار داده اید تا از هم جدا شوند.
• کاور سوئیچ باید توسط اسپادگر از لپ تاپ به آسانی جدا شود.

مرحله 18- نمایشگر

مرحله 18- نمایشگر

• درب لپ تاپ را ببندید و ان را بچرخانید تا اینکه دریچه ها روبروی شما باشند.
• دو پیچ فیلیپس 8 میلیمتری در زیر لولاها را باز کنید.

مرحله 19

مرحله 19

• لپ تاپ را 90 درجه و خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و نمایشگر را باز کنید.
• کلید مشکی دارای برچسب سرویس HP را بکشید تا نمایشگر از مادربرد قطع شود.

مرحله 20

مرحله 20

• با استفاده از موچین، کابل مشکی را از سوراخ متصل به محفظه وای فای بردارید.
• کابل های مشکی و خاکستری را به آرامی از کیس بکشید.
سطح زیر لپ تاپ را چک کنید تا مطمئن شوید که در زمان چرخاندن لپ تاپ، کابل ها به چیزی گیر نکرده باشند.

مرحله 21

مرحله 21

• با استفاده از موچین، کابل مشکی را از داخل حفره روکش به سمت نمایشگر بکشید.

مرحله 22

مرحله 22

• دو پیچ فیلیپس 8 میلیمتری که لولا را به نمایشگر لپ تاپ وصل کرده اند باز کنید.
• نمایشگر را روبه بالا بلند کنید تا از لپ تاپ جدا شود.

مرحله 23- کاور بالا

مرحله 23- کاور بالا

• لپ تاپ را روبه پایین قرار داده، و 11 پیچ فیلیپس 8 میلیمتری را بردارید.

مرحله 24

مرحله 24

• لپ تاپ را 180 درجه بچرخانید تا اینکه دریچه ها مقابل شما باشند.
• 4 پیچ فیلیپس 3 میلیمتری در زیر دریچه ها را باز کنید.

مرحله 25

مرحله 25

• لپ تاپ را 90 درجه و خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
• دو پیچ فیلیپس 3 میلیمتری را از پایه درایو نوری را باز کنید.

مرحله 26

مرحله 26

• لپ تاپ را بچرخانید تا اینکه پد لمسی در نزدیکترین موقعیت به شما باشد.
• کابل نواری در بالای پد لمسی را مشخص کنید.
• چفت مشکی در انتهای کابل نواری را پیدا کنید و آن را با اسپادگر باز کنید تا آزاد شود.

مرحله 27

مرحله 27

• کابل نواری در روی برد LED واقع در بالای لپ تاپ را پیدا کنید.
• دقت کنید که کابل نواری به دو سطح متصل است- در اینجا با یک سطح در سطح پایین سروکار دارید.
• چفت مشکی در انتهای کابل نواری را پیدا کنید و آن را با اسپادگر باز کنید تا آزاد شود.

مرحله 28

مرحله 28

• کانکتور سفید متصل به کابل مشکی و قرمز در سمت راست برد LED را مشخص کنید.
• با استفاده از موچین، کانکتور سفید را بکشید.

مرحله 29

مرحله 29

• 4 پیچ فیلیپس 8 میلیمتری را از کاور بالا باز کنید.

مرحله 30

مرحله 30

• کامپیوتر را 90 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و اسپادگر را در شکاف بالای کارت خوان وارد کنید.
• در حالیکه انتهای جلوی کاور بالا را بلند کنید، اسپادگر را بین آنها حرکت دهید.
• پس از دسترسی به پورت فایر وایر (firewire)، باز شدن پورت با صدایی همراه است.

مرحله 31

مرحله 31

• کاور بالا را از سمت چپ بلند نموده تا کاملا برداشته شود.

مرحله 32- ماژول USB

مرحله 32- ماژول USB

• لپ تاپ را 90 درجه و خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
• ماژول USB را مشخص کنید.
• کاور کابل زرد را بگیرید و به سمت راست بکشید تا آزاد شود.

مرحله 33

مرحله 33

• پیچ فیلیپس 6 میلیمتری متصل کننده ماژول USB به فن را باز کنید.

مرحله 34

مرحله 34

• ماژول را به سمت راست بکشید و آن را بلند نموده تا آزاد شود.

مرحله 35- مادربرد

مرحله 35- مادربرد

• 5 پیچ فیلیپس 4 میلیمتری که با آیکون پیچ فیلیپس سفید علامتگذاری شده است را باز کنید.

مرحله 36

مرحله 36

• دو فیلیپس 6 میلیمتری را از فن سینک حرارتی باز کنید و بردارید.

مرحله 37

مرحله 37

• با استفاده از موچین، کابل برد درایو دیجیتالی را بردارید، این کابل در سمت راست با سیم های مشکی، قرمز، سبز و سفید قرار گرفته است.
• با استفاده از موچین، کانکتور سفید را به سمت خود بکشید تا کابل اسپیکر راست برداشته شود، این کابل در سمت چپ با سیم های قرمز و مشکی قرار گرفته است-.

مرحله 38

مرحله 38

• با استفاده از موچین، کانکتور سفید را به سمت خود بکشید تا کابل اسپیکر چپ برداشته شود.

مرحله 39

مرحله 39

• کلید سفید را به سمت خود بکشید تا کابل برد LED برداشته شود.

مرحله 40

مرحله 40

• کابل صدا را بردارید- این کابل دارای کاور زرد در پایین و سمت راست مادربرد قرار دارد- کاور زرد را به سمت خود بکشید.

مرحله 41

مرحله 41

• لپ تاپ را 180 درجه بچرخایند و ماژول بلوتوث در پایین و سمت چپ مادربرد را مشخص کنید.
• با استفاده از موچین، کانکتور سفید ماژول بلوتوث را بکشید تا برداشته شود.

مرحله 42

مرحله 42

• با استفاده از موچین، ماژول بلوتوث را به بالا بکشید تا برداشت شود.

مرحله 43

مرحله 43

• کانکتور سفید را بکشید تا کابل فن برداشته شود.

مرحله 44

مرحله 44

• با استفاده از انبردست، دو مهره را از دو طرف کانکتور آبی VGA باز کنید و بردارید.

مرحله 45

مرحله 45

• لپ تاپ را روبه پایین قرار دهید به طوریکه محفظه باتری مقابل شما باشد.
• با استفاده از موچین، کابل مشکی و قرمز را از محفظه رم با کشیدن کانکتور سفید بردارید.

مرحله 46

مرحله 46

• لپ تاپ را روبه بالا چرخانده به طوریکه درایو علامتگذاری با عنوان “درایو دیجیتالی hp usb” مقابل شما قرار گرفته باشد.
• کارت اسپیس سیور در بالای لیبل ” درایو دیجیتالی hp usb” را فشار دهید تا اینکه خارج شود و آن را بردارید.

مرحله 47

مرحله 47

• کارت PC در زیر کارت خوان SD را مشخص کنید.
• دکمه¬ی سمت چپ آن را فشار دهید تا اینکه خود دکمه خارج شود، سپس آن را مجددا بزنید تا کارت PC خارج شود.

مرحله 48

مرحله 48

• پس از خروج کارت PC، آن را بیرون بکشید.

مرحله 49

مرحله 49

• کامپیوتر را 90 درجه در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و تمام کابل ها را از مادربرد جدا کنید.
دکمه خاکستری در سمت چپ کارت PC را تا جای ممکن فشار دهید.

مرحله 50

مرحله 50

• روکش راست را بکشید تا اینکه پورت های روی مادربرد از آن آزاد شوند.

مرحله 51

مرحله 51

• مادربرد را بلند کنید تا اینکه از روکش پایینی آزاد شده و سپس آن را از لپ تاپ جدا کنید.

مرحله 52- فن های اصلی

مرحله 52- فن های اصلی

• دو پیچ فیلیپس 8 میلیمتری در دو طرف فن میانی را باز کنید و آنها را بردارید.
• 4 پیچ فیلیپس 8 میلیمتری را از فن راست باز کنید و آنها را بردارید.

مرحله 53

مرحله 53

• هر دو فن را بلند کنید و آنها را از کیس لپ تاپ بردارید.

تعویض قطعه فن HP 17-3070NR

قطعه فن HP 17-3070NR

مرحله 1- کاور پشت

مرحله 1- کاور پشت

قبل از شروع کامپیوتر، مطمئن شوید که کامپیوتر کاملا خاموش است.

 • چفت آزاد سازی را از نزدیکترین بله پایین بکشید.
 • کاور پشت را از کامپیوتر به بیرون حرکت دهید.
مرحله 2

مرحله 2

 • 6 پیچ فیلیپس 3.7 میایمتری را بردارید.
 • کاور پشت را حرکت دهید تا اینکه صدا دهد، سپس آن را به صورت مستقیم بلند کنید.
مرحله 3- هارد دیسک

مرحله 3- هارد دیسک

 • 4 پیچ فیلیپس 3.7 میلیمتری را بردارید که هارد دریسک را به کامپیوتر وصل کرده است.
 • هارد دیسک را از حفره خود بلند و سپس جدا کنید.
 • کابل هارد دیسک را قطع نموده که آن را به قطعه اصلی متصل کرده است.
مرحله 4- ساب ووفر (نوعی بلندگو)

مرحله 4- ساب ووفر (نوعی بلندگو)

 • 3 پیچ فیلیپس 6.5 میلیمتری که ساب ووفر را به کامپیوتر وصل کرده است باز کنید.
 • کابل قرمز و مشکی ساب پووفر را از برد سیستم به بالا بکشید تا قطع شود.
 • ساب ووفر را از قطعه اصلی به بالا بکشید تا جدا شود.
مرحله 5- باتری

مرحله 5- باتری

 • کابل چند رنگ باتری را به آرامی به بالا بکشید تا از قطعه اصلی قطع شود.
مرحله 6

مرحله 6

 • دو پیچ تروکس 3.8 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس M8 بردارید.
 • باتری را از کامپیوتر به بیرون بکشید تا برداشته شود.

استفاده از کابل باتری برای بلند کردن باتری بسیار آسانتر از سایر ابزارهاست.

مرحله 7- درایو نوری

مرحله 7- درایو نوری

 • 4 پیچ فیلیپس 3.7 میلیمتری را بردارید که درایو نواری را به کامپیوتر وصل کرده است.
 • درایو نوری را به آرامی از کامپیوتر بلند کنید تا به کابل اتصال فشاری وارد نشود.

درایو نوری را کاملا بلند نکنید زیرا یک کابل آن را به مادربرد وصل کرده است.

مرحله 8

مرحله 8

 • گیره سفید را با پیچ گوشتی سر صاف بلند کنید تا کابل اتصال قطع شود و کلید آبی را به سمت کانکتور بکشید.
مرحله 9- کاور بالا

مرحله 9- کاور بالا

 • اولین کانکتور را با بلند کردن گیره سفید با پیچ گوشتی سر صاف بردارید و کانکتور را به سمت راست خود بکشید.
مرحله 10

مرحله 10

 • دومین کانکتور را به آرامی به بالا بکشید تا برداشته شود.
مرحله 11

مرحله 11

 • 17 پیچ فیلیپس 6.6 میلیمتری را بردارید.
 • 3 پیچ فیلیپس 3.6 میلیمتری را بردارید.
 • 1 پیچ فیلیپس 3.2 میلیمتری را بردارید.

3 پیچ فیلیپس 3.2 میلیمتری در زیر نوار مشکی هارد دیسک قرار دارد.

مطمئن شوید که پیچ ها به طور مرتب در جای خود قرار گرفته باشند.

مرحله 12

مرحله 12

 • لپ تاپ را وارونه کنید.
 • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، کاور بالا را به دقت بلند کنید.

ابتدا از لبه های فریم شروع کنید.

کاور بالا را کاملا بلند نکنید زیرا کابل هایی وجود دارند که قبل از برداشتن نباید قطع شوند.

مرحله 13

مرحله 13

 • کانکتور سفید نشان داده شده در تصویر را به آرامی به سمت بکشید تا از برد سیستم قطع شود.
مرحله 14

مرحله 14

 • کانکتور مشکی را به آرامی به سمت خود بکشید تا کاور بالا از قطعه اصلی قطع شود.
 • زمانی که هر دو کانکتور قطع شدند، کاور بالا را از قطعه اصلی بلند کنید.
مرحله 15- قطعه مادربرد

مرحله 15- قطعه مادربرد

 • دو پیچ فیلیپس 4.5 میلیمتری را از برد سیستم بردارید.
مرحله 16

مرحله 16

 • گیره سفید را با پیچ گوشتی سر صاف بلند کنید تا سه کابل قطع شده و سپس کلید آبی را بکشید.
مرحله 17

مرحله 17

 • کلیدهای آبی یا مشکی متصل شده به سه کابل را روبه بالا بکشید تا این سه کابل قطع شوند.
مرحله 18

مرحله 18

 

 • با استفاده از پیچ گوشتی سر صاف، کانکتور مشکی را به سمت خود بلند کنید تا کابل قطع شود.
مرحله 19

مرحله 19

 • کانکتور برق را از گیره جدا کنید.
مرحله 20

مرحله 20

 • مادربرد را از قطعه اصلی به دقت بلند کنید.
مرحله 21- قطعه فن

مرحله 21- قطعه فن

 • برد سیستم را بچرخانید.
 • اولین کابل قطعه فن را به دقت به بالا بکشید تا قطع شود.
مرحله 22

مرحله 22

 • دومین کابل قطعه فن را به دقت به بالا بکشید تا قطع شود.
مرحله 23

مرحله 23

 • سه پیچ فیلیپس 4.5 میلیمتری در قطعه فن را بردارید.
 • 7 پیچ فیلیپس که به صورت عدد مشخص شده اند (7-1) شل کنید. اعداد در کنار هر پیچ بر روی محفظه چاپ شده اند.

پیچ ها کاملا از قطعه بیرون نمی آیند. فقط باید آنها را شل نمود.

 • قطعه فن را از برد سیستم بلند کنید تا برداشته شود.

برای مونتاژ مجدد، ابتدا باید چسب حرارتی قدیمی واقع در بخشهای رنگ زرد را تمیز کنید و سپس قطعات را در قطعه فن انطباق دهید. قبل از گذاشتن قطعه فن، باید چسب حرارتی را مجددا استفاده کنید. چسب به اندازه یک دانه برنج برای هر صفحه نیاز است.

 

 

 

تعویض فن خنک کننده لپ تاپ دل E6410

فن خنک کننده لپ تاپ دل E6410

مرحله 1- فن خنک کننده

مرحله 1- فن خنک کننده

 • لپ تاپ را وارونه کنید.
 • باتری را خارج نمایید.
مرحله 2

مرحله 2

 • پیچ های 5 میلیمتری را بردارید.
 • پیچ وسط 5 میلیمتری را شل کنید.
مرحله 3

مرحله 3

 • کاور پشت را به سمت پایین حرکت داده تا برداشته شود.
مرحله 4

مرحله 4

 • پیچ های 2 میلیمتری را باز کنید.
 • روکش فن را برداردی.

به روکش زیاد نکشید زیرا سیم های متصل به موتور شکسته می شوند.

مرحله 5

مرحله 5

 • پیچ 1 میلیمتری بر روی روکش فن را باز کنید.
مرحله 6

مرحله 6

 • فن را از موتور بکشید تا برداشته شود.