نوشته‌ها

تعویض قطعه فن HP 17-3070NR

قطعه فن HP 17-3070NR

مرحله 1- کاور پشت

مرحله 1- کاور پشت

قبل از شروع کامپیوتر، مطمئن شوید که کامپیوتر کاملا خاموش است.

 • چفت آزاد سازی را از نزدیکترین بله پایین بکشید.
 • کاور پشت را از کامپیوتر به بیرون حرکت دهید.
مرحله 2

مرحله 2

 • 6 پیچ فیلیپس 3.7 میایمتری را بردارید.
 • کاور پشت را حرکت دهید تا اینکه صدا دهد، سپس آن را به صورت مستقیم بلند کنید.
مرحله 3- هارد دیسک

مرحله 3- هارد دیسک

 • 4 پیچ فیلیپس 3.7 میلیمتری را بردارید که هارد دریسک را به کامپیوتر وصل کرده است.
 • هارد دیسک را از حفره خود بلند و سپس جدا کنید.
 • کابل هارد دیسک را قطع نموده که آن را به قطعه اصلی متصل کرده است.
مرحله 4- ساب ووفر (نوعی بلندگو)

مرحله 4- ساب ووفر (نوعی بلندگو)

 • 3 پیچ فیلیپس 6.5 میلیمتری که ساب ووفر را به کامپیوتر وصل کرده است باز کنید.
 • کابل قرمز و مشکی ساب پووفر را از برد سیستم به بالا بکشید تا قطع شود.
 • ساب ووفر را از قطعه اصلی به بالا بکشید تا جدا شود.
مرحله 5- باتری

مرحله 5- باتری

 • کابل چند رنگ باتری را به آرامی به بالا بکشید تا از قطعه اصلی قطع شود.
مرحله 6

مرحله 6

 • دو پیچ تروکس 3.8 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی تروکس M8 بردارید.
 • باتری را از کامپیوتر به بیرون بکشید تا برداشته شود.

استفاده از کابل باتری برای بلند کردن باتری بسیار آسانتر از سایر ابزارهاست.

مرحله 7- درایو نوری

مرحله 7- درایو نوری

 • 4 پیچ فیلیپس 3.7 میلیمتری را بردارید که درایو نواری را به کامپیوتر وصل کرده است.
 • درایو نوری را به آرامی از کامپیوتر بلند کنید تا به کابل اتصال فشاری وارد نشود.

درایو نوری را کاملا بلند نکنید زیرا یک کابل آن را به مادربرد وصل کرده است.

مرحله 8

مرحله 8

 • گیره سفید را با پیچ گوشتی سر صاف بلند کنید تا کابل اتصال قطع شود و کلید آبی را به سمت کانکتور بکشید.
مرحله 9- کاور بالا

مرحله 9- کاور بالا

 • اولین کانکتور را با بلند کردن گیره سفید با پیچ گوشتی سر صاف بردارید و کانکتور را به سمت راست خود بکشید.
مرحله 10

مرحله 10

 • دومین کانکتور را به آرامی به بالا بکشید تا برداشته شود.
مرحله 11

مرحله 11

 • 17 پیچ فیلیپس 6.6 میلیمتری را بردارید.
 • 3 پیچ فیلیپس 3.6 میلیمتری را بردارید.
 • 1 پیچ فیلیپس 3.2 میلیمتری را بردارید.

3 پیچ فیلیپس 3.2 میلیمتری در زیر نوار مشکی هارد دیسک قرار دارد.

مطمئن شوید که پیچ ها به طور مرتب در جای خود قرار گرفته باشند.

مرحله 12

مرحله 12

 • لپ تاپ را وارونه کنید.
 • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، کاور بالا را به دقت بلند کنید.

ابتدا از لبه های فریم شروع کنید.

کاور بالا را کاملا بلند نکنید زیرا کابل هایی وجود دارند که قبل از برداشتن نباید قطع شوند.

مرحله 13

مرحله 13

 • کانکتور سفید نشان داده شده در تصویر را به آرامی به سمت بکشید تا از برد سیستم قطع شود.
مرحله 14

مرحله 14

 • کانکتور مشکی را به آرامی به سمت خود بکشید تا کاور بالا از قطعه اصلی قطع شود.
 • زمانی که هر دو کانکتور قطع شدند، کاور بالا را از قطعه اصلی بلند کنید.
مرحله 15- قطعه مادربرد

مرحله 15- قطعه مادربرد

 • دو پیچ فیلیپس 4.5 میلیمتری را از برد سیستم بردارید.
مرحله 16

مرحله 16

 • گیره سفید را با پیچ گوشتی سر صاف بلند کنید تا سه کابل قطع شده و سپس کلید آبی را بکشید.
مرحله 17

مرحله 17

 • کلیدهای آبی یا مشکی متصل شده به سه کابل را روبه بالا بکشید تا این سه کابل قطع شوند.
مرحله 18

مرحله 18

 

 • با استفاده از پیچ گوشتی سر صاف، کانکتور مشکی را به سمت خود بلند کنید تا کابل قطع شود.
مرحله 19

مرحله 19

 • کانکتور برق را از گیره جدا کنید.
مرحله 20

مرحله 20

 • مادربرد را از قطعه اصلی به دقت بلند کنید.
مرحله 21- قطعه فن

مرحله 21- قطعه فن

 • برد سیستم را بچرخانید.
 • اولین کابل قطعه فن را به دقت به بالا بکشید تا قطع شود.
مرحله 22

مرحله 22

 • دومین کابل قطعه فن را به دقت به بالا بکشید تا قطع شود.
مرحله 23

مرحله 23

 • سه پیچ فیلیپس 4.5 میلیمتری در قطعه فن را بردارید.
 • 7 پیچ فیلیپس که به صورت عدد مشخص شده اند (7-1) شل کنید. اعداد در کنار هر پیچ بر روی محفظه چاپ شده اند.

پیچ ها کاملا از قطعه بیرون نمی آیند. فقط باید آنها را شل نمود.

 • قطعه فن را از برد سیستم بلند کنید تا برداشته شود.

برای مونتاژ مجدد، ابتدا باید چسب حرارتی قدیمی واقع در بخشهای رنگ زرد را تمیز کنید و سپس قطعات را در قطعه فن انطباق دهید. قبل از گذاشتن قطعه فن، باید چسب حرارتی را مجددا استفاده کنید. چسب به اندازه یک دانه برنج برای هر صفحه نیاز است.