نوشته‌ها

تعویض فن های اصلی HP zd8000

فن های اصلی HP zd8000

مرحله 1- باتری

مرحله 1- باتری

• چفت خروجی باتری را به سمت خود حرکت دهید.

مرحله 2

مرحله 2

• باتری با به بالا بکشید تا برداشته شود.

مرحله 3- رم

مرحله 3- رم

پیچ فیلیپس با علامت “رم” را شل کنید تا کاور بلند شود.

مرحله 4

مرحله 4

• کارت سبز رم را مشخص کرده و سپس کلیدهای فلزی نگهدارنده کارت را پیدا کنید.
• دو کلید را به بیرون فشار دهید تا کارت آزاد شود.

مرحله 5

مرحله 5

کارت را در زاویه روبه بالا از شیار دور کنید.

مرحله 6- کابل های کارت وای فای

مرحله 6- کابل های کارت وای فای

• 4 پیچ فیلیپس 8 میلیمتری را باز کنید که با آیکونی مشابه با میله های دیسک ها علامتگذاری شده اند.
• کاور را از سمت راست بلند کنید تا برداشته شود.

مرحله 7

مرحله 7

• با استفاده از موچین، کابل های مشکی و خاکستری متصل به کارت سبز وای فای را جدا کنید.

مرحله 8- درایو نوری/ CD

مرحله 8- درایو نوری/ CD

• پیچ فیلیپس 8 میلیمتری بین هارد دیسک و کارت وای فای را بردارید.

مرحله 9

مرحله 9

• لپ تاپ را در زاویه 90 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا اینکه درایو CD مقابل شما باشد.
• یک گیره کاغذ را باز کنید و انتهای آن را وارد حفره کوچک دکمه خروجی نموده که اینصورت سینی به سمت شما خارج می شود.

مرحله 10

مرحله 10

• سینی را از لپ تاپ به آرامی بکشید و مابقی درایو نوری دنبال کنید.

مرحله 11- کیبورد

مرحله 11- کیبورد

• دو پیچ فیلیپس 8 میلیمتری با علامت “K در پایین لپ تاپ را بردارید.

مرحله 12

مرحله 12

• لپ تاپ را وارونه نموده و نمایشگر را باز کنید.
• 4 چفت در بالای کیبورد را با اسپادگر فشار دهید تا آزاد شوند.

مرحله 13

مرحله 13

کیبورد را به دقت بلند کنید زیرا توسط یک کابل نواری به مادربرد متصل است.
• بالای کیبورد را به سمت خود بلند کنید. سپس، در حالیکه کیبورد را از یک زاویه گرفته اید، آن را به سمت نمایشگر بلند کنید.

مرحله 14

مرحله 14

• کیبورد را بچرخانید تا اینکه پایین آن دیده شود.
• با بلند کردن کیبورد، کلید نواری آبی در زیر کابل نواری مشکی مشاهده می شود.
• کلید را به سمت خود بکشید تا کیبورد از لپ تاپ آزاد شود.

مرحله 15- کاور سوئیچ

مرحله 15- کاور سوئیچ

• لپ تاپ را به پشت گذاشته و 180 درجه بچرخانید تا اینکه دریچه های آن مقابل شما باشند.
• 5 پیچ فیلیپس 8 میلیمتری را بردارید. سه پیچ در پایه مشکی و دو پیچ نزدیک لولاها هستند.

مرحله 16

مرحله 16

• لپ تاپ را وارونه کنید.
• لپ تاپ را کاملا باز نمایید.

مرحله 17

مرحله 17

• لپ تاپ را بچرخانید تا اینکه نمایشگر در سمت راست و کیبورد در سمت چپ شما قرار بگیرند.
کاور سوئیچ را به طور محکم بلند کنید اما به آن ضربه نزنید.
• کاور سوئیچ را از یک طرف به دقت بلند کنید در حالیکه اسپادگر را بین کاور سوئیچ و لپ تاپ قرار داده اید تا از هم جدا شوند.
• کاور سوئیچ باید توسط اسپادگر از لپ تاپ به آسانی جدا شود.

مرحله 18- نمایشگر

مرحله 18- نمایشگر

• درب لپ تاپ را ببندید و ان را بچرخانید تا اینکه دریچه ها روبروی شما باشند.
• دو پیچ فیلیپس 8 میلیمتری در زیر لولاها را باز کنید.

مرحله 19

مرحله 19

• لپ تاپ را 90 درجه و خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و نمایشگر را باز کنید.
• کلید مشکی دارای برچسب سرویس HP را بکشید تا نمایشگر از مادربرد قطع شود.

مرحله 20

مرحله 20

• با استفاده از موچین، کابل مشکی را از سوراخ متصل به محفظه وای فای بردارید.
• کابل های مشکی و خاکستری را به آرامی از کیس بکشید.
سطح زیر لپ تاپ را چک کنید تا مطمئن شوید که در زمان چرخاندن لپ تاپ، کابل ها به چیزی گیر نکرده باشند.

مرحله 21

مرحله 21

• با استفاده از موچین، کابل مشکی را از داخل حفره روکش به سمت نمایشگر بکشید.

مرحله 22

مرحله 22

• دو پیچ فیلیپس 8 میلیمتری که لولا را به نمایشگر لپ تاپ وصل کرده اند باز کنید.
• نمایشگر را روبه بالا بلند کنید تا از لپ تاپ جدا شود.

مرحله 23- کاور بالا

مرحله 23- کاور بالا

• لپ تاپ را روبه پایین قرار داده، و 11 پیچ فیلیپس 8 میلیمتری را بردارید.

مرحله 24

مرحله 24

• لپ تاپ را 180 درجه بچرخانید تا اینکه دریچه ها مقابل شما باشند.
• 4 پیچ فیلیپس 3 میلیمتری در زیر دریچه ها را باز کنید.

مرحله 25

مرحله 25

• لپ تاپ را 90 درجه و خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
• دو پیچ فیلیپس 3 میلیمتری را از پایه درایو نوری را باز کنید.

مرحله 26

مرحله 26

• لپ تاپ را بچرخانید تا اینکه پد لمسی در نزدیکترین موقعیت به شما باشد.
• کابل نواری در بالای پد لمسی را مشخص کنید.
• چفت مشکی در انتهای کابل نواری را پیدا کنید و آن را با اسپادگر باز کنید تا آزاد شود.

مرحله 27

مرحله 27

• کابل نواری در روی برد LED واقع در بالای لپ تاپ را پیدا کنید.
• دقت کنید که کابل نواری به دو سطح متصل است- در اینجا با یک سطح در سطح پایین سروکار دارید.
• چفت مشکی در انتهای کابل نواری را پیدا کنید و آن را با اسپادگر باز کنید تا آزاد شود.

مرحله 28

مرحله 28

• کانکتور سفید متصل به کابل مشکی و قرمز در سمت راست برد LED را مشخص کنید.
• با استفاده از موچین، کانکتور سفید را بکشید.

مرحله 29

مرحله 29

• 4 پیچ فیلیپس 8 میلیمتری را از کاور بالا باز کنید.

مرحله 30

مرحله 30

• کامپیوتر را 90 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و اسپادگر را در شکاف بالای کارت خوان وارد کنید.
• در حالیکه انتهای جلوی کاور بالا را بلند کنید، اسپادگر را بین آنها حرکت دهید.
• پس از دسترسی به پورت فایر وایر (firewire)، باز شدن پورت با صدایی همراه است.

مرحله 31

مرحله 31

• کاور بالا را از سمت چپ بلند نموده تا کاملا برداشته شود.

مرحله 32- ماژول USB

مرحله 32- ماژول USB

• لپ تاپ را 90 درجه و خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
• ماژول USB را مشخص کنید.
• کاور کابل زرد را بگیرید و به سمت راست بکشید تا آزاد شود.

مرحله 33

مرحله 33

• پیچ فیلیپس 6 میلیمتری متصل کننده ماژول USB به فن را باز کنید.

مرحله 34

مرحله 34

• ماژول را به سمت راست بکشید و آن را بلند نموده تا آزاد شود.

مرحله 35- مادربرد

مرحله 35- مادربرد

• 5 پیچ فیلیپس 4 میلیمتری که با آیکون پیچ فیلیپس سفید علامتگذاری شده است را باز کنید.

مرحله 36

مرحله 36

• دو فیلیپس 6 میلیمتری را از فن سینک حرارتی باز کنید و بردارید.

مرحله 37

مرحله 37

• با استفاده از موچین، کابل برد درایو دیجیتالی را بردارید، این کابل در سمت راست با سیم های مشکی، قرمز، سبز و سفید قرار گرفته است.
• با استفاده از موچین، کانکتور سفید را به سمت خود بکشید تا کابل اسپیکر راست برداشته شود، این کابل در سمت چپ با سیم های قرمز و مشکی قرار گرفته است-.

مرحله 38

مرحله 38

• با استفاده از موچین، کانکتور سفید را به سمت خود بکشید تا کابل اسپیکر چپ برداشته شود.

مرحله 39

مرحله 39

• کلید سفید را به سمت خود بکشید تا کابل برد LED برداشته شود.

مرحله 40

مرحله 40

• کابل صدا را بردارید- این کابل دارای کاور زرد در پایین و سمت راست مادربرد قرار دارد- کاور زرد را به سمت خود بکشید.

مرحله 41

مرحله 41

• لپ تاپ را 180 درجه بچرخایند و ماژول بلوتوث در پایین و سمت چپ مادربرد را مشخص کنید.
• با استفاده از موچین، کانکتور سفید ماژول بلوتوث را بکشید تا برداشته شود.

مرحله 42

مرحله 42

• با استفاده از موچین، ماژول بلوتوث را به بالا بکشید تا برداشت شود.

مرحله 43

مرحله 43

• کانکتور سفید را بکشید تا کابل فن برداشته شود.

مرحله 44

مرحله 44

• با استفاده از انبردست، دو مهره را از دو طرف کانکتور آبی VGA باز کنید و بردارید.

مرحله 45

مرحله 45

• لپ تاپ را روبه پایین قرار دهید به طوریکه محفظه باتری مقابل شما باشد.
• با استفاده از موچین، کابل مشکی و قرمز را از محفظه رم با کشیدن کانکتور سفید بردارید.

مرحله 46

مرحله 46

• لپ تاپ را روبه بالا چرخانده به طوریکه درایو علامتگذاری با عنوان “درایو دیجیتالی hp usb” مقابل شما قرار گرفته باشد.
• کارت اسپیس سیور در بالای لیبل ” درایو دیجیتالی hp usb” را فشار دهید تا اینکه خارج شود و آن را بردارید.

مرحله 47

مرحله 47

• کارت PC در زیر کارت خوان SD را مشخص کنید.
• دکمه¬ی سمت چپ آن را فشار دهید تا اینکه خود دکمه خارج شود، سپس آن را مجددا بزنید تا کارت PC خارج شود.

مرحله 48

مرحله 48

• پس از خروج کارت PC، آن را بیرون بکشید.

مرحله 49

مرحله 49

• کامپیوتر را 90 درجه در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و تمام کابل ها را از مادربرد جدا کنید.
دکمه خاکستری در سمت چپ کارت PC را تا جای ممکن فشار دهید.

مرحله 50

مرحله 50

• روکش راست را بکشید تا اینکه پورت های روی مادربرد از آن آزاد شوند.

مرحله 51

مرحله 51

• مادربرد را بلند کنید تا اینکه از روکش پایینی آزاد شده و سپس آن را از لپ تاپ جدا کنید.

مرحله 52- فن های اصلی

مرحله 52- فن های اصلی

• دو پیچ فیلیپس 8 میلیمتری در دو طرف فن میانی را باز کنید و آنها را بردارید.
• 4 پیچ فیلیپس 8 میلیمتری را از فن راست باز کنید و آنها را بردارید.

مرحله 53

مرحله 53

• هر دو فن را بلند کنید و آنها را از کیس لپ تاپ بردارید.

تعویض هارد دیسک لپ تاپ دل D430

هارد دیسک لپ تاپ دل D430

مرحله 1- باتری

مرحله 1- باتری

 • لپ تاپ را بچرخانید تا اینکه پایین دستگاه روبه بالا باشد.
مرحله 2

مرحله 2

 • انگشتان خود را در چفت های مشکی مشخص شده در تصویر قرار دهید.
مرحله 3

مرحله 3

 • آنها را حرکت دهید تا اینکه صدایی شنیده شود.
مرحله 4

مرحله 4

 • هر دو دست را در لبه باتری قرار دهید و به بالا بکشید.
مرحله 5- هارد دیسک

مرحله 5- هارد دیسک

 • پیچ های نگهدارنده هارد دیسک را با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس PH00 بردارید.
مرحله 6

مرحله 6

 • صفحه نقره ای را به سمت پشت لپ تاپ بکشید تا برداشته شود.
 • صفحه را بردارید.
مرحله 7

مرحله 7

 • هارد دیسک را وارونه کنید.
 • سوئیچی که سیم نواری را قفل کرده است بکشید.
 • نوار را بکشید تا برداشته شود.
مرحله 8

مرحله 8

 • هارد دیسک را بردارید.

تعویض رم و هارد دیسک لپ تاپ دل

 رم و هارد دیسک لپ تاپ دل

مرحله 1- رم و هارد دیسک

مرحله 1- رم و هارد دیسک

 • باتری را از لپ تاپ بردارید.
 • پیچ پنل دسترسی رم را بردارید.
مرحله 2

مرحله 2

 • پنل دسترسی رم را بردارید. گیره های نگهدارنده رم در هر طرف ماژول را باز کنید.
مرحله 3

مرحله 3

 • محل پیچ ها را به خاطر بسپارید زیرا دارای اندازه های مختلفی هستند.

 

مرحله 4

 • ماژول رم را بردارید. رم را داخل شیار رم کنید. پنل دسترسی رم را در ماژول رم نصب شده قرار دهید.
مرحله 5

مرحله 5

 • پیچ پنل دسترسی HDD را بردارید.
 • HDD را از لپ تاپ بردارید.
 • پنل دسترسی HDD را بر روی HDD قرار دهید.
 • HDD را در لپ تاپ نصب کنید. پیچ پنل دسترسی HDD را از لایه غیرایستا بردارید.
مرحله 6

مرحله 6

 • از دانش خود کمک بگیرید.

تعویض رم (حافظه اصلی) لپ تاپ دل D600

تعویض رم (حافظه اصلی) لپ تاپ دل

مرحله 1- باتری

مرحله 1- باتری

 • باتری را پیدا کنید.
مرحله 2

مرحله 2

 • کلید را بکشید تا باتری را آزاد شود.
مرحله 3

مرحله 3

 • باتری را خارج کنید.
مرحله 4

مرحله 4

 • پنل زیر استیکر اصلی محصول مایکروسافت را پیدا کنید، پنل با علامت M مشخص شده است.
 • پیچ بالای M را باز کنید.
مرحله 5

مرحله 5

 • پنل را بکشید تا رم مشخص شود.
 • رم با دو کلید نگهداشته شده است، هر کلید را به یک طرف بکشید و رم را بلند کنید.
مرحله 6

مرحله 6

 • پس از بلند شدن رم، آن را به آهستگی از شیار خارج کنید.
مرحله 7

مرحله 7

 • برای افزودن یا تعویض رم، مموری را به صورت یک زاویه در شیار قرار دهید.
 • مطمئن شوید که به درستی منطبق شده باشد.
 • اگر منطبق نبود، آن را در زاویه دیگری تطبیق دهید.
 • سپس وسط قطعه را به پایین فشار دهید تا اینکه در محل خود قرار بگیرد.
مرحله 8

مرحله 8

 • رم باید با کلیدها محکم شود که در آنجا دو نیم دایره بر روی رم قرار دارند.
 • اگر رم محکم نبود، آن را به آرامی فشار دهید.

تعویض کارت شبکه لپ تاپ دل E6410

کارت شبکه لپ تاپ دل E6410

مرحله 1- کارت شبکه

مرحله 1- کارت شبکه

 • سیم برق کامپیوتر را بردارید و دستگاه را به صورت وارونه قرار دهید.
 • باتری را بردارید.
مرحله 2

مرحله 2

 • 5 پیچ 5 میلیمتری را بردارید.
 • پیچ وسط 5 میلیمتری را شل کنید.
مرحله 3

مرحله 3

 • کاور پشت را به سمت پایین حرکت دهید تا برداشته شود.
مرحله 4

مرحله 4

 • کابل های مشکی و سفید آنتن را قطع کنید.
 • پیچ 3 میلیمتری را بردارید.
مرحله 5

مرحله 5

 • کارت شبکه را بردارید.

تعویض فن خنک کننده لپ تاپ دل E6410

فن خنک کننده لپ تاپ دل E6410

مرحله 1- فن خنک کننده

مرحله 1- فن خنک کننده

 • لپ تاپ را وارونه کنید.
 • باتری را خارج نمایید.
مرحله 2

مرحله 2

 • پیچ های 5 میلیمتری را بردارید.
 • پیچ وسط 5 میلیمتری را شل کنید.
مرحله 3

مرحله 3

 • کاور پشت را به سمت پایین حرکت داده تا برداشته شود.
مرحله 4

مرحله 4

 • پیچ های 2 میلیمتری را باز کنید.
 • روکش فن را برداردی.

به روکش زیاد نکشید زیرا سیم های متصل به موتور شکسته می شوند.

مرحله 5

مرحله 5

 • پیچ 1 میلیمتری بر روی روکش فن را باز کنید.
مرحله 6

مرحله 6

 • فن را از موتور بکشید تا برداشته شود.