نوشته‌ها

تعویض گلس اسکنر HP F4480

تعویض گلس اسکنر

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

 • پنل دسترسی جلو را با وارد کردن انگشت خود در شیار جلو به آرامی بکشید و باز کنید.
مرحله 2- برداشتن دریچه بالا

مرحله 2- برداشتن دریچه بالا

 • دریچه محافظ را که گلس را پوشش می دهد باز کنید. به آرامی پایه پنل را فشار دهید تا دریچه از مابقی پرینتر جدا شود.
مرحله 3

مرحله 3

 • 4 پیچ تروکس T10 9 میلیمتری در قسمت بالا را بردارید.
مرحله 4

مرحله 4

 • پنل بالا را به دقت از پرینتر بلند کنید.
 • مراقب باشید که به دو کابلی که دریچه بالا را به مادربرد متصل کرده است آسیبی نرسد و یا پاره نشود.
مرحله 5

مرحله 5

 • این دو کابل را به پورت های اتصال خود بر روی مادربرد نزدیک کنید و به آرامی آنها را قطع کنید.
مرحله 6- برداشتن پنل پشت دریچه

مرحله 6- برداشتن پنل پشت دریچه

 • پیچ تروکس T10 9 میلیمتری را از پشت دریچه پرینتر بردارید.
مرحله 7

مرحله 7

 • دکمه پلاستیکی که پنل پشت را نگهداشته است به بیرون فشار دهید.
مرحله 8

مرحله 8

 • پنل پشت را به سمت خود بکشید و آن را از مابقی کاور پرینتر بلند کنید.

برخی از کابل های نواری ممکن است هنوز به پنل پشتی متصل باشند. دقت کنید که به آنها آسیب نرسند و باید به آرامی بیرون کشیده شوند.

مرحله 9- گلس اسکنر

مرحله 9- گلس اسکنر

 • پیچ تروکس T10 9 میلیمتری را از دکمه نگهدارنده سفید بردارید.
مرحله 10

مرحله 10

 • دکمه نگهدارنده سفید را بردارید.
مرحله 11

مرحله 11

 • برای برداشتن گلس اسکنر، آن را به آرامی به سمت خود فشار دهید.
 • پنل گلس را حرکت دهید تا اینکه کاملا از پرینتر جدا شود.

به هنگام برداشتن گلس مراقبت لبه های تیز آن باشید.

 

تعویض پنل کنترل تعمیری HP 3000 j310a

پنل کنترل تعمیری

مرحله 1- قطع پرینتر

مرحله 1- قطع پرینتر

 • ابتدا پرینتر را از تمام منابع برق و کامپیوترها قطع کنید. سیم ها را جدا کرده و اجازه دهید تا پرینتر به مدت 5 دقیقه خنک شود.
مرحله 2- برداشتن کاور پایین

مرحله 2- برداشتن کاور پایین

 • پرینتر را به سمت بالا چرخانده و کاور سمت چپ را شناسایی کنید. که به شکل مستطیل و به دو پیچ متصل شده است. این پیچ ها را باز و کاور را بردارید.
مرحله 3- آزاد کردن سینی خروجی کاغذ

مرحله 3- آزاد کردن سینی خروجی کاغذ

 • برای آزاد کردن سینی از پرینتر، باید با دست آن را بیرون بکشید. سینی را نگهدارید و به سمت یک طرف پرینتر فشار دهید. سپس از پرینتر به سمت دیگر بکشید. سینی خروجی جدا می شود.
مرحله 4- باز کردن پیچ کاور

مرحله 4- باز کردن پیچ کاور

 • پرینتر را رو به بالا قرار دهید. چهار پیچ نگهدارنده کاور را شناسایی کنید. این پیچ ها در لبه های کاور قرار دارند.
مرحله 5

مرحله 5

 • این چهار پیچ را باز کنید، آنها را کنار بگذارید. پرینتر را به سمت راست برگردانید.
مرحله 6- بیرون کشید قسمت بالا

مرحله 6- بیرون کشید قسمت بالا

 • انگشت را روی لبه کاور قرمز قرار دهید. و آن را به سمت بالا بکشید تا قسمت بالا آزاد شود.
مرحله 7- قطع کردن کاور

مرحله 7- قطع کردن کاور

 • زمانی که قسمت بالا آزاد شد، یک سیم اتصال بین پرینتر و کاور قرار دارد که حدود یک اینچ عرض و سفید است و زیر دکمه واقع شده است.
مرحله 8

مرحله 8

 • سیم را از پرینتر با کشیدن انتهای آبی آن از نگهدارنده سفید جدا کنید.
مرحله 9- پنل کنترل

مرحله 9- پنل کنترل

 • اکنون که کاور بالا از بدنه پرینتر برداشته شده است باید پنل کنترل را از پنل خرمایی جدا کنید.
مرحله 10

مرحله 10

 • پنل کنترل با چهار قلاب پلاستیکی به پنل خرمایی وصل است (دو قلاب در تصویر مشاهده شده و دو قلاب دیگر در جهت خلاف آنها هستند). با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، هر قلاب را از موقعیت قفل خود باز کنید.
مرحله 11

مرحله 11

 • اکنون باید دکمه، برد مدار دکمه، و نمایشگر را به منظور تعویض پنل کنترل بردارید.
مرحله 12

مرحله 12

 • سه پیج مشخص شده در تصویر را باز کنید. هر گونه اتصال را از نمایشگر قطع کنید، برد را بلند کرده و از پنل جدا کنید. دکمه را به بیرون بکشید.
مرحله 13

مرحله 13

 • با استفاده از ابزار دهانه پلاستیکی، دکمه های مشکی در پشت را بلند کنید و نمایشگر را از پنل کنترل خارج کنید.

 

تعویض لامپ اسکنر HP F4480

تعویض لامپ اسکنر

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

 • پنل دسترسی جلو را با وارد کردن انگشت خود در شیار جلو به آرامی بکشید و باز کنید.
مرحله 2- برداشتن دریچه بالا

مرحله 2- برداشتن دریچه بالا

 • دریچه محافظ را که گلس را پوشش می دهد باز کنید. به آرامی پایه پنل را فشار دهید تا دریچه از مابقی پرینتر جدا شود.
مرحله 3

مرحله 3

 • 4 پیچ تروکس T10 9 میلیمتری در قسمت بالا را بردارید.
مرحله 4

مرحله 4

 • پنل بالا را به دقت از پرینتر بلند کنید.
 • مراقب باشید که به دو کابلی که دریچه بالا را به مادربرد متصل کرده است آسیبی نرسد و یا پاره نشود.
مرحله 5

مرحله 5

 • این دو کابل را به پورت های اتصال خود بر روی مادربرد نزدیک کنید و به آرامی آنها را قطع کنید.
مرحله 6- برداشتن پنل پشت دریچه

مرحله 6- برداشتن پنل پشت دریچه

 • پیچ تروکس T10 9 میلیمتری را از پشت دریچه پرینتر بردارید.
مرحله 7

مرحله 7

 • دکمه پلاستیکی که پنل پشت را نگهداشته است به بیرون فشار دهید.
مرحله 8

مرحله 8

 • پنل پشت را به سمت خود بکشید و آن را از مابقی کاور پرینتر بلند کنید.

برخی از کابل های نواری ممکن است هنوز به پنل پشتی متصل باشند. دقت کنید که به آنها آسیب نرسند و باید به آرامی بیرون کشیده شوند.

مرحله 9- لامپ اسکنر

مرحله 9- لامپ اسکنر

 • میله اسکنر را از مسیر دریچه داخلی بردارید.

کابل نواری بزرگ را جدا نکنید. این کابل برای برداشته شدن از میله اسکنر طراحی نشده است. همچنین کابل نواری را از دریچه بیرون نکشید.

مرحله 10

مرحله 10

 • دو پیچ تروکس T10 9 میلیمتری را از میله اسکنر بردارید تا لامپ اسکنر آزاد شود.
مرحله 11

مرحله 11

مرحله 11

 • لامپ اسکنر را از مابقی میله اسکنر جدا کنید.

پیاده کردن دریچه بالای HP F4480

پیاده کردن دریچه بالای

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

 • پنل دسترسی جلو را با وارد کردن انگشت خود در شیار جلو به آرامی بکشید و باز کنید.
مرحله 2- برداشتن دریچه بالا

مرحله 2- برداشتن دریچه بالا

 • دریچه محافظ را که گلس را پوشش می دهد باز کنید. به آرامی پایه پنل را فشار دهید تا دریچه از مابقی پرینتر جدا شود.
مرحله 3

مرحله 3

 • 4 پیچ تروکس T10 9 میلیمتری در قسمت بالا را بردارید.
مرحله 4

مرحله 4

 • پنل بالا را به دقت از پرینتر بلند کنید.
 • مراقب باشید که به دو کابلی که دریچه بالا را به مادربرد متصل کرده است آسیبی نرسد و یا پاره نشود.
مرحله 5

مرحله 5

مرحله 5

 • این دو کابل را به پورت های اتصال خود بر روی مادربرد نزدیک کنید و به آرامی آنها را قطع کنید.

تعویض مادربرد HP F4480

تعویض مادربرد 

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

مرحله 1- باز کردن پنل دسترسی جلو

 • پنل دسترسی جلو را با وارد کردن انگشت خود در شیار جلو به آرامی بکشید و باز کنید.
مرحله 2- برداشتن دریچه بالا

مرحله 2- برداشتن دریچه بالا

 • دریچه محافظ را که گلس را پوشش می دهد باز کنید. به آرامی پایه پنل را فشار دهید تا دریچه از مابقی پرینتر جدا شود.
مرحله 3

مرحله 3

 • 4 پیچ تروکس T10 9 میلیمتری در قسمت بالا را بردارید.
مرحله 4

مرحله 4

 • پنل بالا را به دقت از پرینتر بلند کنید.
 • مراقب باشید که به دو کابلی که دریچه بالا را به مادربرد متصل کرده است آسیبی نرسد و یا پاره نشود.
مرحله 5

مرحله 5

 • این دو کابل را به پورت های اتصال خود بر روی مادربرد نزدیک کنید و به آرامی آنها را قطع کنید.
مرحله 6- مادربرد

مرحله 6- مادربرد

 • مادربرد در پشت پرینتر واقع است.
مرحله 7

مرحله 7

به موقعیت و جهت سیم دقت کنید زیرا مورد مهمی برای مونتاژ مجدد دستگاه می باشد.

 • تمام سیم های متصل به مادربرد را بردارید. در کل 7 سیم وجود دارد.
مرحله 8

مرحله 8

 • سه پیچ تروکس T10 9 میلیمتری که مادربرد را به بدنه پرینتر متصل کرده است بردارید.
مرحله 9

مرحله 9

 • در این نقطه، مادربرد باید از تمام اتصالات پرینتر آزاد باشد.
 • مادربرد را برداشته و با مادربرد جدید تعویض کنید.

تعویض دوربین جلو/ پشت هواوی ایسند P6-U06

دوربین جلو/ پشت هواوی ایسند

مرحله 1- سیم کارت

مرحله 1- سیم کارت

 • پین نزدیک پایین و سمت چپ تلفن را بکشید تا از جک هدفون جدا شود.
مرحله 2

مرحله 2

 • پین را وارد دهانه سیم کارت واقع در سمت راست تلفن کنید.
 • به آرامی فشار دهید تا اینکه سیم کارت صدا دهد و سپس پین و سیم کارت را بیرون بکشید.
 • این فرایند را برای سیم کارت اضافی نیز تکرار کنید.
مرحله 3- پنل پشت

مرحله 3- پنل پشت

 • کاور پلاستیکی مشکی در پایین تلفن را رو به پایین فشار دهید و به پایین بکشید.

همچنین شما می توانید یک شی نازک تیز نیز زیر کاور پلاستیکی قرار دهید.

مرحله 4

مرحله 4

 • تلفن را 180 درجه چرخانده تا اینکه پایین تلفن روبروی شما باشد.
 • پنل پشت را با شست به سمت بالا فشار دهید.
 • پنل پشت را از گوشه سمت راست بالا بلند کرده و به آرامی از تلفن جدا کنید.
مرحله 5- باتری

مرحله 5- باتری

 • پیچ های زیر را که برد منطقی را به فریم اصلی متصل کرده بردارید:
 • 5 پیچ #000 فیلیپس 2 میلیمتری
 • دو پیچ #000 فیلیپس 2.5 میلیمتری
مرحله 6

مرحله 6

 • روکش پلاستیکی زرد رنگ در بالای باتری را به پایین فشار دهید و دو پیچ #000 فیلیپس 2.5 میلیمتری را بردارید.
مرحله 7

مرحله 7

 • با استفاده از انتهای صاف اسپادگر، به آرامی به اولین گیره در بازوی راست صفحه نگهدارنده ضربه زده تا باز شود.
 • با استفاده از انتهای صاف اسپادگر، به آرامی به دومین گیره در بازوی چپ صفحه نگهدارنده ضربه زده تا باز شود.
 • با استفاده از انتهای صاف اسپادگر، به آرامی بالای صفحه نگهدارنده را از تلفن بلند کنید.
مرحله 8

مرحله 8

 • با استفاده از انتهای صاف اسپادگر، کانکتور انتن را از سوکت خود بلند کنید.

به محض مونتاژ مجدد، صدای کلیک شنیده می شود که نشان می دهد پین به درست متصل شده است.

مرحله 9

مرحله 9

 • با استفاه از انتهای تیز اسپادگر، کانکتورهای زیر را از سوکت خود به آرامی بلند کنید:
 • کانکتور کابل LCD نقره ای
 • کانکتور کابل جک هدفون نقره ای
مرحله 10

مرحله 10

 • با استفاه از انتهای تیز اسپادگر، کانکتورهای زیر را از سوکت خود به آرامی بلند کنید:
 • کانکتور کابل میکرو USB نقره ای
 • کانکتور کابل باتری مسی
مرحله 11

مرحله 11

به هنگام تعویض باتری دقت کنید که باتری خم و خرد نشود. باتری می تواند مواد شیمیایی سمی و مشتعل را آزاد کند.

 • با استفاه از ابزار دهانه پلاستیکی، باتری را از انتهای پایین بلند کنید.

با حرکات جهشی می توانید چسب زیر باتری را شل کنید.

مرحله 12- کابل فلوی میکرو USB

مرحله 12- کابل فلوی میکرو USB

 • دو پیچ #000 فیلیپس 2 میلیمتری که کابل فلوی مسی را به دکمه فلزی نقره ای وصل کرده است بردارید.

پیچ چپ در بالا به رنگ سفید است. از بین رفتن این رنگ دیگر شامل گارانتی نمی شود.

مرحله 13

مرحله 13

 • انتهای صاف اسپادگر را زیر پایین و سمت چپ دکمه فلزی قرار دهید.
 • اسپادگر را در امتداد لبه پایین دکمه فلزی حرکت داده و به آرامی روبه بالا بلند کنید.

چسب زیر دکمه فلزی با حرکت اسپادگر در امتداد این دکمه شل می شود.

مرحله 14

مرحله 14

 • کابل فلوی را از گوشه سمت راست بالا به آرامی بلند کنید.

به هنگام برداشتن کابل فلوی فشار زیادی اعمال نکنید. زیرا ممکن است کابل پاره شود.

مرحله 15

مرحله 15

 • با استفاده از موچین، دکمه تراز مالشی را از فریم خود بیرون بکشید.
مرحله 16- مادربرد

مرحله 16- مادربرد

 • انتهای تیز اسپادگر را زیر موتور ارتعاشی مدور مشکی در نزدیک پایین و سمت راست تلفن قرار دهید.
 • موتور ارتعاشی مدور مشکی را به آهستگی از چسب جدا کنید.

موتور ارتعاشی با دو سیم مشکی و قرمز به مادربرد وصل است.

دقت کنید که سیم های مشکی و قرمز پاره نشود، در صورت صدمه دیدن این سیم ها، باید لحیم شوند.

مرحله 17

مرحله 17

 • گوشه چپ و پایین مادربرد را گرفته و به آرامی سمت راست فریم اصلی را بلند کنید.
 • برد منطقی را به آرامی تکان داده تا از تلفن جدا شود.
مرحله 18- دوربین جلو / پشت

مرحله 18- دوربین جلو / پشت

 • مادربرد را چرخانده تا به سوکت های کانکتور دوربین دسترسی داشته باشید.
 • با استفاده از انتهای تیز اسپادگر، دوربین پشت را از گوشه سمت راست پایین به آرامی بیرون بکشید.
 • با استفاده از انتهای تیز اسپادگر، دوربین جلو را از گوشه سمت راست پایین به آرامی بیرون بکشید.

به هنگام بلند کردن با اسپادگر، دقت کنید که به الکترونیک زیر دوربین صدمه ای نرسد.

 

تعویض قطعه پنل جلو هواوی ایسند G630

قطعه پنل جلو هواوی ایسند G630

مرحله 1- قطعه پنل جلو

مرحله 1- قطعه پنل جلو

 • ابزارهای مورد نیاز را روی میز گذاشته و مطمئن شوید که هر چیز مورد نیاز برای تعمیر و محل کار تمیز را در دسترس دارید.
 • از پشت ایسند G630 شروع کنید و اسپادگر یا ناخن را بین فریم و کاور پشت قرار داده و بلند کنید.
مرحله 2

مرحله 2

 • با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس، تمام پیچ های روی پشت تلفن را بردارید.
 • برچسب گارانتی روی پیچ گوشه که در تصویر نشان داده شده، قرار دارد.
 • بین فریم نمایشگر و پنل پشت تلفن را به آرامی بلند کرده تا داخل تلفن دیده شود.
مرحله 3- برداشتن باتری

مرحله 3- برداشتن باتری

 • اولین تصویر روش دستی پیدا کردن موقعیت درست پیچ های باتری را در زمان مونتاژ مجدد دستگاه نشان می دهد.
 • باتری را قطع کرده و 2 پیچ متصل به باتری را بردارید. باتری را خارج کنید.
مرحله 4

مرحله 4

 • کابل های فلوی را از مادربرد قطع کنید.
 • دوربین را به دقت بلند کنید، به طوریکه همراه با مادربرد برداشته می شود.
مرحله 5

مرحله 5

 • پس از قطع کابل های فلوی، مادربرد می تواند آزاد شده (3 نقطه قرمز) و برداشته شود.
مرحله 6

مرحله 6

 • دکمه های صدا و کابل های فلوی و هر چیز دیگری که ممکن است در قطعه جایگزین جدید وجود نداشته باشد را بردارید.
 • زیر کابل های فلوی را با اسپادگر به دقت بلند کنید. کابل های فلوی دارای چسب ملایمی هستند. آنها را با استفاده از تفنگ حرارتی اندکی گرم کنید.
مرحله 7

مرحله 7

 • هر فیلم محافظ را بردارید (رنگ آبی در تصویر).
 • مطمئن شوید که کابل های فلوی که در دومین تصویر مشخص شده اند به پشت نمایشگر چسبیده باشند. اگر چسب کابل فلوی از بین رفته، اندکی چسب نازک بزنید.
 • برای مونتاژ مجدد دستگاه، تمام اتصالاتی که با دست تماس داشته اند را با الکل ایزوپروپیل پاک کنید.