نوشته‌ها

تعویض فن خنک کننده HP dm1-3010nr

فن خنک کننده HP dm1-3010nr

مرحله 1- باتری

مرحله 1- باتری

 • دستگاه را بچرخانید به طوریکه کاور پایین دیده شود.
 • مکانیسم قفل مشکی را در موقعیت باز قرار دهید.
مرحله 2

مرحله 2

 • پس از باز شدن این مکانیسم، باتری را از محفظه خود خارج کنید.
مرحله 3- فن خنک کننده

مرحله 3- فن خنک کننده

 • پس از برداشتن باتری، کاور پایین با دست باز می شود.
مرحله 4

مرحله 4

 • با استفاده از ابزار iFixit، دو پیچ #0 فیلیپس 5 میلیمتری نشان داده شده در هر تصویر را بردارید.
 • با استفاده از موچین، کابل برق فن را از مادربرد بردارید. کابل در دومین تصویر قابل مشاهده است.
مرحله 5

مرحله 5

 • پس از برداشتن پیچ ها و قطع کردن سیم، فن را بردارید.

تعویض کیبورد HP dm1-3010nr

کیبورد HP dm1-3010nr

مرحله 1- باتری

مرحله 1- باتری

 • دستگاه را بچرخانید به طوریکه کاور پایین دیده شود.
 • مکانیسم قفل مشکی را در موقعیت باز قرار دهید.
مرحله 2

مرحله 2

 • پس از باز شدن این مکانیسم، باتری را از محفظه خود خارج کنید.
مرحله 3- کیبورد

مرحله 3- کیبورد

 • کاور مشکی پایین را با استفاده از ناخن یا یک ابزار صاف نازک بردارید.
مرحله 4

مرحله 4

 • 3 پیچ 5 میلیمتری نگهدارنده کیبورد را با ساتفاده از پیچ گوشتی #0 فیلیپس بردارید.
 • این پیچ ها در تصویر در دایره قرمز نشان داده شده اند.
 • پیچ ها را در محل امنی مانند روی یک مغناطیس قرار دهید.
مرحله 5

مرحله 5

 • لپ تاپ را بچرخانید به طوریکه کیبورد مقابل شما باشد.
 • قسمت بالای کیبورد را با استفاده از یک ابزار فلزی صاف و نازک به دقت بلند کنید و آن را از کاور بالا جدا نمایید.
مرحله 6

مرحله 6

 • اکنون کانکتور کابل کیبورد که به کلید قفل متصل است دیده می شود.
 • کلید قفل را با پیچ گوشتی صاف و نازک یا ناخن بلند کنید.
 • کلید قفل را در زاویه 90 درجه باز کنید.
 • کابل کیبورد را از کانکتور بکشید.

تعویض هارد دیسک HP dm1-3010nr

هارد دیسک HP dm1-3010nr

مرحله 1- باتری

مرحله 1- باتری

 • دستگاه را بچرخانید به طوریکه کاور پایین دیده شود.
 • مکانیسم قفل مشکی را در موقعیت باز قرار دهید.
مرحله 2

مرحله 2

 • پس از باز شدن این مکانیسم، باتری را از محفظه خود خارج کنید.
مرحله 3- هارد دیسک

مرحله 3- هارد دیسک

 • با باز شدن باتری، کاور پشت را می توان با دست خارج کرد.
مرحله 4

مرحله 4

 • با استفاده از پیچ گوشتی 0 فیلیپس، پیچ های فیلیپس 2.5 میلیمتری که هارد دیسک را نگهداشته اند بردارید. 4 پیچ در تصویر با دایره قرمز مشاهده می شوند.
مرحله 5

مرحله 5

 • برای قطع هارد دیسک از مادربرد، کلید مشکی مشاهده شده در تصویر را بکشید.
مرحله 6

مرحله 6

 • پس از برداشته شدن این محفظه از دستگاه، 4 پیچ فیلیپس 3 میلیمتری را با استفاده از پیچ گوشتی 0 فیلیپس بردارید. دو پیچ در هر طرف محفظه هارد دیسک قرار دارند.