دی 29, 1400 5:28 ق.ظ

ایران سرویس

خیابان بهبودی، نرسیده به نصرت، جنب بانک سپه، پلاک 145،ساختمان بنیامین،طبقه 5 واحد 18
دفتر مرکزی: 66097851  مرکز تعمیرات: 66097859  شعبه شرق: 77978135  شعبه هفت تیر: 88836102  شعبه جنوب: 55300568   شعبه غرب: 44153186   شعبه شمال 26721443   شعبه اسلامشهر و رباط کریم: 56746602

تعویض مادربرد PRO-RO6U

تعویض مادربرد PRO-RO6U

 

مرحله 1- فن خنک کننده منبع برق

 • دو پیچ فیلیپس 6.4 میلیمتری را در هر طرف کیس دستگاه بردارید.

Remove the two 6.4 mm Phillips screws on each side of the device's casing.

مرحله 2

 • دو پیچ فیلیپس 6.4 میلیمتری واقع در پشت کیس دستگاه را بردارید.

Remove the two 6.5 mm Phillips screws on the back of the device casing.

مرحله 3

 • پنل جلو را با یک دست و پشت کیس را با دست دیگر بگیرید. پشت کیس را بکشید و به سمت بالا حرکت دهید تا از باکس داخلی دور شود.

Grip the front panel in one hand and the back of the casing in the other. Pull the casing back, and slide it up and away from the inner box.

مرحله 4

 • برای تعویض فن خنک کننده پشت، کانکتور نواری را در شیار M10 بگیرید و به آرامی روبه بالا بیرون بکشید.

To replace the back cooling fan, grip the ribbon connector at slot M10 and remove by gently pulling upward.

مرحله 5

 • دو پیچ پایه فیلیپس 6.5 میلیمتری واقع در پشت دستگاه را بردارید.

Remove the two 6.5 mm Phillips mounting screws at the back of the device.

مرحله 6

 • قاب فن خنک کننده را گرفته و از دیواره پشت جدا کنید تا اینکه کلیدها دیگر در سوارخ های کیس قرار نگرفته باشند.
 • فن خنک کننده را از دستگاه بیرون بکشید.

Grip the frame of the cooling fan and slide away from the back wall until the tabs are no longer in the holes of the casing.

مرحله 7- مادربرد

 • برای برداشتن فن خنک کننده درایو نوری، کانکتور نواری را در شیار M11 بگیرید و به آرامی از شیار بیرون بکشید.

To remove the optical drive cooling fan, grip the ribbon connector at M11 and gently remove by pulling away for the slot.

مرحله 8

 • چفت روی کانکتور نواری را روبه بالا بچرخانید تا کابل برداشته شود.
 • کابل نواری را گرفته و آن را از کانکتور باز شده به آرامی بیرون بکشید.

Flip the latch on the ribbon connector upward to allow for cable removal.

مرحله 9

 • دو پیچ پایه فیلیپس 6.4 میلیمتری واقع در فن خنک کننده درایو نوری را بردارید.
بخوانید  دلایل روشن نشدن DSLR دوربین

Remove the two 6.4 mm Phillips mounting screws on the optical drive cooling fan.

مرحله 10

 • قاب فن خنک کننده را گرفته و از پنل جلو جدا کنید و سپس آن را از دستگاه خارج نمایید.

Grip the frame of the cooling fan and slide it toward the front panel, then lift out of the device.

مرحله 11

 • کابل های نواری D4 و D5 را قطع کنید. برای قطع کردن D4، دریچه را روبه بالا بچرخاید و نوار را بیرون بکشید.

Unplug ribbon cables D4 and D5. To unplug D4, flip the gate up and pull the ribbon away.

مرحله 12

 • 4 پیچ فیلیپس 1.4 اینچی واقع در پشت کیس را بردارید.
 • مهره­ را از کانکتور رشته ای باز کرده و بردارید.

Remove four 1/4th inch Phillips screws on the back of the casing.

مرحله 13

درایو نوری هنوز با یک کابل به قسمت پایین خود متصل است، درایو را ابتدا از کیس برداشته و سپس روبه بالا بلند کنید.

 • درایو نوری را به سمت داخل دستگاه بکشید و سپس روبه بالا بلند کنید، سپس سیم واقع در پوشه چپ و پشت را قبل از برداشتن کامل درایو بیرون بکشید.

The optical drive is still connected by a cable on its bottom side, lift the drive upwards only slightly when first removing from the casing.

مرحله 14

 • کانکتورها را در M1، M4، M7، M8، M9 به آرامی روبه بالا بکشید تا قطع شوند.
 • تمام پیچ های فیلیپس 3.8 اینچی متصل کننده مادربرد به کیس را بردارید.

Unplug connectors at M1, M4, M7, M8, M9 by gently pulling upward.

مرحله 15

 • 5 پیچ فیلیپس 1.4 اینیچی و دو پیچ فیلیپس 1.8 اینچی واقع در پشت کیس را بردارید.
 • مهره را از کانکتور رشته ای باز کرده و بردارید.

Remove the five 1/4 inch Phillips screws and two 1/8 inch Phillips screws on the back of the casing.

مرحله 16

 • 4 پیچ 1.2 اینچی را با پیچ گوشتی بردارید.

Remove four 1/2 inch screws using a nutdriver.

مرحله 17

 • کلیدهای ایمن را بسته و مادربرد را به سمت داخل دستگاه بلند کنید تا از آن جدا شود.
بخوانید  مقایسه سانترال با ویپ 

Pinch the securing tabs and lift the motherboard toward the interior of the device to remove it.

مرحله 18

 • آن را به سمت داخل دستگاه بکشید و سپس جدا کنید.
 • Pull it toward the interior of the device and lift it away.