شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 صبج لغایت 9 شب
 • مرکز ثبت سفارش

  021-66097859/ 021-66030825

 • با ما تماس بگیرید

  66097826 / 66097832 / 66097851

 پیاده سازی دوربین دریود موتورلا
پیاده سازی دوربین دریود موتورلا

پیاده سازی دوربین دریود موتورلا

 

مرحله 1- باتری

 • کاور باتری را به سمت پایین بکشید در حالیکه با شست به مرکز کاور باتری نیز فشار می آورید.
 • کاور باتری را از گوشی بلند نموده و بردارید.

Slide the battery cover downwards while applying pressure to the center of the battery cover with your thumb.

مرحله 2

 • گوشه چپ و بالای باتری را گرفته و آن را از محفظه خود بلند کنید.

Grasp the upper left corner of the battery and lift it out of its housing.

مرحله 3- کیس پشت

 • کاور پیچ پلاستیکی مشکی واقع در بالای گوشی و نزدیک دوربین را با اسپادگر بلند نموده و بردارید.

این کاور با چسب متصل شده است و برای برداشتن آن به نیروی زیادی ممکن است نیاز باشد.

Use a spudger to lift and remove the black plastic screw cover at the top of the phone near the camera.

مرحله 4

 • با استفاده از نوک اسپادگر، گوشه­ی نوار طلایی زیر محفظه باتری را بلند کنید.
 • نوار را از گوشی خارج کنید.

Using the tip of a spudger, peel up one corner of the gold ribbon beneath the battery compartment.

مرحله 5

 • لیبل اطلاعات دستگاه را به دقت بلند کنید که شیارهای EMI مادربرد را پوشانده است.

این لیبل شامل اطلاعات مهمی در مورد گوشی است. آن را با دقت برداشته و در جای ایمنی قرار دهید.

Carefully peel the device information label that covers the motherboard EMI shields.

مرحله 6

 • انتهای صاف اسپادگر را وارد نموده و کاور پلاستیکی دوربین را از گوشی خارج کنید.

این کاور پلاستیکی نازک با چسب به گوشی چسبیده شده است که باید با دقت و به آرامی برداشته شود.

Insert the flat end of a spudger and pry the plastic camera cover up off the phone.

مرحله 7

 • 7 پیچ تروکس T55 میلیمتری را بردارید که کیس پشت را به کیس داخلی متصل کرده است.
بخوانید  تعویض قطعه نمایشگر هواوی هانر 4X

Remove the seven 5.5 mm T5 Torx screws securing the rear case to the inner case.

مرحله 8

 • انتهای صاف اسپادگر را وارد نموده و آن را روبه پایین بکشید تا کلید پلاستیکی نگهدارنده کیس پشت به پیچ مادربرد آزاد شود.

Insert the flat end of a spudger and pry downwards to release the plastic tab holding the rear case to the motherboard screw.

مرحله 9

 • اسپادگر را به آرامی بین کیس پشت و کیس جلو از بالای گوشی و نزدیک جک صدا وارد کنید.
 • لبه بالای کیس پشت را به آرامی از مابقی گوشی بلند کنید.

Gently insert a spudger between the rear case and front case at the top of the phone, near the audio jack.

مرحله 10

 • در حالیکه اسپادگر بین کیس پشت و کیس جلو قرار دارد، اسپادگر را در امتداد لبه راست دستگاه به سمت پایین حرکت دهید.
 • این کار را در امتداد لبه پایین دستگاه از راست به چپ نیز ادامه دهید تا از پنل جلو آزاد شود.

With the spudger still inserted between the rear case and front case, slide the spudger along the right edge of the device, moving toward the bottom, prying as you go.

مرحله 11

 • همچنین کیس پشت را از کیس جلو با استفاده از حرکت اسپادگر از پایین به بالا بلند کنید.
 • کیس پشت را از گوشی خارج کنید.

Continue prying the rear case from the front case along the left side, moving from bottom to top.

مرحله 12- اسپیکر

 • قطعه اسپیکر را به دقت از گوشی بلند نموده و بردارید.

Carefully lift and remove the speaker assembly up out of the phone.

مرحله 13- مادربرد

 • کانکتورهای کابل آنتن را با اسپادگر از سوکت های مربوطه خود واقع در مادربرد و برد آنتن/ اسپیکر بلند کنید.
 • کابل آنتن را از گیره های فلزی در امتداد یک طرف کیس جلو بلند کنید.

Use a spudger to pry the antenna cable connectors from their respective sockets on the motherboard and the speaker/antenna board.

مرحله 14

 • نوار مشکی پوشش دهنده دکمه کناری و کانکتورهای نواری نمایشگر واقع در مادربرد را بلند کنید.

Peel the black tape covering the side button and display ribbon connectors on the motherboard.

مرحله 15

 • کانکتورهای دکمه صدا/ دکمه پاور را از سوکت خود واقع در مادربرد با استفاده از انتهای صاف اسپادگر قطع کنید.
بخوانید  امنیت گوشی های هوشمند

Disconnect the power button/volume button connector from its socket on the motherboard using the flat end of a spudger.

مرحله 16

 • کانکتور کنواری نمایشگر را از سوکت خود واقع در مادربرد با استفاده از انتهای صاف اسپادگر قطع کنید.

Disconnect the display ribbon connector from its socket on the motherboard using the flat end of a spudger.

مرحله 17

 • سه پیچ تروکس T58 میلیمتری متصل کننده مادربرد به کیس جلو را بردارید.

مادربرد را کاملا برندارید زیرا هنوز کانکتور نواری صفحه کلید به آن متصل است.

Remove three 3.8 mm T5 Torx screws securing the motherboard to the front case.

مرحله 18

 • مادربرد را به دقت از کیس جلو بلند نموده و آن را کنار دریود قرار دهید و دقت کنید که کانکتور صفحه کلید هنوز متصل است.
 • کانکتور صفحه کلید را از سوکت خود واقع در مادربرد قطع کنید.
 • مادربرد را از گوشی بردارید.

Carefully lift the motherboard from the front case and lay it next to the Droid, minding the keypad connector that is still attached.

مرحله 19- قطعه دوربین

 • مادربرد را بچرخانید به طوریکه لنزهای دوربین روبه بالا باشند.
 • کانکتور دوربین را از سوکت خود با اسپادگر بلند کنید تا قطع شود.
 • قطعه دوربین را بردارید.

Orient the motherboard so that the camera lens is face down.

مرحله 20- پیاده کردن دوربین دروید موتورلا

 • محفظه اطراف لنزهای دوربین را با استفاده از پیچ گوشتی صاف جواهر به آرامی بلند کنید. ابتدا از یک سمت و سپس از سمت دیگر بلند کنید.
 • به جهت گیری دیمپل در کنار کاور دقت کنید، زیرا در طول مونتاژ مجدد نیز باید در همان موقعیت قرار بگیرد.

Use a flat jewelers screwdriver to gently pry up the housing surrounding the Camera lens. Pry up one side first, then the other.

مرحله 21

پس از برداشتن کاور، اکنون بالای هولدر لنزها و شاتل میکرو بلبرینگ سفید دیده می شود. بطور عادی، هولدر لنزها باید به آسانی بلند و خوابیده شود.

بخوانید  تعویض نمایشگر فریم دار هواوی P9

With the cover off, you can now see the top of the Lens holder, and immediately next to that the white Micro-Ball-Bearing shuttle. Normally, the Lens Holder should somewhat easily raise and lower, but if you are This far into it, chances are that it isn't moving easily.

مرحله 22

 • برای بلند کردن هولدر لنزها، از پین برای بلند کردن لبه هولدر لنزها استفاده کنید.

هشدار: این قطعه را تغییر ندهید و فقط بر روی سطح کار آن ضربه بزنید. زیرا شاتل میکرو بلبرینگ به آسانی شل می شود.

To lift out the Lens Holder, use a Pin to carefully lift an edge of the Lens Holder.

مرحله 23

 • پس از برداشتن هولدر لنزها، شاتل میکرو بلبرینگ به سادگی در حفره می افتد: شاتل را به آرامی در سطح کار قرار دهید.

شاتل میکرو بلبرینگ کاملا سبک است.

CCD در پایین حفره واقع است: لطفا آن را هر چیز کثیفی لمس نکنید.

With the Lens holder lifted, the Micro-Ball-Bearing shuttle will simply fall into the cavity: Gently tip out the shuttle onto your work surface.

تعمیرات موبایل

تعویض دوربین جلوی هواوی P9

تعویض کابل سنسور و دوربین جلوی آیفون 7 پلاس

نحوه تعویض لنز دوربین آیفون 6

0/5 (0 نقد و بررسی)

ایران سرویس