شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 صبج لغایت 9 شب
 • مرکز ثبت سفارش

  021-66097859/ 021-66030825

 • با ما تماس بگیرید

  66097826 / 66097832 / 66097851

 پیاده سازی DMC-FZ1000 Lumix پاناسونیک
پیاده سازی DMC-FZ1000 Lumix پاناسونیک

مرحله 1 پیاده سازی دوربین پاناسونیک – باتری

 • سوئیچ پایین دوربین پاناسونیک را از سمت راست (قفل) به سمت چپ (باز) حرکت دهید.

درب باتری را باز کنید.

Slide the switch on the bottom of your camera from the right (LOCK) to the left (OPEN).The battery door will swing open.The battery door will swing open.

مرحله 2

 • روی اهرمی که باتری را نگهداشته است به پایین بکشید.

باتری از کیس خود بلند می شود.

Pull down on the lever that holds the battery.The battery will pop out of its casing.

مرحله 3

باتری را بیرون بکشید.

Pull out the battery.

مرحله 4- صفحه نمایش

 • صفحه را در زاویه 90 درجه از پشت دوربین بچرخانید.
 • دو پیچ 2.2 میلیمتری فیلیپس #00 واقع در لبه بیرونی صفحه نمایش را بردارید.

Swing out the screen on the back of your camera by 90 degrees.Remove the two 2.2 mm Phillips #00 screws on the outside edge of the screen.

مرحله 5

 • صفحه را در جهت عقربه ساعت 90 درجه بچرخانید به طوریکه شیشه با ویوفایندر مواجه شود.
 • پیچ 1 میلیمتری فیلیپس #00 واقع در لبه داخلی صفحه نمایش را بردارید.

Rotate the screen clockwise by 90 degrees, so that the glass faces the viewfinder.Remove the 4.1 mm Phillips #00 screw on the inside edge of the screen.

مرحله 6

 • صفحه را در جهت عقربه ساعت 180 درجه بچرخانید به طوریکه شیشه در پایین دوربین قرار بگیرد.
 • دومین پیچ 1 میلیمتری فیلیپس #00 واقع در لبه داخلی صفحه نمایش را بردارید.

Rotate the screen clockwise by another 180 degrees, so that the glass faces the bottom of the camera.Remove the second 4.1 mm Phillips #00 screw on the inside edge of the screen.

مرحله 7

در این مرحله، دو طرف کیس پلاستیکی صفحه نمایش بلند خواهند شد. ابتدا از سمتی که صفحه گلس قرار دارد شروع کنید. در غیر اینصورت، کابل برق متصل به صفحه و محور صفحه پاره خواهد شد.

 • از ابزار بازکننده پلاستیکی برای باز کردن کیس صفحه پلاستیکی استفاده نمایید. ابتدا از نزدیک پایه صفحه شروع کنید تا بلند کردن این قطعه به آسانی انجام شود و سپس اطراف کیس دنبال نمایید.
 • سمتی که صفحه گلس قرار دارد را بگیرید. آن را تنظیم کنید.

In this step you will pry off the two sides of the screen's plastic casing. Do not yank off the side that holds the glass screen. If you do, you will tear the electronic ribbon attached to the screen and the screen axle.Use a plastic opening tool to pry open the plastic screen casing. It might be easiest to start prying near the screen mount, and then work your way around the casing.Hold on to the side that houses the glass screen. Set down the side that says LUMIX.

مرحله 8

نوار برق متصل به صفحه و پایه صفحه را تکان ندهید زیرا در غیر اینصورت به آن آسیب وارد می شود. برای قطع کردن درست نوار کانکتور ZIF، راهنمای قطع کردن کانکتورهای ZIF را مشاهده کنید.

 • نوار کانکتور ZIF متصل به محور صفحه را بکشید تا از صفحه قطع شود.
 • صفحه و کیس آن را از محور صفحه بردارید.
 • صفحه را از کیس پلاستیکی خود بیرون بکشید.

Do not yank out the electronic ribbon attached to the screen and the screen mount, or you may damage it. To properly detach this ZIF connector ribbon, see this technique on disconnecting ZIF connectors.Pull to disconnect from the screen the ZIF connector ribbon attached to the screen axle.Remove the screen and its casing from the screen axle.

مرحله 9- مادربرد

 • کارت SD داخل محفظه باتری را فشار دهید.

این کارت SD بلند می شود.

 • کارت SD را بیرون بکشید.
 • درب محفظه باتری را ببندید.

Push in on the SD card inside the battery housing.The SD card will pop out.Pull out the SD card.

مرحله 10

 • دو پیچ 5.2 میلیمتری فیلیپس #00 را بردارید که زیر لیبل و بالای سوارخ سه پایه در پایین دوربین قرار دارند.

پیچ زیر سوارخ سه پایه ممکن است نادیده گرفته شود.

 • دو پیچ 5.5 میلیمتری فیلیپس #00 واقع در قسمت جک MIC را بردارید.
 • دو پیچ 7.0 میلیمتری فیلیپس #00 را بردارید که بالا و زیر پنل HDMI قرار دارند.
بخوانید  تمیز کردن SV-3800 پاناسونیک - مسیر نوار و هدها

پیچی که از طریق ماده چرمی به سمت راست پنل HDMI می رود ممکن است نادیده گرفته شود.

Remove the two 5.2 mm Phillips #00 screws that are 1) below the label and 2) above the tripod mount hole on the bottom of the camera.You may ignore the screw below the tripod mount hole.Remove the two 5.5 mm Phillips #00 screws on the side of the camera with the MIC jack.

مرحله 11

 • دو پیچ وجود دارند که قطعه چشمی روی محفظه اصلی و درست زیر آن را نگهداشته اند. این دو پیچ را بردارید. پس از برداشتن آنها، قطعه چشمی را به آرامی بکشید و بردارید و سپس دو پیچ قابل دسترس در بالا را بردارید.

مرحله 12

صفحه پشت را تکان ندهید. در اینصورت، نوارهای برق متصل به داخل دوربین و صفحه پشت ممکن است پاره شوند.

 • صفحه پشت را به آرامی بلند کرده و دقت کنید که به نوارها آسیبی وارد نشود.

نوارهای برق متصل به مادربرد و صفحه پشت را تکان ندهید و یا به آنها صدمه ای نرسانید. برای قطع کردن درست این نوارهای کانکتور ZIF، به راهنمای موردنظر در خصوص قطع کردن کانکتورهای ZIF مراجعه نمایید.

 • دو نوار کانکتور ZIF متصل به صفحه پشت را از مادربر بکشید تا قطع شود.
 • صفحه پشت را کنار بگذارید.

Do not yank off the back plate. If you do, you will tear the electronic ribbons attached to the inside of the camera and the back plate.Gently lift up the back plate, being careful not to damage any ribbons.Do not yank out the electronic ribbons attached to the motherboard and the back plate, or you may damage them. To properly detach these ZIF connector ribbons, see this technique on disconnecting ZIF connectors.

مرحله 13

نوارهای برق متصل به مادربرد و صفحه پشت را تکان ندهید و یا به آنها صدمه ای نرسانید. برای قطع کردن درست این نوارهای کانکتور ZIF، به راهنمای موردنظر در خصوص قطع کردن کانکتورهای ZIF مراجعه نمایید.

 • 7 نوار کانکتور ZIF را از مادربرد بکشید تا قطع شوند.

Do not yank out the electronic ribbons attached to the motherboard, or you may damage them. To properly detach these ZIF connector ribbons, see this technique on disconnecting ZIF connectors.

مرحله 14

 • 4 پیچ 5.2 میلیمتری فیلیپس #00 در گوشه های مادربرد را بردارید.

Remove the four 5.2 mm Phillips #00 screws at the corners of the motherboard.

مرحله 15

 • سمت چپ مادربرد را محکم بگیرید.
 • مادربرد را بیرون بکشید.

اگر برداشتن مادربرد دشوار است، ابتدا پنل HDMI را بکشید در حالیکه آن را بیرون می کشید.

Firmly grasp the left side of the motherboard.Pull out the motherboard.If you find it difficult to remove the motherboard, pull it away from the HDMI panel while pulling it out.

مرحله 16- لنز

 • دو پیچ 7.0 میلیمتری فیلیپس #00 در زیر ویوفایندر را بردارید.
 • ویوفایندر را بیرون بکشید.

Remove the two 7.0 mm Phillips #00 screws on the underside of the viewfinder.Pull out the viewfinder.Pull out the viewfinder.

مرحله 17

 • صفحه فلزی نقره ای را بیرون بکشید.

Pull out the silver metal plate.

مرحله 18

 • 4 پیچ 9.0 میلیمتری فیلیپس #00 واقع در 4 گوشه لنز را بردارید.
 • لنز را از جلو/ بیرون دوربین فشار دهید تا برداشته شود.

Remove the four 9.0 mm Phillips #00 screws at the four corners of the lens.Push up on the lens from the front/outside of the camera to remove it.Push up on the lens from the front/outside of the camera to remove it.

مرحله 19

در این مرحله، نوار چسب بالای نوارهای برق را بردارید. هنگام برداشتن این نوار دقت کنید زیرا نوارها به آسانی پاره می شوند.

 • نوار مشکی بین لنز و سیلندر فلزی را به دقت با موچین بلند کنید.
 • نوار مشکی سمت راست لنز را به دقت با موچین بلند کنید.

In this step you will remove tape stuck to the top of several electronic ribbons. Be extremely careful when removing the tape, since the ribbons tear very easily.Very carefully use tweezers to peel off the black tape between the lens and the metal cylinder.

مرحله 20

در این مرحله، نوارهای برق نازک را با موچین بکشید. هنگام کشیدن این نوارها دقت کنید زیرا به آسانی پاره می شوند. برای قطع کردن این نوارهای کانکتور ZIF، راهنمای موردنظر در خصوص قطع کردن کانکتورهای ZIF را مشاهده کنید.

 • با استفاده از موچین، نوار کانکتور ZIF بین لنز و سیلندر فلزی را به دقت بکشید.
 • با استفاده از موچین، نوار کانکتور ZIF واقع در یک طرف لنز را به دقت بکشید.
بخوانید  تعویض کیبورد CF-29 پاناسونیک

In this step you will tug on thin electronic ribbons with tweezers. Be extremely careful when pulling the ribbons, since they tear very easily. To properly detach these ZIF connector ribbons, see this technique on disconnecting ZIF connectors.Using tweezers, very carefully pull to disconnect the ZIF connector ribbon between the lens and the metal cylinder.Using tweezers, very carefully pull to disconnect the ZIF connector ribbon on the side of the lens.

مرحله 21

در این مرحله، نوار برق را آزاد کنید. هنگام حرکت دادن این نوار دقت کنید زیرا به آسانی پاره می شود.

 • برای آزاد کردن نوار برق بین لنز و سلیندر فلزی از سه پایه خود از موچین استفاده کنید.

In this step you will unhook an electronic ribbon. Be careful when moving the ribbon, since it tears easily.Use tweezers to unhook from its three pegs the electronic ribbon between the lens and the metal cylinder.

مرحله 22

 • دو پیچ 5.0 میلیمتری فیلیپس #00 نزدیک لنز در بالای موتور دیافراگم را بردارید.

Remove the two 5.0 mm Phillips #00 screws near the lens on top of the aperture motor.

مرحله 23

نوار برق را در این مرحله حرکت دهید. هنگام کار کردن با هر طقعه از نوار دقت کنید زیرا به آسانی پاره می شوند.

 • موتور دیافراگم را به دقت از دو پایه خود آزاد نموده و به آهستگی به سمت خلاف لنز حرکت دهید.
 • در حالیکه موتور دیافراگم را نگهداشته اید، از موچین برای آزاد کردن نوار برق در سمت لنز استفاده کنید.

In this step you will move an electronic ribbon. Be careful when working with any piece of the ribbon, since it tears easily.Carefully unhook the aperture motor from its two pegs and slowly move it towards the opposite side of the lens.While holding on to the aperture motor, very carefully use tweezers to unclip the electronic ribbon on the side of the lens.

مرحله 24

 • موتور دیافراگم را کنار بگذارید.

Set aside the aperture motor.

مرحله 25

جلوی لنز را روبه پایین قرار دهید. فنرهایی بین سنسور و لنز وجود دارند که ممکن است بیافتند.

 • 3 پیچ 4.0 میلیمتری تروکس T5 متصل کننده سنسور به لنز را بردارید.
 • سنسور را بیرون بکشید.
 • سه فنر واقع در بالای لنز را بیرون بکشید.

Remove the three 4.0 mm Torx T5 screws attaching the sensor to the lens.Remove the three 4.0 mm Torx T5 screws attaching the sensor to the lens.

مرحله 26- پیاده سازی Lumix DMC-FZ1000 پاناسونیک

در این مرحله از موچین برای بیرون کشیدن چندین نوار برق استفاده کنید. هنگام کشیدن این نوارها دقت کنید زیرا به آسانی پاره می شوند. برای قطع کردن درست این نوارهای کانکتور ZIF، راهنمای قطع ردن کانکتورهای ZIF را مشاهده کنید.

 • با استفاده از موچین، سه نوار کانکتور ZIF در کنار جک MIC را به دقت بکشید تا قطع شوند.

In this step you will use tweezers to pull out several electronic ribbons. Be careful when pulling the ribbons, since they tear easily. To properly detach these ZIF connector ribbons, see this technique on disconnecting ZIF connectors.

مرحله 27

 • پیچ 6.0 میلیمتری فیلیپس #00 را از نوار برق کنار جک صدا بردارید.
 • نوار برق کنار جک صدا را بیرون بکشید.

Remove the 6.0 mm Phillips #00 screw from the electronic ribbon beside the audio jack.Pull out the electronic ribbon beside the audio jack.

مرحله 28

 • پیچ 5.3 میلیمتری فیلیپس #00 واقع در گوشه چپ و پایین دوربین را بردارید.
 • پیچ 7.0 میلیمتری فیلیپس #00 کنار جک صدا را بردارید.
 • صفحه فلزی داخل دوربین و نزدیک جک صدا را بیرون بکشید.

Remove the 5.3 mm Phillips #00 screw at the bottom left corner of the the camera.Remove the 7.0 mm Phillips #00 screw beside the audio jack.Pull out the metal plate inside the camera near the audio jack.

مرحله 29

 • کاور لاستیکی جک صدا را از جک صدا قطع کنید.
 • جک صدا را بیرون بکشید.

Unplug the rubber audio jack cover from the audio jack.Pull out the audio jack.

مرحله 30

 • دوشاخه لاستیکی جک صدا را از پایه خود آزاد کنید که داخل دوربین می باشد.
 • دوشاخه لاستیکی را کنار بگذارید.
بخوانید  تعویض شمارشگر تنظیم عدسی DMC-G5 Lumix پاناسونیک

Unhook the rubber audio jack plug from its peg, which is inside the camera.Set aside the rubber plug.

مرحله 31

 • ماده چرمی واقع در سمت چپ دوربین را بیرون بکشید.

Pull off the leather material on the left side of the camera.Pull off the leather material on the left side of the camera.

مرحله 32

 • 5 پیچ 5.0 میلیمتری فیلیپس #00 اطراف سوارخ لنز را بردارید.
 • بدنه دوربین و محفظه لنز را از هم جدا کنید.

Remove the five 5.0 mm Phillips #00 screws around the lens hole.Pull apart the camera body and the lens housing.

مرحله 33

 • پیچ 5.0 میلیمتری فیلیپس #00 را از زیر سلکتور حالت دیافراگم بردارید.

Remove the 5.0 mm Phillips screw from under the aperture mode selector.

مرحله 34

 • سوئیچ OPEN فشلر واقع در بالای دوربین را فشار دهید تا فلش بلند شود.
 • 2 پیچ 5.0 میلیمتری فیلیپس #00 واقع در محفظه فلش را بردارید.

Pop up the flash by pressing the flash OPEN switch on top of the camera.

مرحله 35

 • پیچ 5.0 میلیمتری فیلیپس #00 را از ماده چرمی باقیمانده در کنار دوربین بردارید.

Remove the 5.0 mm Phillips #00 screw from the remaining leather material on the camera's side.

مرحله 36

پنل بالای دوربین را تکان ندهید. اگر این پنل تکان خورد، سیم های برقی که پنل را به محفظه باتری متصل کرده اند ضربه می خورند.

 • پنل بالای دوربین را بلند کنید.
 • پیچ 5.0 میلیمتری فیلیپس #00 را از پلاستیکی که سیم های برق را محکم کرده است بردارید.

Do not yank off the top panel of the camera. If you do, you will snap the electric wires that attach the panel to the battery housing.Lift off the top panel of the camera.

مرحله 37

 • پیچ 5.2 میلیمتری فیلیپس #00 واقع درزیر سوارخ سه پایه در پایین دوربین را بردارید.
 • محفظه باتری را بیرون بکشید.

Remove the 5.2 mm Phillips #00 screw below the tripod mount hole on the bottom of the camera.Pull out the battery housing.

مرحله 38

 • پیچ 5.0 میلیمتری فیلیپس #00 را بردارید که زیر محفظه باتری قرار دارد.
 • ماده چرمی را از جلوی دوربین بیرون بکشید.

Remove the 5.0 mm Phillips #00 screw that was beneath the battery housing.Pull off the leather material from the front of the camera.

مرحله 39

 • 4 پیچ 5.0 میلیمتری فیلیپس #00 را از صفحه فلزی مرکزی در داخل صفحه پشت دوربین را بردارید.
 • صفحه فلزی مرکزی را بیرون بکشید.

Remove the four 5.0 mm Phillips #000 screws from central metal plate on the inside of the back plate of the camera.Pull out the central metal plate.

مرحله 40

 • 6 پیچ 5.0 میلیمتری فیلیپس #00 را از سه صفحه فلزی در سمت چپ سوارخ ویوفایندر بردارید.
 • سه صفحه فلزی را بیرون بکشید.

Remove the six 5.0 mm Phillips #000 screws from the three metal plates to the left of the viewfinder hole.Pull out the three metal plates.

مرحله 41

 • 2 پیچ 3.0 میلیمتری فیلیپس #00 واقع در زیر سوارخ ویوفایندر را بردارید.
 • واشر فلزی نازک را خارج کنید.
 • شمارشگر AF/AE Lock را از بیرون پنل پشت دوربین بیرون بکشید.

Remove the two 3.0 mm Phillips #000 screws beside the viewfinder hole.Scoop out the tiny metal washer.Pull off the AF/AE LOCK dial from the outside of the back panel of the camera.

مرحله 42

 • 2 پیچ 2.3 میلیمتری را از پایین لاستیک ویوفایندر در بیرون پنل پشت بردارید.
 • لاستیک ویوفایندر را بیرون بکشید.

Remove the two 2.3 mm screws from the bottom of the viewfinder rubber on the outside of the back panel.Pull off the viewfinder rubber.

مرحله 43

 • 2 پیچ 10 میلیمتری فیلیپس #00 را از داخل محور صفحه نمایش بردارید.
 • کاور پلاستیکی را از بیرون محور صفحه نمایش بیرون بکشید.

Remove the two 10 mm Phillips #000 screws from the inside of the screen axle.

مرحله 44

 • 2 پیچ 6.3 میلیمتری فیلیپس #00 را از بیرون محور صفحه نمایش بردارید.
 • محور صفحه نمایش را بیرون بکشید.

Remove the two 6.3 mm Phillips #000 screws from the outside of the screen axle.Pull off the screen axle.

مرحله 45

اکنون پیاده سازی دوربین پاناسونیک شما کامل شده است.

You have now completely disassembled your camera.

از مقالات مرتبط با دوربین پاناسونیک: تعویض LCD دوربین پاناسونیک مدل LUMIX DMC-LX100

0/5 (0 نقد و بررسی)

ایران سرویس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *