اعزام پیک رایگان

امروزه به خاطر بالا رفتن مشغله های کاری افراد مایل هستند که کارهای تعمیرات را به مراکز تعمیرات سپرده و خودشان به سایر کارهای ضروری بپردازند. از این جهت مرکز تعمیرات ایران سرویس به اطلاع از خواسته و احتیاج کاربران خود اقدام به ایجاد فرایندی کرده است که افراد بتوانند به راحتی و بدون صرف هزینه های اضافی مانند زمان و پول بتوانند به کارهای خود بپردازند.

تحویل رایگان تمام دستگاه ها با پیک رایگان ایران سرویس موجب شده که افراد بتوانند در منزل و محل کار دستگاه را به ما سپرده و سپس در اختیار قرار دادن مکانی به تعمیرکار و تلف شدن وقت در کنار تعمیرکار به دیگر امور شخصی و کاری خودشان بپردازند و دستگاه بعد از تعمیر هم با ارسال رایگان به منزل و محل کار کاربران فرستاده می شود.