تعمیر دستگاه در محل

از جمله خدمات مرکز تعمیر ایران سرویس بهره مندی از کارشناسان متخصص می باشد و این امکان را به کاربران می دهد که در صورت خرابی دستگاه پرینتر- تلویزیون- سینما خانگی می توانند با ایران سرویس تماس گرفته و اعلام خرابی نمایند این مرکز در اسرع وقت تعمیرکار را به محل خرابی دستگاه اعزام می کند تا خرابی دستگاه را بررسی کرده و در همانجا تعمیر نماید در صورتی که دستگاه در محل توسط تعمیرکارقابل تعمیر نباشد و نیاز به تست با دستگاه عیب یابی سخت افزاری باشد توسط تعمیرکار به مرکز تعمیرات ایران سرویس منتقل می شود لازم است بگوییم هزینه نقل و انتقال دستگاه توسط کارشناس به مرکز ایران سرویس برای کاربران رایگان می باشد.