شارژ نشدن گوشی

ولتاژ خروجی اندازه گیری و بررسی می کنیم.

اگر مقدار ولتاژ صفر باشد یعنی وجود نداشته باشد؛ کانکتور، فیوز، سلف و دیود شارژ را بررسی می کنیم.

در حالتی دیگر ولتاژ وجود دارد ولی صحیح نیست. در صورتی که کمتر باشد؛ مسیر شارژ و IC کنترل بررسی می شوند ، برد را به وسیله اولتراسونیک می شوییم.در صورتی که بیشتر باشد؛منبع تغذیه بررسی می شود.

اندازه ولتاژ طبیعی بوده اما روی صفحه عملیات شارژ نمایش داده نمی شود، در این حالت، مشکلات نرم افزار بررسی می شود و خرابی مقاومت NTC قرار گرفته در مسیر باتری نیز بررسی می شود.

ایرادات تصویری

برای پیدا کردن مشکل تصویر مراحل زیر را دنبال می کنیم.

1-قسمتی که برد به صفحه نمایش وصل می شود، مورد بررسی قراردهیم. ( مختص به گوشی هایی که این اتصال در آن ها به شکل فنری یا پدی می باشد.)

2-راه ارتباطی بین ال سی دی و برد را بررسی می کنیم.( قابل اجرا بر روی گوشی هایی که این مسیر در آن ها از نوع Flex cable است.)

3- صفحه نمایش LCD تست کنیم.

4-فیلتر های ESD مرتبط با مسیر ال سی دی را مورد بررسی قرار دهیم.

5- CPU را بررسی می کنیم.

عدم شناختن سیم کارت

IC منبع تغذیه را بررسی می کنیم ، کانکتور پایه های سیم کارت و فیلتر ESD سیم کارت و مسیر مابین آن ها را بررسی می کنیم.

کار نکردن ویبراتور

ویبراتور را تست می کنیم. محل ویبراتور به برد ، راه انداز ویبراتور؛ مسیر ویبراتور تا تغذیه و تغذیه مربوط به ویبراتور را بررسی می کنیم.

ایرادات صوتی

صدای زنگ و موسیقی قطع می شود.

بررسی منوی گوشی، اسپیکر مربوط به زنگ و محل اتصال آن به برد را بررسی می کنیم.همچنین Audio Amplifier را بررسی می کنیم.

ارسال نکردن صوت

میکروفن ، محلی که میکروفن به برد متصل شده، راه ارتباطی مابین میکروفن و برد و فیلتر ESD مسیر میکروفن را بررسی و تست می کنیم.

0/5 (0 Reviews)