شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 صبج لغایت 9 شب
  • مرکز ثبت سفارش

    021-66097859/ 021-66030825

  • با ما تماس بگیرید

    66097826 / 66097832 / 66097851

 معرفی اجزای تلویزیون در تعمیرات تلویزیون
معرفی اجزای تلویزیون در تعمیرات تلویزیون

معرفی اجزای تلویزیون در تعمیرات تلویزیون

برد مین تلویزیون

یکی از مهمترین قسمت های ساختاری و کنترلی دستگاه میباشد.آیسی MCU در داخل این برد قرار داردکه کار اصلی پردازش و کنترل دستگاه را انجام میدهد.این آیسی ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با آیسی های مختلف مین دارد از جمله با آیسی هایی که مرتبط است آیسی GPU یا آیسی رنگ میباشد.یا با آیسی های RAM دستگاه ارتباط مستقیم دارد.اگر بخواهیم کلیت ارتباطات این آیسی را با دیگر ایسی ها توضیح دهیم بدین صورت خواهد بود: 1) آیسی رام 2) آیسی فلش 3) آیسی HDMI 4) آیسی صدا 5) آیسی با پورتهای AV 6) آیسی آمپلی فایر 7)آیسی تیونر 8) آیسی ویدیو 9) آیسی شبکه 10)پورت USB وارتباط غیر مستقیم با قطعات وادوات مختلف روی برد.

آیسی رام (RAM)

یکی از مهمترین قطعات داخلی روی این برد قرار دارد چرا که فضایی را برای پردازش کنترلرهای منطقی در این آیسی انجام می شود و بدون داشتن چنین فضایی یا کوچک بودن این فضا باعث اختلال تصویر در شبکه تصویری ایجاد می گردد. به عبارتی هرچه مقدار یا حجم فضا دراین آیسی زیاد باشد پردازش عملیات راحتر وبهتر انجام میشود.بنابراین انتقال تصویر به سرعت ودقیق انجام می شود. حجم این آیسی ها از 256 مگابایت در مدلهای قدیمی شروع میشود و تا چند گیگ (4یا 8 گیگ و حتی بیشتر) افزایش میابد.تغذیه این آیسی ها با ولتاژهای 1.3 ولت و1.8 ولت و2.5 ولت و 3.3 ولت کنترل میشود با نداشتن تغیه در این آیسی ها عملاً مین دستگاه از کنترل خواهد افتاد.

آیسی FLASH

اطلاعات دستگاه و عملیات کنترلی در داخل این آیسی قراردارد وکلیه اطلاعات توسط برنامه نویس در داخل این آیسی لود میشود. در صورتیکه بخواهیم اطلاعات دستگاه را کنترل و یا ویرایش کنیم بایستی به توسط این آیسی و توسط نرم افزارهای مختلفی از جمله TNM انجام دهیم این مدل از آیسی ها قابل پروگرام شدن هستند .تغذیه این مدل از آیسی ها معمولاً با ولتاژهای 3.3 ولت انجام میشود.به عبارتی صدور عملیات روشن سازی دستگاه به توسط این آیسی انجام می گردد. این آیسی بصورت مستقیم با آیسی MCU در ارتباط است.TNM وسیله ای است که اطلاعات از داخل آیسی به بیرون انتقال داده میشود.عملیات دانلود و آپلود و همچنین ریست یا پاک کردن اطلاعات در این آیسی توسط این دستگاه و نرم افزار مربوطه قابل انجام است .

بخوانید  بخش اینورترتلویزیون(high voltage)

آیسی HDMI

جهت ارتباط با دستگاههای جانبی که باتلویزیون ارتباط داده میشود مورد استفاده قرار میگیرد .این آیسی با ولتاژ 5 ولت تغذیه میشودوارتباط مستقیم با آیسی MCU دارددرصورت خرابی این آیسی صدا یا تصویر نخواهیم داشت که بایستی ارتباط بین این آیسی وتقویت کننده هایی که در مسیر این آیسی وجود دارد راچک وکنترل نماییم.به دلیل اینکه پورت HDMI دارای وایرینگ زیادی است بنابراین قطعی ویا شل بودن سوکت میتواند باعث قطع ووصل صدا ویا تصویر در خروجی گردد.استفاده از کابلهایHDMI متفرقه باعث آسیب رساندن به مین دستگاه میگردد.ضمناً طول کابل HDMI نیز میتواند باعث نویز در مصرف کننده گردد.ضمناً جنس سیم داخل وایرینگ HDMI از مس یا آلومنیوم وغیره میباشد .استفاده ازHDMI با جنس مس باعث انتقال سریع اطلاعات به مصرف کننده میگردد.بنابرراین کابل HDMI را با طول مسیر کوتاه وجنس داخلی مس بهتراست انتخاب گردد.

آیسی صدا (AUX)

این آیسی بصورت مستقیم با المانهای جانبی به آیسی MCU متصل است تغذیه ای آیسی 5ولت میباشد.این آیسی مبدل آنالوگ به دیجیتال میباشددر صورت خرابی ای آیسی هیچگونه صدا در خروجی یا مصرف کننده نخواهیم داشت.

آیسی باپورتهای مختلف AV

این آیسی باز ارتباط مستقیم با MCU را دارد در خروجی مین دستگاه پورت های مختلف ازAV وجودداردکه بارنگهای زرد –سفید وقرمز وجودداردرنگ زرد مربوط به تصویر ورنگ سفید وقرمز مربوط به صدا میباشد.ارتباط این پورتها با آیسی AUXو تصویر وهمچنین آیسی MCU باعث ایجاد صدا وتصویر در تلویزیون خواهیم بود.

بخوانید  اشکالات متداول تلویزیون

آیسی آمپلی فایر

این ایسی نیز ارتباط مستقیم با MCU داردعملکر این آیسی بدین صورت است که کار تقویت صدا را بعهده داردتغذیه این آیسی با ولتاژ 5ولت میباشد این آیسی ارتباط مستقیم با بلندگوهای دستگاه دارد خرابی بلندگو وسلفهایی که در مسیر خروجی صدا دارد باعث نداشتن صدا از بلندگوهای دستگاه خواهیم بود بنابراین این آیسی مبدل دیجیتال به آنالوگ ودر انتهای مسیر مبدل دیجیتال به آنالوگ میباشد.نداشتن صدا ویا قطع ووصلی ویا نویز در صدا میتواند از آیسی والمانهایی که با آیسی صدادر ارتباط است باشد.معمولاً با تعویض بلندگو ویا تعویض سلف وخازن که در مسیر آیسی صدا قرار دارد کیفیت صدا بهتر میشود در صورت درست نشدن بایستی آیسی آمپلی فایر تعویض گردد.

آیسی تیونر

از مجموعه ای ازخازن وسلف وترانزیستور وآمپلی فایر وادوات دیگر تشکیل شده استکه شامل یک پک در یکباکسی تعبیه شده است وظیفه این پک دریافت سیگنال از آنتن ویا هر فرستنده که میتواند DVD یاغیره باشدکه امواج را بصورت آنالوگ دریافت میکند ودر پکی که بنام تیونر نام داردآنرا به دیجیتال وسیگنال قابل فهم برای آیسی MCU میکندتا بتواند تصویر مناسب برای مصرف کننده ارایه دهد.تغذیه این پک 3.3 ولت و5 ولت و12 ولت میتواند باشد خراب بودن این پک تیونر هیچگونه صدا در کانال وهمچنین تصویر مناسب نخواهیم داشت ودر قسمت جستجوی کانال هیچ سیگنالی را دریافت نمیکند وسیگنال ها خیلی ضعیف خواهند بود ووجود سایه در تصویر وپرش تصویر وهمچنین اختلال صدا وتصویر در دو کانال از مشکلات این پک تیونر میباشد درصورت داشتن ولتاژهای تغذیه برروی این پک تیونر بایستی مجموعه کامل تیونر تعویض گردد.

بخوانید  تعمیر تلویزیون در منزل

آیسی ویدیو

که با تغذیه 5ولت تامین میشودارتباط مستقیم با MCU دارددر صورت عدم تغذیه ویا قطعی در پایه ها ابتدا آیسی را RESOLT میکنیم در صورت نبود تصویردر خروجی بایستی آیسی تعویض گردد.

آیسی شبکه وپورتهای USB نیز با تغذیه 5 ولت کارمیکننددر صورتیکه بخواهیم بین PCبا TV ویا دو TV ارتباط برقرار شود از پورت شبکه استفاده میکنیم .پورت USB نیز جهت آپدیت برنامه ویا ارسال تصویر وضبط تصاویر ویا فیلم کاربرد دارد.درصورتیکه پورت USB خراب باشد در قسمت SETTING برنامه این المان را نمیتواند شناسایی کند بنابراین بایستی آیسی ان تعویض گردد.بطور کل برد مین از طریق کابل فلت به تیکان واز طریق کابل معمولی به بر پاور جهت دریافت وارسال ولتاژ متصل میشود.

هم اکنون نمایندگی تعمیرات توسط افراد متخصص اقذام به تعمیر اکثر بردهای مین میکند و تامین کننده تمامی قطعات روی برد مین میباشد.ضمناً شرکت تامین کننده انواع بردهای مین وپاور وTFT و برد ((HIGH VOLTAGEمیباشد. در تلویزیونهای سونی مرکز خدمات با توجه به آلارمهای مختلفی که برروی این مدل از تلویزیون میافتد یک نمودار ولیستی از آلارمها تعریف کرده است.

برای تعمیرکنندگان عملیات عیب یابی راحتتر صورت گیرد.نمایندگی تعمیرات شرکت اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی جهت تعمیر وعیب یابی انواع تلویزیونها کرده است علاقه مندان میتوانند با تماس با شماره های66098417-021 و66030825-021 جهت برگزاری کلاسهای آموزشی تماس بگیرند کلاسها به صورت خصوصی و آزاد در طول هفته ویا در پایان هفته برگزار میشود.

در پایات دوره مدارک به دانشجویان اعطا میگردد.دورهها از الکترونیک پایه شروع ومباحث به صورت پله ای آموزش داده میشود.بنابراین دانشجویانی که بااصول برق والکترونیک آشنایی ندارند به راحتی با آموزش پله ای میتوانند تمامی اصول الکترونیکی را فرا بگیرند.

تعمیر تلویزیون سونی

تعمیر تلویزیون در منزل

0/5 (0 نقد و بررسی)

ایران سرویس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *