%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b11

برد اینورتر که مهمترین قسمت جهت تولید نور تلویزیون میباشد.به کمک این برد مقدارولتاژ وجریان  بوسیله ترانس های ولتاژوالمانهای دیگر افزایش  میابد.این مقادیر ولتاژو جریان به سمت LED ولامپهای LCD  انتقال داده میشود.تا بتواند جریانهای بالا را برای لامپ ها فراهم کند.برد اینورتر واسط بین پاور وقسمت بکلایت دستگاه میباشد .بنابراین باتوجه به تعداد بکلایتها همان تعداد خروجی در برد اینورتر برای تامین ولتاژ وجریان برای   بک لایت ها وجود دارد.در ساختار بعضی از تلویزیون ها برد اینورتر وبرد پاور باهم ادغام شده وتشکیل یک برد واحدی را میدهند .بنابراین در صورت آسیب رسیدن به قسمتی از برد پاور ویا قسمتی از برد اینورتر بایستی به ناچار کل برد را تعویض کنیم.سیستم کنترلی بردهای اینورتر بدین صورت است که ولتاژ وارد برد اینورتر شده وتوسط ترانسهای های ولتاژ مقدار جریان آنها به صورت فرکانسی افزایش چشمگیری پیدامیکنند. تا بتوانند به صورت لحظه اول برای روشن کردن لامپهای بک لایت جریان کافی را داشته باشند.سپس درادامه مقدار جریان منظم وقابل تنظیمی برای لامپها ارسال میشود.در صورت نداشتن نور در بک لایتها بایستی ابتدا مقدار ولتاژ خروجی برد اینورتر را چک کنیم در صورت داشتن ولتاژ بایستی به سراغ بک لایتها برویم.نمایندگی تعمیرات در تعمیر تلویزیون قادر کلیه ایرادهای اینورتر وسایر بردها را با استفاده از ماشین آلات تخصصی وهمچنین نیروهای انسانی متخصص  تعمیر وعملیات اصلاحیه را نیز بصورت تخصصی انجام دهد.