شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 صبج لغایت 9 شب
 راه حل جمع کننده کاغذ (سری 3) پرینتر Easyshare کداک

راه حل جمع کننده کاغذ (سری 3) پرینتر Easyshare کداک

مرحله 1 رفع مشکل جمع کننده کاغذ ابتدا مشکل باید شناسایی شود. تشخیص دهید که پرینتر جمع شده است. این مورد معمولا با چشمک زدن چراغ کاغذ سریعا مشخص می شود. مرحله 2- برداشتن سینی جمع کننده کاغذ سینی کاغذ…